Slagersvak nr 4 2023 online

slagersvak Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (2590-082X) Va k t i j d s c h r i f t vo o r d e t o t a l e s l a g e r s b r an c h e | No v emb e r 2 0 2 3 | 4 e j a a r gang no . 4 | P r i j s € 1 0 , 5 0 Coverstory Dutch Spices ‘Samen hopen we Ierland en andere landen verder te inspireren’ Special FEESTDAGEN

SLAGERSVAK NR 4 2023 3 COLOFON EN DE VISIE Vaktijdschrift voor de totale slagersbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.slagersvak.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Koen Fens (hoofdredacteur) k.fens@gpmedia.nl Martijn Schwillens (redacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters k.peeters@gpmedia.nl Emiel Bruning e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit- gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift SlagersVak heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 30,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. SlagersVak besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. slagersvak Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (2590-082X) Va k t i j d s c h r i f t vo o r d e t o t a l e s l a g e r s b r an c h e | No v emb e r 2 0 2 3 | 4 e j a a r gang no . 4 | P r i j s € 1 0 , 5 0 Coverstory Dutch Spices ‘Samen hopen we Ierland en andere landen verder te inspireren’ Special FEESTDAGEN De Visie Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift SlagersVak m.schwillens@gpmedia.nl John Bakker beloofde in de vorige uitgave van SlagersVak dat de VAS-ZAS op feestelijke wijze haar 50-jarig jubileum zou vieren en er met ‘een heuse knal zou uitgaan’. Daar was geen woord van gelogen. De allerlaatste VASbeurs had een feestelijk tintje en kreeg met Amsterdamse artiesten een zicht- en hoorbare Mokumse signatuur. Of alle standhouders ook blij waren met 80 decibel of meer, is echter een hele andere vraag. Gelukkig spraken we (ook) voldoende leveranciers en agenturen die waardevolle nieuwe contacten hadden opgedaan. De laatste VAS-beurs was indirect ook een laatste beurs voor mijzelf. Ik ga binnen onze uitgeverij een nieuwe uitdaging aan. Verlaat ik de vleessector dan helemaal? Dat niet, want ik blijf hoofdredacteur van vaktijdschrift Meat&Co en zal zodoende ook regelmatig blijven bijdragen aan SlagersVak als de content relevant is voor de gehele sector – van ambachtelijk tot grootindustrieel. Wie aanwezig was op de VAS-beurs heeft mijn opvolger Koen Fens, al langer betrokken bij dit vaktijdschrift, mogelijk zien rondlopen. In deze uitgave vind je sowieso al meerdere artikelen, interviews en reportages van zijn hand. Blij worden… De VAS-beurs was in meerdere opzichten een passende ‘laatste keer’ voor mij, want ik zag op de beursvloer alles terug waarover ik de afgelopen jaren heb geschreven. Een beurs was en blijft vooraleerst een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met vakgenoten. Maar wat me van deze en vorige slagersevenementen is bijgebleven, is hoe blij mensen ervan worden om anderen te laten genieten. Het is mij de afgelopen jaren duidelijk geworden dat slagerijen met veel liefde en ambacht te werk gaan. Het vakmanschap straalt ervan af. Of het nu gaat om traditionele vleesproducten of innovatieve vleesvervangers. Zodoende wordt het voor mij vooral een tot ziens en geen definitief afscheid. Want industrialisatie en automatisering in de vleessector, thema’s waar ik over schrijf, zullen in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen in de slagersbranche. Tot ziens en veel leesplezier gewenst! WAT ME VAN ALLE SLAGERSEVENEMENTEN IS BIJGEBLEVEN, IS HOE BLIJ MENSEN ERVAN WORDEN OM ANDEREN TE LATEN GENIETEN

