Slagersvak nr3 2022 Online

COVERSTORY UNILEVER FOOD SOLUTIONS INSPIREERT EN ONDERSTEUNT MET VERBLUFFEND EENVOUDIGE RECEPTEN slagersvak Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (2590-082X) Va k t i j d s c h r i f t vo o r d e t o t a l e s l a g e r s b r an c h e | S e p t emb e r 2 0 2 2 | 3 e j a a r gang no . 3 Special SLAVAKTO 2022

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 3 Ik ben een groot liefhebber van De Speld. Dit online platform neemt op satirische wijze het nieuws op de hak. Dus toen ik begin september de kop ‘Haarlem wil geen vleesreclames meer in de openbare ruimte’ voorbij zag komen in mijn tijdlijn, dacht ik dat De Speld opnieuw wat had gevonden om de draak mee te steken. Bij het openen van het bericht, verging me het lachen al snel. Niet De Speld maar een pagina van de NOS opende zich op mijn beeldscherm, waarna ik met grote verbazing begon te lezen. Als het aan GroenLinks-raadslid Ziggy Klazes ligt, stopt de gemeente Haarlem per 2024 met vleesreclames in de openbare ruimte, zoals abri’s en reclameborden langs de weg. Klazes noemt het ‘belangrijk dat het gebeurt’. Want, zo stelt ze: “De veehouderij en bio-industrie zijn net zo schadelijk als vliegreizen.” De gemeente Haarlem heeft zich bereid getoond om werk te maken van haar motie, die onder meer dus slagers verbiedt hun producten te promoten. Dat mag gerust opmerkelijk genoemd worden. Juist vanwege het knappe staaltje fakenews dat voor de beargumentering van dit besluit is gebruikt. In de achtertuin van Haarlem (lees: Schiphol) landt elke vijf minuten een vliegtuig. De CO2-uitstoot van een retourtje Griekenland staat gelijk aan het één jaar lang eten van één kilo varkensvlees per passagier per dag. Vermenigvuldig dat maar eens met 300 (gemiddeld aantal stoelen per vlucht) x 1.221 vluchten per dag (of 445.665 vluchten per jaar), die vaak nog veel verder gaan dan Griekenland. U hoeft geen wiskundige te zijn om te weten dat die vergelijking dus volledig mank gaat! Dat Klazes bij haar eigen achterban punten scoort, is nog tot daar aan toe. Erger is dat zij een gretig gemeentebestuur aan haar zijde vindt. Minder gretig waren Klazes en de gemeente Haarlem overigens op mijn vragen welke auto ze rijdt, hoe vaak ze het afgelopen jaar op vliegvakantie is geweest en welke bedrijfsauto’s de wethouders van de gemeente Haarlem rijden. Transparantie is blijkbaar iets dat alleen van de vleessector geëist mag worden… NEDERLAND VLEESLAND De berichtgeving op NOS.nl, overgenomen uit dagblad Trouw, viel toevallig samen met de lancering van Nederland Vleesland. Het voornemen van de gemeente Haarlem – nog los van juridische haalbaarheid in verband met de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting – maakt de noodzaak van Nederland Vleesland nog maar eens pijnlijk duidelijk. Na zich jaren onttrokken te hebben aan het publieke én politieke debat weet de vleessector dat een krachtige tegengeluid noodzakelijk is om de (flinke) achterstand op het gebied van consumentenvertrouwen, perceptie en feitenkennis in te lopen. Volgens de ketenpartners achter Nederland Vleesland is het de sector menens. “Door de eenzijdige inbreng van Ngo’s is een onterecht negatief beeld ontstaan over vee en vlees in ons land. Het is de voedingsbodem gebleken voor hele en halve onwaarheden en dat het zover is gekomen, dat verwijt ik onszelf. En dat gaat vanaf nu veranderen”, vertelt Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (lees ook pagina 10 en 11 in deze uitgave). Daarbij is mogelijk een mooie rol weggelegd voor u als slager. U staat dagelijks in contact met de consument. Juist u kunt het verhaal over de eerlijke herkomst van uw producten en de mooie en veilige manier waarop ons vlees wordt geproduceerd, gemakkelijk overbrengen. Dit draagt bij aan een betere beeldvorming van een branche die tijdens de coronacrisis nog als ‘essentieel’ werd bestempeld. Blijkbaar vergeten we snel. Veel wijsheid en leesplezier gewenst. Co l o f o n e n De Vi s i e Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift SlagersVak m.schwillens@gpmedia.nl De Visie “HET VOORNEMEN VAN DE GEMEENTE HAARLEM OM VLEESRECLAMES IN DE OPENBARE TE RUIMTE TE BANNEN, MAAKT DE NOODZAAK VAN NEDERLAND VLEESLAND NOG MAAR EENS PIJNLIJK DUIDELIJK” Vaktijdschrift voor de totale slagersbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.slagersvak.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sabine Weller (redacteur) s.weller@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters k.peeters@gpmedia.nl Emiel Bruning e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift SlagersVak heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 24,- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. SlagersVak besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. COVERSTORY UNILEVER FOOD SOLUTIONS INSPIREERT EN ONDERSTEUNT MET VERBLUFFEND EENVOUDIGE RECEPTEN slagersvak Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (2590-082X) Va k t i j d s c h r i f t vo o r d e t o t a l e s l a g e r s b r an c h e | S e p t emb e r 2 0 2 2 | 3 e j a a r gang no . 3 Special SLAVAKTO 2022

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 4 I n h o u d P. 10 NEDERLAND VLEESLAND Zes brancheorganisaties hebben begin september de handen ineengeslagen voor de lancering van Nederland Vleesland. Doel van dit online platform is feiten en cijfers over de vleesketen en vleesconsumptie te delen. Ook willen de initiatiefnemers de beeldvorming waar nodig bijstellen en misvattingen zo mogelijk wegnemen alsook de dialoog aangaan. “Als Tjeerd de Groot van D66 zegt dat hij spreekt namens zijn achterban, dan is het toch wel fijn om hem met feiten om de oren te slaan waaruit blijkt dat 72% van de D66stemmers boeren een essentieel beroep vinden.” P. 16 1906 – MAKERS VAN CHARCUTERIE Nathan Burggraaf en Bram Hakvoort hebben vorig jaar ‘1906 - Makers van Charcuterie’ opgericht. “Wij zijn een waarde gedreven bedrijf dat prachtige vleeswaren en vleesproducten maakt. Denk daarbij aan patés op klassiek Franse wijze, oer-Hollandse charcuterie en convenienceproducten”, vertelt Hakvoort. ‘1906’ verwijst naar het oprichtingsjaar van de slagerij van Willem Burggraaf, de overgrootvader van Nathan. “Wij werken nog steeds volgens zijn filosofie: het maken van pure en eerlijke producten - zonder toevoegingen en bij voorkeur helemaal e-nummervrij.” P. 21 VOORBESCHOUWING SLAVAKTO 2022 Op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober vindt in de Werkspoorkathedraal in Utrecht een nieuwe editie van Slavakto plaats. Behalve een nieuwe locatie is ook de opzet van de grootste slagersvakbeurs van Nederland flink veranderd: Slavakto 2022 wordt een all-in slagersevent. “Waarin het twee dagen lang om innovatie, inspiratie en ontmoeting draait. Voor ons is het event geslaagd als slagers en hun medewerkers geïnspireerd en vol enthousiasme weer huiswaarts keren”, benadrukt Slavaktovoorzitter Wim van den Brink. 10 P. 26 COVERSTORY UNILEVER Als partner voor vele Nederlandse slagerijen, merkt Unilever Food Solutions (UFS) zorgen, trends en nieuwe mogelijkheden binnen de sector gauw op. Vanuit de branche klonk de roep om oplossingen voor de hogere kosten, duurdere ingrediënten en personeelsschaarste. De professionals van UFS staken de koppen bij elkaar om slagers hierin te ondersteunen en te inspireren in hun werk. Zo werd de ‘Meer dan soep’-campagne geboren. Laura Meijer, Marketing Manager van UFS vertelt: “We willen slagers helpen kosten te besparen, de operatie slim in te regelen, én minder ingrediënten in het menu te gebruiken terwijl ze hun klanten wel méér bieden.” 16 26