SLAGERSVAK NR 4 2023 4 P. 22 COVERSTORY: DUTCH SPICES Het inclusieve en allergeenveilige smaakmakersmerk Dutch Spices vormt met Peter Curry en John West een krachtige samenwerking. Curry is namens Gastrome Professional Ingredients verantwoordelijk voor de distributie van Dutch Spices in Ierland, terwijl slagersinfluencer John West het merk in Engeland vertegenwoordigt. P. 12 SUBCOVER: THE GREEN SEED COMPANY Er wordt te weinig Brits rund- en lamsvlees gegeten in Nederland. Zodoende is het Agriculture and Horticulture Development Board een campagne gestart om ‘British Beef’ en ‘British Lamb’ meer onder de aandacht te krijgen van Nederlandse slagerijen en versspeciaalzaken. P. 18 NIEUW PRODUCT VERSTEGEN: CRISPY BREADINGS Verstegen Spices & Sauces heeft onlangs een nieuw product op de markt gebracht: Crispy Breading. Hiermee transformeer je in een handomdraai een mooi recept tot een verrassende schnitzel, veka of maaltijd. De grove flakes zijn verkrijgbaar in de hartige, trendy smaken Cheese & Onion, Asian en Spicy Tomato. P. 10 INTERVIEW DE WORSTMAKER Ronnie Poeste is een duizendpoot in het slagersvak. Met zijn bedrijf De worstmaker creëert hij niet alleen droge worsten en spek, maar legt hij bovenal de nadruk op advies, productontwikkeling en het leveren van ‘handjes’. Vaktijdschrift SlagersVak sprak met Poeste over een veelzijdige baan, zijn eigen producten, foodreizen en prijzen. 10 18 22 12 INHOUD

SLAGERSVAK NR 4 2023 5 P. 30 INTERVIEW MESS-NEDERLAND Met ruim dertig jaar ervaring binnen de slagersbranche en vleessector behoeft Mess-Nederland steeds minder introductie. Desalniettemin is het voor André Kraaij en Monique Boin ook wel eens fijn om duidelijk te maken dat het bedrijf meer is dan enkel een agentuur van de merken Weber Skinner en Freund. P. 34 CASESTUDY REPAK BIJ VLEESBOERDERIJ BOOT Met de groei van het assortiment bij Vleesboerderij Boot kwam de vraag om het verpakkingsproces te automatiseren. Eigenaar Harry Boot kwam in contact met Repak, dat bij Boot een dieptrekker uit de Repak PRO-serie heeft geleverd. “Deze machine is ideaal om bijvoorbeeld honderd kilo barbecueworst in één keer te verpakken.” P. 36 INTERVIEW VERENIGING VAN KEURSLAGERS De Vereniging van Keurslagers (VvK) doet er al ruim 75 jaar alles aan om Keurslagers te ondersteunen bij de uitoefening van hun ondernemerschap. Algemeen Directeur Astrid van Ekeren en Manager Opleiden & Trainen David Bleijie praten ons bij over wat de vereniging voor haar leden doet en over de koers die wordt gevaren. P. 26 NABESCHOUWING VAS-BEURS De organisatie van de VAS-beurs kijkt voldaan terug op de laatste editie van het evenement. Op 25 en 26 september stond de Markthal van het Food Center Amsterdam in het teken van de jubileumeditie, waarbij de Verenigde Amsterdamse Slagersorganisatie (VAS) hun 50-jarig bestaan vierde. 26 34 30 36