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 5 P. 46 SLAGERIJ IN BEELD: VLEESCHMEESTER ROTTERDAM Soms komen verhalen in vaktijdschrift SlagersVak toevallig tot stand. Dankzij een tip van een lezer, een verzoek van een adverteerder of door een simpele post op LinkedIn. Zoals die van Demelza Schippers, operationeel manager van Vleeschmeester. Zij postte net voor de zomer een tweeregelig bericht: ‘Nieuw concept… Slagerij en horeca in één.’ Dit bericht triggerde onze redactie dermate veel dat we op een zonnige dag afreisden naar Rotterdam. Voor een goed gesprek met CEO Dominique Melis en zijn muze en rechterhand Demelza. “Het is rond lunchtijd af en toe een gekkenhuis hier”, aldus Dominique. P. 40 VEMAG Het zal bezoekers van IFFA 2022 niet zijn ontgaan: de veelheid aan noviteiten en mogelijkheden die de Duitse machinebouwer Vemag Maschinenbau te bieden heeft voor producenten in de vlees- en eiwitverwerkende industrie alsook de slagersbranche. Wie de internationale vakbeurs in Frankfurt dit voorjaar aan zich voorbij moest laten gaan, krijgt op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober een herkansing tijdens Slavakto. Op de slagersvakbeurs in Utrecht presenteert Vemag NL de nieuwe grinder985 (wolfkop), VS227-worstmachine en de multifunctionele vormmachine BC237. 40 46 P. 34 VERSTEGEN SPICES & SAUCES Verstegen Spices & Sauces pakt groots uit tijdens Slavakto 2022. De Rotterdamse onderneming biedt tijdens het event twee nieuwe productgroepen die inspelen op vereenvoudiging van de dagelijkse werkzaamheden in de slagerij, zonder in te leveren of de hoge productkwaliteit waarmee slagers zich onderscheiden. “Slagerijen willen geïnspireerd worden en dat gaan wij tijdens Slavakto doen met concepten en producten die het ambacht versterken en gemakkelijker maken, zowel vaktechnisch als creatief”, vertelt Peter Dumont, Food Support Manager.

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 6 Br a n c h e n i e u w s Inmiddels heeft de Westerse wereld het Wagyurund ontdekt en is het razend populair. Volgens onderzoeksbureau Technavio zal de wereldwijde markt voor Wagyu-vlees tussen 2020 en 2025 groeien met wel 2,43 miljard dollar. DELICATE ZWARTE TRUFFEL De nieuwe burger van The Meatlovers combineert het Wagyu vlees met nog een grote foodtrend: de truffel. Voor de burger wordt de zwarte truffel geselecteerd uit Hongarije. De Wagyu A5 truffelburger geeft consumenten de kans om exclusief te experimenteren. Van Voorthuizen: “Wij moedigen onze klanten aan om nieuwe recepten en producten te proberen door video’s en recepten te delen op onze website en Social Media. De Wagyu A5 truffelburger, gecombineerd met rozemarijn, tijm en chipotle, past precies in dit straatje.” Meer informatie: The Meatlovers | Tel. +31 (0)318-757 930 | www.themeatlovers.nl THE MEATLOVERS KOMT MET ‘EXCLUSIEVE’ WAGYU-TRUFFELBURGER THE MEATLOVERS HEEFT ZIJN PRODUCTASSORTIMENT UITGEBREID MET DE WAGYU A5 TRUFFELBURGER. DEZE BURGER IS GEMAAKT MET VLEES VAN HET EXCLUSIEVE JAPANSE WAGYURUND. DE A5-CLASSIFICATIE VAN HET VLEES VERZEKERT EEN UITZONDERLIJKE KWALITEIT, WANT ALLEEN WAGYURUNDEREN MET HET MEESTE VLEES EN DE ALLERBESTE MARMERING KRIJGEN DEZE HOOGSTE CLASSIFICATIE. “VEEL VAN ONZE KLANTEN ZIJN CREATIEVELINGEN EN FIJNPROEVERS DIE GRAAG WORDEN UITGEDAAGD OM NIEUWE SMAKEN EN PRODUCTEN TE GEBRUIKEN”, STELT LEON VAN VOORTHUIZEN, BRANDMANAGER VAN THE MEATLOVERS Wagyu A5 truffelburger “Juist in deze tijd is het belangrijk om de ambachtelijke slager op de kaart te (blijven) zetten en te steunen. We stellen daarom ook dit jaar alle ambachtelijke slagers en worstmakers weer in de gelegenheid het komende rookworstseizoen goed voorbereid te kunnen starten met het winnen van een grandioze beker of wie weet de juist zo felbegeerde kampioensprijs De Bronzen Rookworsten”, laat de organisatie weten. BELANGRIJKE DATA De inschrijving voor deze bekende vakwedstrijd sluit op maandag 26 september. Vervolgens kunnen de producten worden ingeleverd op woensdag 28 september 2022 vanaf 09.00 uur bij van der Valk in Duiven. De keuringen vinden een dag later plaats. De prijsuitreiking is op zaterdag 15 oktober in Hotel Van der Valk in Duiven Meer informatie is te vinden op de website www.arnhemrookworststad.nl ARNHEM ROOKWORSTSTAD BELEEFT 48STE EDITIE DIT JAAR WORDT VOOR DE 48E KEER DE NATIONALE VAKWEDSTRIJD ARNHEM ROOKWORSTSTAD GEORGANISEERD. DE PRIJSUITREIKING IS OP ZATERDAG 15 OKTOBER.

Vl e e s e n v l e e s w a r e n Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 7 PQA heeft is in de mogelijkheid om elke schakel van de keten intern te beheren. De coöperatie werkt met een honderdtal coöperant-landbouwers, verspreid over heel België. Zij zijn strikt verbonden aan erkende lastenboeken van gedifferentieerde kwaliteit, te weten: het Hoevevarken, biovarken en vrije uitloopvarken. Het dierenvervoer, de slacht en de transformatie worden door PQA volledig uitgevoerd in de eigen installaties te Malmedy. De varkens zijn enkel afkomstig van de familiale regionale boerderijen en de verwerking wordt volledig verricht in de Belgische Ardennen. KWALITEIT, GEZOND EN SMAKELIJK Dankzij de specifieke labels, die een trage natuurlijke groei en een aangepaste gezonde voeding voorschrijven, produceren de PQA-varkens een ander soort vlees: mals, watervrij en met een mooie kleur. Maar het is vooral een smakelijk vlees dankzij het kwaliteitsvet en de aanwezigheid van gemarmerd vet. PQA verbindt er zich tevens toe om haar verse vleesbereidingen en haar fijne vleeswaren te maken met zo min mogelijk additieven en zout, echter met het behoud van de uitzonderlijke smaakkwaliteit. DIERENWELZIJN Op basis van de drie kwaliteitslabels besteedt PQA een bijzondere aandacht aan het welzijn van de dieren. In vergelijking met de intensieve varkenshouderij, hebben de dieren meer leefruimte en een natuurlijke verlichting. Kenmerkende PORC QUALITÉ ARDENNE: EEN BIJZONDERE COÖPERATIE PORC QUALITÉ ARDENNE (PQA) IS EEN COÖPERATIE VAN VARKENSHOUDERS DIE MEER DAN DERTIG JAAR OUD IS. DEZE KMO HEEFT ZICH ONTWIKKELD EN IS VERDER BLIJVEN GROEIEN DOOR DICHTBIJ HAAR FUNDAMENTELE WAARDEN TE BLIJVEN: AANDACHT VOOR KWALITEIT EN HET LOKALE, MET EERBIED VOOR FOKKERS EN MET VEEL RESPECT VOOR AL HUN DIEREN. maatregelen, zoals de aanleg van een bedje van stro en een vrije uitloop, stellen de dieren in staat om hun natuurlijk gedrag te uiten. Zowel voor het dierenwelzijn als voor de vleeskwaliteit is het essentieel dat het slachten gebeurt zonder stress en pijn voor het dier. Daarom investeerde PQA in innovatieve slachttechnieken, gebaseerd op de beste in Europa en uniek in België. De dieren krijgen per kleine groep een algemene verdoving toegediend en de slacht verloopt in alle rust. De slachtmethode van PQA staat bij klanten bekend als een onmiskenbare troef voor een nette kwaliteit van de karkassen. VOLLEDIGE TRANSPARANTIE De coöperatie heeft meerdere producenten in de Raad van Bestuur. Dit maakt het beheer in volledige transparantie mogelijk. Bovenal behouden de producenten op deze manier de controle over hun sector. Het is voor de coöperatie belangrijk om de gepassioneerde landbouwers een eerlijke vergoeding aan te bieden voor hun geleverde werk. PQA waarborgt vaste en rendabele prijzen voor de fokkers. “Op dit ogenblik zijn deze waarden erg belangrijk in de ogen van de consument”, laat het Waalse bedrijf tot slot weten. Meer informatie: Porc Qualité Ardenne Tel. +32 (0)80-770 372 | info@pqa.be | www.pqa.be

TE KOOP OF TE HUUR Postbus 133 • 3830 AC Leusden • Telefoon (0342) 46 27 39 info@timmer-makelaar.nl • www.timmer-makelaar.nl Hart Bollenstreek: Multifunctionele slagerij met nog de mogelijkheid tot slachten, gevestigd aan de rand van de winkelconcentratie. Omzetindicatie ca. € 14.000, = per week. Rotterdam: Horecatoeleveringsbedrijf, vleesverwerking/levensmiddelenbedrijfspand met de mogelijkheid van een consumenten en/of groothandel slagerijwinkel. Huurprijs pand ca. € 925, = per maand excl. BTW. Nadere informatie verstrekken wij graag op uw aanvraag. Vlees-/vleeswarengroothandel in Noord-Brabant: levering aan horeca en Retail (supermarkten) vanuit het bedrijfsadres. Met zeer goede toevoeging- en uitbreidingsmogelijkheden met de traditionele vleesverwerking en levering. Omzetindicatie ca. 11.000, =/€ 12.000, = per week. Elst (GLD): Slachterij/uitsnijderij, vleesverwerking/levensmiddelenbedrijfspand met comfortabele, vrijstaande bedrijfswoning, bebouwd ca. 1.700 m². Zeer gunstig op industrieterrein gelegen met korte aansluitingen op de snelwegen A15, A325, en A50. Midden-Brabant: Keurige ingerichte slagerij- en kipspecialiteitenwinkel, gevestigd in zeer welvarende plaats in het kernwinkelcentrumgebied. Lage vraagprijs inventaris/goodwill. Stad Midden-Brabant: Keurige slagerij, gevestigd in een grote buitenwijk van stad in Midden-Brabant, tevens met regionale functie. Middelgrote plaats omgeving Breda: Super complete, goed renderende slagerij met vleesverwerkingsruimte, cateringafdeling en complete worstmakerij met alle belangrijke apparatuur gevestigd in (kernwinkel)centrum. Omzetindicatie ca. € 28.000, = per week. Gemeente Utrecht: Fraaie, eigentijds ingerichte en goed renderende slagerij gevestigd in winkelkerngebied, gelegen nabij de wekelijkse warenmarkt en direct ondersteunende andere winkels o.a. Albert Heijn. Omzetindicatie ca. € 11.000, = per week. Hengelo: Het roer om, wonen en werken in het mooie Twente! Huurpand lage overnameprijs! Slagerij met een breed winkelfront, op strategische winkelcentrumlocatie en zeer gunstig in het kernwinkelgebied, supermarkt etc. buitenwijkcentrum met een diversiteit van branches aanwezig. Timmer-Makelaar is ruim 45 jaar de specialist en adviseur voor slagerijen en de gehele vleesverwerkende sector, visbedrijven, poeliers etc. Wij hebben een unieke expertise en kunnen u helpen bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf en het verkopen/verhuren van uw onderneming. Wij zijn hét adres voor een Beëdigde en Gecertificeerde waardebepaling en taxatie van uw slagerij, inventaris, goodwill en/of bedrijfs-onroerende zaken. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie en/of bekijk de geheel vernieuwde website www.timmer-makelaar.nl ✔ Flinterdun tot plakken van 14 mm ✔ Geintegreerde slijp-unit ✔ Evt met weeg-unit 1000gr ✔ Teflon uitvoering = geschikt voor kaas ✔ Energiebesparende functie DEKO Holland Simon Stevinweg 19 6827 BS Arnhem Tel. 0031 (0)26 384 9080 BERKEL DEKO HOLLAND 834(S) w w w . d e k o h o l l a n d . c o m Snijmachines van Deko Holland zijn het product van puur vakmanschap; ze worden met de hand gemaakt, met de grootst mogelijke zorg.

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 9 Sl a g e r i j m a c h i n e s Beldos is een toonaangevend ontwerper en fabrikant van doseermachines en opvoerpompen voor supermarkten, slagerijen en voedselfabrikanten en dit wereldwijd. De Bellift is een betaalbare vulmachine die weinig vloeroppervlak inneemt in het atelier of de werkplaats. De machine kan gebruikt worden voor het doseren van de volgende producten: aardappelpuree, salades, sauzen, soepen, mousses, fruitvullingen en meer, zowel koud als warm en – naargelang wens – met stukjes tot wel 25 millimeter doorsnee. Daarmee is Bellift een goed alternatief voor de spuitzak, lepel en maatbeker. “Wij bieden betaalbare machines voor uw catering- of voedingsbedrijf. Doseer al uw convenience food, snel, proper en gemakkelijk! GEMAKKELIJK EN SMAKELIJK De Bellift is gemonteerd op een mobiel onderstel en pneumatisch verstelbaar in hoogte, wat de meest ergonomische werking biedt. De trechter kan gemakkelijk gevuld en gereinigd worden in de laagste positie. Slagerijen hebben de keuze uit drie verschillende modellen: Bellift 275 (doseringen 5 tot 275ml), Bellift 670 (doseringen 5-670ml) en Bellift 1340 (doseringen 5-1340ml). Elk van deze modellen kan zowel kleinere en preciezere doseringen als grote doseringen perfect aan. “Afhankelijk van uw wensen stellen we u de machine voor die het meest geschikt is. Voordelen zijn properder en efficiënter dan bij handmatig werk, snel reinigbaar, roestvrijstalen onderdelen, een snelle omschakeling van één product naar een ander product, een uiterst exacte portiecontrole (slechts +/-1% afwijking) plus een trechter van 25 of 60 liter.” BEZOEK DEMOKEUKEN Beldos beschikt over een eigen demokeuken in Kapellen, net gelegen over de Belgisch-Nederlandse grens, onder de rook van Antwerpen. Slagerijen zijn er welkom om producten te testen. “We heten u welkom in ons volledig uitgerust Innovation Demo Center bij Antwerpen. Een volledig gamma van de Beldosmachines en de verschillende opties (mixer, oven, batch vriezer en al het nodige keukengerei) zijn beschikbaar. Samen met u bekijken we welke machine het meest BELDOS INTRODUCEERT BELLIFT: COMPACTE VULMACHINE SLAGERIJEN, TRAITEURS EN ANDERE FOODPROFESSIONALS DIE OP ZOEK ZIJN NAAR EEN MULTIFUNCTIONELE EN TOCH BETAALBARE MACHINE VOOR EEN EXACTE CONTROLE PER PORTIE DAN WEL HET DOSEREN VAN EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN PRODUCT MET EEN MINIMUM AAN OMSCHAKELINGSTIJD EN REINIGING, KUNNEN BIJ BELDOS TERECHT VOOR DE BELLIFT. DIT IS EEN COMPACTE VULMACHINE, WAARMEE HET MAKEN VAN KANT-EN-KLAARMAALTIJDEN KINDERSPEL WORDT. geschikt is voor uw producten, wensen en noden. We voorzien voldoende tijd voor de testen, zodat u erop kan vertrouwen dat het doseertoestel van Beldos de beste oplossing is voor u. U kunt ons persoonlijk bezoeken met uw producten of ingrediënten, maar u kunt ze ook opsturen waarna u een film ontvangt met het testresultaat.” Meer informatie: Beldos N.V. | Tel +32 (0)3 646 40 48 info@beldos.be | www.beldos.com Curry met kip, gemaakt met de Bellift

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 10 Ne d e r l a n d Vl e e s l a n d Nederland Vleesland is een resultaat van de samenwerking tussen partners in de keten. De lancering werd symbolisch verricht door de voorzitters van de ketenpartners tijdens een bijeenkomst in Nieuwegein, waar zowel vertegenwoordigers van de verschillende vleesbedrijven als de consumentenpers aanwezig waren. De initiatiefnemers bestaan uit de Centrale Organisatie voor de Vleessector (Vlees.nl), Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (Vleeschwaar.nl), Vee & Logistiek Nederland (Respectvee), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK, Kalversector.nl), Producentenorganisatie ‘DE VLEESSECTOR HEEFT ZICH TE LANG NIET GEMENGD IN ALLE DISCUSSIES, DAT GAAT VANAF NU VERANDEREN’ ZES BRANCHEORGANISATIES HEBBEN BEGIN SEPTEMBER DE HANDEN INEENGESLAGEN VOOR DE LANCERING VAN NEDERLAND VLEESLAND. DOEL VAN DIT ONLINE PLATFORM IS FEITEN EN CIJFERS OVER DE VLEESKETEN EN VLEESCONSUMPTIE DELEN. OOK WILLEN DE INITIATIEFNEMERS DE BEELDVORMING WAAR NODIG BIJSTELLEN EN MISVATTINGEN ZO MOGELIJK WEGNEMEN ALSOOK DE DIALOOG AANGAAN. “ALS TJEERD DE GROOT VAN D66 ZEGT DAT HIJ SPREEKT NAMENS ZIJN ACHTERBAN, DAN IS HET TOCH WEL FIJN OM HEM MET FEITEN OM DE OREN TE SLAAN WAARUIT BLIJKT DAT 72% VAN DE D66-STEMMERS BOEREN EEN ESSENTIEEL BEROEP VINDEN.” Varkenshouderij (POV), met The Pig Story, en met Stichting Voorlichting Varkensketen) en Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). “Deze zes vormen een Coalition of the Willing, maar als het aan ons ligt wordt deze samenwerking verder uitgebreid met vertegenwoordigers uit de pluimvee- en andere aanverwante sectoren. Des te meer partners, des te sterkers ons verhaal”, benadrukt COVVNV-voorzitter Laurens Hoedemaker. HAND IN EIGEN BOEZEM De lancering van Nederland Vleesland volgt na jaren van relatieve stilte vanuit de vlees- en veesector, die volgens Hoedemaker te vaak in het beklaagdenbankje zit. “Wij kwamen alleen in beeld als er gedoe was. En juist dat gegeven hebben we voor een groot deel aan onszelf te danken. Het afgelopen decennium hebben we ons niet of nauwelijks gemengd in het politieke en publieke debat. Niet voldoende gedeeld over onze landbouwdieren, over de manier waarop we in Nederland vlees maken en hoe we vlees eten. Ondertussen is het debat doorgegaan. Met veel inbreng vanuit maatschappelijke organisaties. Dierenwelzijnsorganisaties en veganistische clubs hebben echter maar één missie: het stoppen van fokken en houden van vee dan wel het stoppen van vlees eten. Door hun eenzijdige inbreng is een onterecht negatief beeld ontstaan over vee en vlees in ons land. Het is de voedingsbodem gebleken voor hele en halve onwaarheden en dat het zover is gekomen, dat verwijt ik onszelf. En dat gaat vanaf nu veranderen”, stak Hoedemaker de hand in eigen boezem. “We gaan vanaf nu zelf pro-actief deelnemen aan het debat. Door te laten zien wie we zijn en vertellen wat we doen. We gaan als Nederlandse vleessector beter herkenbaar en goed aanspreekbaar zijn. Door de dialoog op te zoeken met mensen die zich zorgen maken over de veehouderij. We gaan in gesprek en willen zorgen wegnemen. Kritiek heeft de overhand gekregen, maar onze vleessector behoort wereldwijd tot de top qua duurzaamheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. We gaan met de politiek in gesprek, want we willen meer balans in het debat. Onder meer door te vertellen hoe de maatschappij écht denkt over de veehouderij en vooral zodat feitelijk onderbouwd beleid wordt ontwikkeld voor deze sectoren.” ‘WAAR SMAKEN VERSCHILLEN’ Hoedemaker vult aan dat het online platform bewust de slogan draagt: Waar smaken verschillen. “Je hoeft van ons geen vlees hoeft te eten, maar je moet wel de vrije keuze hebben om ‘t wél te doen. Degenen die vlees willen eten, moeten kunnen vertrouwen op objectieve informatie. Let wel, we zijn trots op wat we doen en dragen dat via Nederland Vleesland uit. Het resultaat van deze campagne is een nieuwe manier van communiceren en laten zien hoe veehouderijen en onze sector zich verhouden tot de maatschappij. Zodat het debat weer inhoud krijgt en onze branches een eerlijke stem daarin krijgen.” V.l.n.r. (met de klok mee): Helma Lodders, Marijke Everts, Marian Lemsom, Linda Verriet en Laurens Hoedemaker ▼

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 11 Linda Verriet (POV): “Vorig jaar hebben we vanuit de varkenssector de ‘Pig Story’ gelanceerd om het eerlijke en volledige verhaal te vertellen over onze boeren, de varkens en de bedrijven en hoe we als keten een mooi en veilig product kunnen maken. De open dialoog met de consument pakte hier goed uit. Dat willen we nu verbreden door als gehele vleessector en -keten de dialoog aan te gaan. Maar wel vanuit eerlijke en betrouwbare informatie. Daarom hebben we onafhankelijk burgeronderzoek laten uitvoeren over hoe Nederlanders denken over het eten van (varkens)vlees en onze boeren.” PERCEPTIE VS. WERKELIJKHEID Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de beeldvorming bij de consument heel anders is dan de werkelijkheid. Zo denken Nederlanders bijvoorbeeld dat ‘slechts’ 72% van alle mensen vlees eet, terwijl dit in werkelijkheid 95 procent is. Slechts zeven procent van alle consumenten is uitgesproken veganistisch of vegetarisch en amper zeven procent wil af van veehouderijen, terwijl 80% juist vindt dat er altijd plek voor de boeren moet zijn. “Nederlanders eten vlees omdat het lekker en gezond is en één op de drie vindt het ook lekkerder dan vegetarische of veganistische gerechten. Toch lees of zie je dat gegeven nergens terug. Net zoals ook nooit wordt vermeld dat vegetarische kant-enklaarproducten niet beter zijn voor de CO2-uitstoot dan dierlijke producten. Vegetarisch eten staat ook niet in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, want het is zouter en vaak ook vetter. Dat hoor of lees je nergens”, stelt Verriet. “De vegacampagnes en gesponsorde activiteiten van Ngo’s hebben hun doel niet gemist. Zij hebben het idee de wereld ingeslingerd dat vlees eten slecht is en zijn er zelfs in geslaagd om qua beeldvorming een vleesschaamte te creëren. Mensen schamen zich eerder over het feit dat ze vlees eten dan dat ze vliegen voor hun vakantie. Terwijl een retourtje Griekenland gelijk staat aan een jaar lang een kilo varkensvlees per dag eten. Bovendien schaamt 80 procent van de consumenten zich überhaupt helemaal niet dat ze vlees eten. De beeldvorming klopt gewoon heel vaak niet met de werkelijkheid. We gaan zeer zeker wat doen met de harde cijfers. Neem Tjeerd de Groot. We weten dat hij niet het woord van zijn eigen achterban verkondigt, want 72% van de D66-stemmers vindt dat er veehouderijen moeten zijn. Er is dus voldoende draagvlak voor onze keten.” ‘WE MOETEN SLAGEN MAKEN’ Woordvoerder Dé van de Riet van de COV onderschrijft de woorden van Hoedemaker en Verriet dat de sector ‘meer reuring’ mag brengen. “We hebben te lang gedacht: we doen het toch goed en dat zal wel worden gewaardeerd. Daardoor is een sfeer ontstaan waarin het tegengeluid leidend is geworden.” Verriet aanvullend: “Het werd ook bijna eng om als enkele organisatie te reageren. Als een varkenshouder een positief verhaal naar buiten bracht, volgde keiharde intimidatie. Doodeng. Door nu als ketenpartners de handen ineen te slaan, kunnen we elkaar helpen en steunen. Bikkelhard wordt dan al snel minder hard. Er is ook genoeg om trots op te zijn. We gaan ook meer dan ooit het trollenleger op social media monitoren. Wat gebeurt er met een bepaalde tweet die vol onwaarheden zit: pakt de media het op of passeert het vanzelf weer zonder enige impact? Toegegeven, we hebben een inhaalslag te maken, maar er zijn nog geen onomkeerbare besluiten genomen. We moeten snel slagen maken, zeker in de relatie CO2 tot vlees en vleesalternatieven. Maar wees gerust, we gaan aan de slag!” De KNS is één van de partners van Nederland Vleesland. Voorzitter Marian Lemsom legt uit waarom: “Slagers vormen het laatste deel van de keten of het eerste stuk van een nieuwe keten. Bovendien is er nog een kleine groep zelfslachtende slagers. Vanuit KNS zijn wij gebaat bij een eerlijker verhaal en een discussie die meer in balans is. Onze leden, slagers, zijn bij uitstek een verlengstuk van het positieve totaalverhaal. Zij weten alles over de herkomst van hun vlees en de achterliggende keten en kunnen dit uitstekend communiceren met de consument.” Meer informatie: Nederland Vleesland Tel. +31 (0)79-363 4903 info@nederlandvleesland.nl www.nederlandvleesland.nl Stand Slavakto: B023 (KNS) “MENSEN SCHAMEN ZICH EERDER OVER HET FEIT DAT ZE VLEES ETEN DAN DAT ZE VLIEGEN VOOR HUN VAKANTIE. TERWIJL EEN RETOURTJE GRIEKENLAND GELIJK STAAT AAN EEN JAAR LANG EEN KILO VARKENSVLEES PER DAG ETEN”

WWW.PQA.BE - Van Riek tot Vork Porc Qualité Ardenne een bijzondere coöperatie, uniek in België Een korte keten die beantwoordt aan de verwachtingen van de consumenten: dierenwelzijn, dierenvoeding zonder antibiotica en zonder GGO's, een echte waardige vergoeding voor de varkenshouders, kwaliteitsproducten… Een coöperatie van lokale en familiale bourderijen Hoge kwaliteit: smaakvol en dooregen vlees! Drie lastenboeken: Hoevevarken, Biovarken en Vrije uitloop varken met de steun van VOOR MEER INFORMATIE: KEVIN PEETERS | K.PEETERS@GPMEDIA.NL +31 (0)24-3246146 | WWW.SLAGERSVAK.BIZ scan en schrijf je in voor de nieuwsbrief Kaarten winnen VOOR SLAVAKTO 2022? VOOR MEER INFORMATIE: KEVIN PEETERS | K.PEETERS@GPMEDIA.NL +31 (0)24-3246146 | WWW.SLAGERSVAK.BIZ scan en schrijf je in voor de nieuwsbrief Kaarten winnen VOOR SLAVAKTO 2022? EN TEVENS OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET NIEUWS IN DE SLAGERSBRANCHE? 1. MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN SLAGERSVAK VIA DE QR-CODE OF WWW.SLAGERSVAK.BIZ 2. EN STUUR EEN MAIL NAAR K.PEETERS@GPMEDIA.NL MET ALS ONDERWERP ‘KAARTEN SLAVAKTO’

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 13 Co l u m n De verwachting is dat we een spreekwoordelijke warme herfst tegemoet gaan. Maar zoals Monique Smit zingt in haar kinderliedje, blaast de wind de blaadjes van de bomen en krijgt alles een nieuwe kleur. Herfst is in de natuur een afsluiting van de groei- en bloeiperiode, maar daarmee ook de basis voor de periode van rust in de winter. De zomer was lang en warm, maar bracht veel kilte in de samenleving. Verschillen werden tegenstellingen, tegenstellingen werden onverdraagzaamheid en onverdraagzaamheid werd geuit in wangedrag. Laten we hopen dat de winter lang wordt en de mensen weer bij elkaar brengt. Samen bij de haard en elkaar omarmen en verwarmen. Het is toch zoals Willeke Alberti zong: 'De winter is lang zonder jouw liefde.' Na de winter komt de lente. Het jaargetijde dat je blij wordt van alles wat groeit en bloeit. Dat je zorgen weglacht en als je blije mensen ziet dat je aan Toon Hermans denkt en wil zingen van: is dat de spring madam? Toon Hermans was de artiest die in ieder jaargetijde, op iedere donkere dag, bij iedere huilbui het zonnestralen kon laten regenen (Acda en De Munnik). Misschien was hij wel de filosoof die begreep dat het leven een ballonnetje is dat danst in de wind. HET LEVEN IS EEN LIEDJE ERIK HOOGINK IS IN HET DAGELIJKS LEVEN EIGENAAR VAN DE ACHT UITZENDGROEP, MAAR VAN BEROEP SLAGER. ACHT UITZENDGROEP VERZORGT SLAGERS VOOR AMBACHTELIJKE BEDRIJVEN, HORECA EN VVP-SLAGERIJEN. IN MIJN COLUMNS KIJK IK NAAR DE BRANCHE EN NAAR DE SAMENLEVING. SOMS KRITISCH, SOMS MET EEN KNIPOOG. OOK TE LEZEN OP WWW.ACHT-UITZENDBURO.NL ‘HET IS WEER VOORBIJ DE MOOIE ZOMER’, ZONG GERARD COX IN EEN LIEDJE UIT 1973. HET WAS DIT JAAR OOK EEN PRACHTIGE ZOMER. HELAAS WAS ER OOK VEEL MINDER GOED NIEUWS TE MELDEN. CORONA IS NOG STEEDS NIET UITGERAASD, DE STIKSTOFCRISIS, DE INFLATIE ET CETERA. HET ZIJN PROBLEMEN DIE VEEL MAATSCHAPPELIJKE ONRUST TEWEEGBRENGEN. Erik Hoogink ErikHoogink@acht-uitzendburo.nl www.acht-uitzendburo.nl “LATEN WE HOPEN DAT DE WINTER LANG WORDT EN DE MENSEN WEER BIJ ELKAAR BRENGT. SAMEN BIJ DE HAARD EN ELKAAR OMARMEN EN VERWARMEN”

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 14 Va k b e u r s Fo o d s p e c i a l i t e i t e n 2 0 2 2 EEN MUST VOOR IEDERE ONDERNEMER IN FOODSPECIALITEITEN EEN PRIKKELING VOOR ALLE ZINTUIGEN, DAT VINDEN BEZOEKERS TERUG OP DE INTERNATIONALE VAKBEURS FOODSPECIALITEITEN IN EXPO HOUTEN OP MAANDAG 26 EN DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022. DE BEURSVLOER IS GEVULD MET VEEL LEKKERS VOOR ELKE FOODSPECIALITEITENWINKEL C.Q. SLAGERIJ, MAAR OOK OVERIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN OM DE ONDERNEMING COMPLEET TE MAKEN, ZIJN UITERAARD TERUG TE VINDEN TIJDENS DEZE VAKBEURS. “JAAR OP JAAR ZIEN WIJ MEER ONDERNEMERS MET EEN SLAGERIJ ONZE VAKBEURS BEZOEKEN. DE VAKBEURS BRENGT HEEL VEEL KANSEN VOOR BIJVERKOOP MET ZICH MEE” Met een gemiste editie (2020) en een aangepaste beurs (2021) in coronatijd, zijn nu alle voorbereidingen volop in gang voor wat de grootste Vakbeurs Foodspecialiteiten tot op heden lijkt te worden. “Niet alleen trouwe exposanten zien wij weer terugkomen, maar meer dan ooit hebben zich nieuwe producenten en groothandels aangemeld”, aldus de organisatie. “Waarom als slager de vakbeurs bezoeken? Jaar op jaar zien wij meer ondernemers met een slagerij onze vakbeurs bezoeken. De vakbeurs brengt heel veel kansen voor bijverkoop met zich mee, zoals aansluitende delicatessen voor jouw slagerij, zoals wijn, speciaalbieren, kruiden, sauzen, Hollandse kaas en nog veel meer.” NOVITEITEN EN MARKTPLEIN Dit jaar worden bezoekers verrast door een compleet nieuw uiterlijk van de noviteitenstand. Ook dit jaar vindt weer de uitreiking van de ‘Beste Noviteit 2022’ plaats, op maandag 26 september om 19.00 uur door een professionele jury. De noviteitenstand waar deelnemers hun belangrijkste innovaties van het afgelopen jaar tentoonstellen, is elk jaar weer een van de grootste redenen om de vakbeurs te bezoeken. Elke bezoeker wil zich er van verzekeren dat ze alle nieuwe producten voor het belangrijkste seizoen hebben gespot. Vaste prik is het marktplein, dat inmiddels niet meer weg te denken is van de Vakbeurs Foodspecialiteiten. In hal 1 vinden bezoekers deze beurseditie op het fantastische marktplein met name startups en niche producten. ‘MOOISTE KERSTPAKKET 2022’ Voor ondernemers én hun team is er dit jaar weer de competitie: ‘Mooiste kerstpakket 2022’. De deelnemende winkels laten hun kerstpakket beoordelen door de bezoekers van de vakbeurs en na afloop wordt duidelijk gemaakt wie de winnaar van deze competitie is. De winnaar wordt in de winkel verrast met het nieuws en de bijbehorende trofee. NEDERLANDS NATIONAAL KAASKEURCONCOURS Een slager die ook kaas verkoopt? Dan behoort meedoen met de Nederlands Nationaal Kaaskeur Concours (NNKC) tot de mogelijkheden. Al sinds jaar en dag is de Nationale Kaaskeuring een vertrouwd gezicht op de Vakbeurs Foodspecialiteiten. Hier kunnen kaasliefhebbers (professionals én liefhebbers) hun kaaskennis meten door anoniem mee te doen aan de kaaskeuringen van binnenlandse kazen. Kijk op www.nnkc.nl. De Vakbeurs Foodspecialiteiten vindt plaats in Expo Houten (Meidoornkade 24) in Houten op maandag 26 september en dinsdag 27 september, van 13.00 tot 22.00 uur. De beurs is gratis te bezoeken en tickets zijn te bestellen op www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 16 Re p o r t a g e ‘WIJ ZIJN EEN WAARDE GEDREVEN BEDRIJF. DAT PROEF JE TERUG BIJ ONZE PURE EN EERLIJKE PRODUCTEN’ NATHAN BURGGRAAF EN BRAM HAKVOORT HEBBEN VORIG JAAR ‘1906 - MAKERS VAN CHARCUTERIE’ OPGERICHT. “WIJ ZIJN EEN WAARDE GEDREVEN BEDRIJF DAT PRACHTIGE VLEESWAREN EN VLEESPRODUCTEN MAAKT. DENK DAARBIJ AAN PATÉS OP KLASSIEK FRANSE WIJZE, OERHOLLANDSE CHARCUTERIE EN CONVENIENCEPRODUCTEN”, VERTELT HAKVOORT. ‘1906’ VERWIJST NAAR HET OPRICHTINGSJAAR VAN DE SLAGERIJ VAN WILLEM BURGGRAAF, DE OVERGROOTVADER VAN NATHAN. “WIJ WERKEN NOG STEEDS VOLGENS ZIJN FILOSOFIE: HET MAKEN VAN PURE EN EERLIJKE PRODUCTEN - ZONDER TOEVOEGINGEN EN BIJ VOORKEUR HELEMAAL E-NUMMERVRIJ.” Na een succesvolle lancering van het merk ‘1906 - Makers van Charcuterie’, is de onderneming toe aan een volgende stap: het bedienen van de slagersbranche. “We leveren veel aan horeca en delicatessen- en versspeciaalzaken. Daarnaast maken we hier veel ‘White Label’-producten die soms op basis van onze receptuur en soms op basis van de receptuur van de klant worden gemaakt. Maar altijd volgens onze visie en eisen: wij bepalen welke grondstoffen worden gebruikt”, verduidelijkt Hakvoort. Het is deze onderliggende visie die ‘1906 - Makers van Charcuterie’ onderscheidt van veel andere Nederlandse vleesmerken. “Wij zeggen niet zomaar dat wij een waarde gedreven bedrijf zijn. Wij willen de aarde niet uitputten met hetgeen we doen, maar juist een bijdrage leveren aan een duurzamere voedselketen. We werken met lokale grondstoffen: vlees van veehouderijen met veel aandacht voor hun dieren. We maken pure, eerlijke producten, waarbij we alleen smaak en techniek toevoegen. Ambachtelijk, maar met een moderne smaak.” GAAN VERDER WAAR DE REST STOPT Over eerlijke grondstoffen gesproken: het varkensvlees is onder andere afkomstig van boer Bert Pappot uit Eibergen. “Tot 2016 was dat een klassieke varkenshouderij. Toen alleen verdere schaalvergroting nog rendabel leek, heeft hij het roer helemaal omgegooid. Hij houdt nu een klein aantal varkens, die lekker vrij kunnen rondlopen en spelen in de weilanden. Wij geloven in de keuzes die we maken en dat de boeren waarmee we samenwerken de aarde een stukje mooier maken. Die manier van boeren draagt juist bij aan een duurzamere keten en het vlees is gewoon veel lekkerder. Maar ook voor ons rundvlees werken wij alleen met Nederlandse dubbeldoelkoeien. Sowieso werken we alleen samen met partijen die onze filosofie op het gebied van eten en waarden delen. Werken met lokale boeren is natuurlijk niet nieuw, maar waar anderen vaak stoppen, gaat onze filosofie verder”, onderstreept Hakvoort. “Wij vinden het zonde dat de gezonde manier van dieren houden, vaak teniet wordt gedaan door de hulpstoffen die worden gebruikt”, vervolgt hij. “Fosfaat en nitriet worden heel vaak gebruikt, terwijl wij juist van mening zijn dat we het aan de dieren verplicht zijn om een extra stap te maken. Daarom is tachtig procent van ons assortiment volledig vrij van e-nummers. En in die overige twintig procent bevatten de producten slechts één e-nummer: E250. Kleurzout. Dat heb je nodig om de kleur te behouden in producten waarin lever wordt verwerkt, zoals in onze patés. Zonder die kleur zou het niet verkoopbaar zijn”, weet Hakvoort. “E-nummers hebben een functie, Nathan Burggraaf aan het werk in de slagerij

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 17 zoals binding, kleurbehoud en conservering. Maar wij hebben voor alle e-nummers een natuurlijk alternatief gevonden. Zodoende smaakt het vlees zoals mensen zijn gewend, maar het bevat dus geen schadelijke grondstoffen. Daar gaan wij als ‘1906 - Makers van Charcuterie’ prat op.” Het bedrijf wil ook qua personeelsbestand graag een afspiegeling van de huidige maatschappij zijn, stelt Hakvoort. “Het is uiteindelijk ook ons doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons in dienst te nemen.” IDEAAL VOOR HET SLAGERSKANAAL In navolging van horeca en specifieke detailhandel richt ‘1906 - Makers van Charcuterie’ nu zijn pijlen op het slagerskanaal. “Vanwege onze manier van werken, de eerlijke grondstoffen en de vele handarbeid, hebben onze producten een hogere kostprijs. Je zou zeggen: ‘Dat remt de verkoop in het ambachtelijke slagerskanaal.’ Ook in de slagerssector is echter een groot tekort aan personeel en vakmensen. Bijna niemand heeft nog een eigen worstmakerij. Als je de factor arbeid doorberekent, zijn onze ambachtelijke producten helemaal niet zo duur. En je krijgt via ons ook nog eens vlees met een eerlijke herkomst en een goed verhaal erachter, dat zich gemakkelijk laat doorvertellen naar je eigen klanten”, zegt Hakvoort. “Onze slogan is: ‘Aandacht geeft smaak.’ Wij maken bij ‘1906 - Makers van Charcuterie’ ambachtelijk producten die heel goed passen bij slagers. Producten waarmee we een tekort aan vakmensen ondervangen. Plus we geven extra verwaarding aan het product, omdat er alleen natuurlijke kruiden en additieven worden toegevoegd. Er zitten geen e-nummers in onze slagersvleeswaren en worstsoorten. Toch boeten we niets in op kleur, smaak en kwaliteit. Slagerijen zijn altijd welkom om met ons kennis te komen maken in Maartensdijk, maar dit najaar zijn we ook als standhouder aanwezig op de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Houten.” “WIJ MAKEN BIJ ‘1906 - MAKERS VAN CHARCUTERIE’ AMBACHTELIJK PRODUCTEN DIE HEEL GOED PASSEN BIJ SLAGERS. PRODUCTEN WAARMEE WE EEN TEKORT AAN VAKMENSEN ONDERVANGEN. PLUS WE GEVEN EXTRA VERWAARDING AAN HET PRODUCT OMDAT ER ALLEEN NATUURLIJKE KRUIDEN EN ADDITIEVEN WORDEN TOEGEVOEGD” “Overigens kunnen we bij ‘1906 - Makers van Charcuterie’ voor slagers heel gemakkelijk de receptuur van hun worsten en vleeswaren omzetten naar een e-nummervrij product. Wij zijn zelf ook echte slagers, dus we weten wat deze doelgroep qua producten nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. De enige restricties zijn de volume die een slager beoogt en de eis dat wij de grondstoffen kiezen. Met een relatief kleine batch van 20 tot 25 kilo kunnen wij al uit de voeten.” UITGEBREID PRODUCTASSORTIMENT ‘1906 - Makers van Charcuterie’ heeft een uitgebreid assortiment, bestaande uit drie soorten producten: Patés, Oer-Hollandse Charcuterie en Convenienceproducten. “Wij maken de klassieke patés op Franse wijze, grof van structuur en sterk van smaak”, vertelt Hakvoort. “Qua charcuterie hebben we doelbewust gekozen voor gekookte en gerookte worsten. Gedroogde worsten hebben we niet. Onze ossenworst, achterham en pastrami zijn erg populair, maar we bieden meerdere vleeswaren.” De convenienceproducten zijn vooral bedoeld voor de horeca en grootverbruik. “Dat gaat om kant-enklare vleesbereidingen en vleescomponenten. Een soort van pre-fabricaat waar iedereen in de keuken mee kan werken. In de horeca zijn koks moeilijk te vinden. Zodoende dat steeds meer restaurants op zoek zijn naar hoogwaardige vleescomponenten.” Meer informatie: 1906 - Makers van Charcuterie | Tel. +31 (0)85-800 1906 | info@1906makersvancharcuterie.nl | www.1906makersvancharcuterie.nl Standnummer Vakbeurs Foodspecialiteiten 2022: 029

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 18 Sl a v a k t o 2 0 2 2 Warmte die afkomt van onder andere vriezers en koelingen verdwijnt normaal gesproken in de ruimte. Met een warmte-terug-win-systeem van LETS bv wordt deze warmte opgevangen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om koud water te verwarmen. Dit scheelt enorm in het gasverbruik. In een drinkwaterveilige tank, die voldoet aan de eisen van het Drinkwaterbesluit, wordt het water opgeslagen. Zo is er altijd warm water voorhanden om te reinigen. Wanneer hier een LETS bv pompunit en een slanghaspel aan gekoppeld zijn, wordt er snel en goed gereinigd. Omdat het water in een drinkwaterveilige tank is opgeslagen mag het gebruikt worden in productieruimtes. WAT U VAN LETS KAN VERWACHTEN? Wanneer een bedrijf LETS bv benadert bekijken zij altijd de situatie ter plekke. Om het beste rendement voor een bedrijf eruit te halen, wordt er een berekening gemaakt. Hier worden de machines dan op afgesteld. LETS bv levert maatwerk, want ieder bedrijf is anders. Meer informatie: LETS bv | Tel. +31 (0)321-386600 www.letsbv.nl | Stand Slavakto: B006 Op de stand toont Sismatec machines die perfect aansluiten bij diverse vleestoepassingen: zagen, cutteren, snijden en slicen, mengen en tumblen, verpakken en vullen. Sismatec en Treif gaan voor hoge prestaties, eersteklas snijkwaliteit en gebruiksvriendelijke bediening. Treif is al jarenlang marktleider op het gebied van snijden, slicen en portioneren. Daarnaast tonen ze de Rex vacuümvulmachine. De vacuümvullers van Rex zijn veelvuldig toepasbaar en hebben vele toepassingen (ballen, burgers, worstjes, cevapcici, etc). Bovendien treffen bezoekers de Mado FPS (finger-protection-system) zaag. Deze zaag heeft de nieuwste techniek voor de meest efficiënte, hygiënische en veilige productie met vlees. PLAN UW BEZOEK “Kortom: wij hebben u genoeg te vertellen en te laten zien op Slavakto”, aldus Sismatec. Plan uw bezoek: “Let’s meat! Wilt u er 4 of 5 oktober bij zijn? Wij mogen een aantal entreekaarten weggeven ter waarde van 25 euro. Mail bij interesse naar Lindy Beverdam via l.beverdam@sismatec.nl. Bent u van plan om de Slavakto te bezoeken en wilt u graag vooraf een afspraak plannen met een van onze verkopers of adviseurs? Neem dan gerust contact op via LETS BV: VERDUURZAMEN EN GOED REINIGEN SISMATEC DEELT LAATSTE TRENDS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIEËN OP SLAVAKTO IN DEZE TIJD WAARIN DE PRIJZEN STIJGEN ZOEKEN VELE BEDRIJVEN OPLOSSINGEN OM TE BESPAREN. BIJ EEN NIEUWE AANSCHAF WORDT OOK GELIJK GEKEKEN NAAR WAT GOED IS VOOR HET MILIEU, GERICHT OP VERDUURZAMING. OOK BIJ LETS BV VINDEN ZE VERDUURZAMING BELANGRIJK EN DENKEN ZE MEE MET BEDRIJVEN OM DAT TE REALISEREN. HET MAAKT NIET UIT OF HET VOOR DE LOKALE SLAGER IS OF VOOR EEN GROTE VLEESVERWERKER: IEDER BEDRIJF HEEFT TE MAKEN MET DE STRIKTE HYGIËNE-EISEN EN WIL TOCH GOED KUNNEN REINIGEN. SISMATEC IS AANWEZIG OP SLAVAKTO IN UTRECHT OP DINSDAG 4 EN WOENSDAG 5 OKTOBER 2022, HÉT EVENEMENT WAAR SLAGERS EN MEATLOVERS BIJ ELKAAR KOMEN. TIJDENS DE BEURS PRATEN DE EXPERTS VAN SISMATEC GEÏNTERESSEERDEN BIJ OVER DE LAATSTE TRENDS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIEËN EN TONEN ZIJ UITERAARD EEN AANTAL OPLOSSINGEN DIE BIJ UW BEDRIJFSPROCES PASSEN EN/OF DIT KUNNEN OPTIMALISEREN. e.roerink@sismatec.nl t.a.v. Egbert Roerink. Wij adviseren u graag over de machines die passen bij uw productieproces en ruimte. Graag tot ziens op onze stand C017.” Meer informatie: Sismatec B.V. Tel. +31 (0) 546 874 111 | info@sismatec.nl www.sismatec.nl Stand Slavakto: C017

Sl a g e r sVa k n r 3 2 0 2 2 19 Sl a v a k t o 2 0 2 2 MERKBELEVING Wie barbecue zegt, zegt WEBER. Daarmee kan wellicht zelfs worden gesteld dat dit het bekendste barbecuemerk ter wereld is. Het merk dankt zijn bekendheid aan de ronde vorm van de barbecue met deksel, die overigens van groot belang is bij de winterbarbecue. Onder het motto ‘Echte BBQ-ers willen het origineel’ speelt Bickery Food Group in op de bekendheid van de WEBER barbecue als A-merk. De foodmerkenspecialist met een reputatie van 45 jaar, introduceert het WEBER foodassortiment exclusief bij de slagers en barbecuespeciaalzaken. “Dat is een bewuste keuze”, zegt Oscar Sjoerds, commercieel directeur van Bickery. “Onze producten zijn onderscheidend in kwaliteit en passen niet in de supermarkt. Bovendien denken wij dat het geen seizoensproduct is en het hele jaar door verkocht kan worden bij de specialist.” Voor de slagers zijn speciale toonbankdisplays en een houten presentatiemeubel ontwikkeld, waarmee WEBER barbecue-producten het hele jaar door een interessant product blijft dat een klant gemakkelijk even meepakt. ONDERSCHEIDEND Op de vraag waarmee de foodproducten van WEBER zo onderscheidend zijn, is het antwoord duidelijk: ze zijn puur en smaakvol. Zo zijn de kruidenmixen ontwikkeld in Italië en daardoor minder Amerikaans van smaak. Dat wil zeggen dat ze minder suiker, minder zout en meer kruiden en specerijen bevatten. Dat past niet alleen goed op de barbecue, maar ook in de Nederlandse eetcultuur, waar we steeds meer op onze gezondheid letten. In de sauzen zitten geen conserveringsmiddelen en ze zijn gluten- en lactosevrij. In de rubs worden geen gemodificeerde smaakversterkers gebruikt. Dat geldt ook voor de pure Extra Vergine olijfoliesprays, die uiteraard volledig van Italiaanse olijven is vervaardigd. Het gehele assortiment bestaat uit meer dan dertig producten, waaronder aantrekkelijke cadeauverpakkingen en XXL barbecue marshmallows voor de kinderen. De reacties vanuit de slagers die al met WEBER barbecue-producten werken, zijn heel positief. Dat deze producten vóór en dóór barbecuespecialisten zijn ontwikkeld en in een kleine verpakking worden aangeboden maakt het extra aantrekkelijk. MET SMAAK DE WINTER(BARBECUE) DOOR! HET HELE JAAR DOOR BARBECUEËN IS VOOR DE VLEESLIEFHEBBER DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD. MET DE KOMST VAN ALLERHANDE BUITENKEUKENS, BARBECUES EN KAMADO’S, WORDT DE VLEESBEREIDING STEEDS VAKER NAAR BUITEN VERPLAATST. DIT VRAAGT OM EEN UITBREIDING VAN HET ASSORTIMENT ACCESSOIRES, TOEBEHOREN EN SPECIFIEKE SMAAKMAKERS VOOR DE BARBECUE. DAAROM HEEFT HET BEKENDE BARBECUEMERK WEBER, EEN HELE SERIE KRUIDEN, RUBS, OLIES EN SAUZEN ONTWIKKELD. VOOR DE SLAGER EEN MOOIE KANS OM OOK IN DE WINTER MET BARBECUE-PRODUCTEN TE SCOREN. TRENDS Naast de hang naar gezonder en puur, bestaat er ook een groeiende behoefte een eigen ‘touch’ te geven aan ons verse eten. Zo zal er ook, zeker onder de doorgewinterde barbecueërs een groeiende behoefte ontstaan om vlees zelf te marineren met kruiden of rubs. "Het advies van de slager over de juiste producten wordt daarmee steeds belangrijker. Het verschil uitleggen tussen een ‘dry rub’ en marineren is een mooi verhaal dat helemaal bij een vleesspecialist past. Zo kan iedere vakspecialist zich onderscheiden en komen we samen de winter(barbecue) door!" Meer informatie: Bickery Food Group | Tel. +31 (0)35-656 0244 info@bickery.nl | www.bickery.nl | www.bickeryweber.nl Stand Slavakto: D099

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4