SLAGERSVAK NR 4 2023 6 KORT NIEUWS BEURSDATA SLAVAKTO 2024 BEKEND Net als vorig jaar vindt het evenement plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het bestuur streeft, net als iedere editie, ernaar om een aantrekkelijk programma aan activiteiten, workshops en seminars aan te bieden. Heb je als exposant of bezoekende slager suggesties of ideeën? Deel deze dan met de organisatie van Slavakto via info@slavakto.nl. Slavakto is een toonaangevend evenement voor de Nederlandse slagersbranche. Het evenement brengt slagers, vleesverwerkers, leveranciers en professionals uit de sector samen om de nieuwste ontwikkelingen en innovaties te presenteren en om te verkennen. Slavakto wordt nu om de twee jaar georganiseerd en biedt een platform voor netwerken en inspiratie voor deelnemers uit de slagersbranche. Na de laatste editie van de VAS-beurs dit jaar verdwijnt de enig overgebleven regionale slagersbeurs. Daarom heeft het bestuur de frequentie van de Slavakto-beurs aangepast. Dat betekent dat volgend jaar op maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2024 weer een Slavakto plaatsvindt. Zo wordt de frequentie aangepast naar eens in de twee jaar. Meer informatie: Stichting Slavakto www.slavakto.nl VERSTEGEN MAAKT VOLLEDIGE NOOTMUSKAATKETEN INZICHTELIJK In samenwerking met Fairfood is Verstegen Spices & Sauces erin geslaagd om hun volledige productieketen van nootmuskaat, van boer tot bord, transparant te maken door middel van blockchaintechnologie. Dit betekent dat de precieze herkomst van elk potje of zakje nootmuskaat van het Rotterdamse kruiden- en specerijenbedrijf voortaan te achterhalen is. Iedereen kan zien welke boer de nootmuskaat heeft verbouwd en hoe het uiteindelijk in de supermarkt is beland. Hiervoor is Fairfoods traceerbaarheidsplatform ‘Trace’ gebruikt. Dit platform legt alle transacties vast, waardoor de reis van het product precies kan worden nagegaan. Met blockchain kan elke speler in de keten veilig gegevens invullen. Zo kan de boer bijvoorbeeld bevestigen of hij of zij de afgesproken prijs heeft gekregen voor een product. Deze informatie is zichtbaar voor iedereen in de keten. Blockchain zorgt daarmee voor een soort digitaal productpaspoort waarin wordt getoond wat er met de producten is gedaan en welke afspraken er zijn nagekomen. De reis van de nootmuskaat is te volgen door de QR-code op de verpakking te scannen. “De transparante nootmuskaatketen is een bewijs van onze missie om duurzaamheid en eerlijkheid te bevorderen, zowel voor de boeren als voor degenen die van onze producten genieten”, vertelt Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer bij Verstegen Spices & Sauces. Directeur Sander de Jong van Fairfood: “In Verstegen hebben we een partner gevonden die al doende leert en niet bang is om risico’s te nemen. We hopen dat deze samenwerking andere bedrijven inspireert, zodat we van transparantie de norm kunnen maken. Iedereen zou bewuste keuzes moeten kunnen maken over de producten die ze in hun winkelmandje stoppen.” Meer informatie: Verstegen Spices & Sauces Tel. +31 (0)10 2455100 www.verstegen.nl

SLAGERSVAK NR 4 2023 7 FEESTDAGEN TOPCHEFS PRESENTEREN VEELZIJDIGHEID STOOFVLEES TIJDENS MASTERCLASS De vijf basissmaken zoet, zout, zuur, bitter en umami vormden een belangrijke bron van inspiratie tijdens de masterclass 5D Stoven. Laura Crowley, manager Bord Bia Amsterdam: “Hoewel stoven wereldwijd in diverse culturen wordt toegepast en een rijke geschiedenis heeft, houden veel mensen vast aan vertrouwde recepten en favorieten. Toch zijn er tal van onontdekte mogelijkheden. Voor het grasgevoerde rundvlees uit Ierland is de Nederlandse stoofvleesmarkt van essentieel belang en daarom heeft Bord Bia het initiatief genomen voor deze masterclass.” Mooie dooradering Ambachtelijk slager Peter Schiffmacher is afkomstig uit een slagersfamilie die al tweehonderd jaar het vak beoefent. Hij heeft een sterke voorkeur voor grasgevoerd Iers rundvlees. “Iers rundvlees heeft een constante kwaliteit”, zei hij. “Door het buitenleven en het gras dat de runderen eten, heeft het vlees een mooie dooradering. Dat zorgt voor een onderscheidende smaak en textuur. Het vlees uit de nek wordt gebruikt als stoofvlees, omdat het werkvlees is. Wanneer runderen gras eten, dan bewegen de dieren hun nek, waardoor er op die plek veel spieren zitten en relatief mager vlees.” Als ervaren slager heeft Schiffmacher de stoofgerechten door de jaren heen zien veranderen. “Vroeger kenden we alleen maar oma’s draadjesvlees of hachee”, lichtte hij toe. “Het vlees stond een dag of soms langer te pruttelen op een petroleumstelletje. Vanuit Indonesië kwam rendang mee naar Nederland, maar het echte stoven is begonnen met boeuf bourguignon. Dat laatste aten mensen in restaurants en tijdens de vakantie, en dat gingen ze volgens thuis zelf maken.” Spelen met de vijf basissmaken “Stoven is heel veelzijdig en geeft voldoening”, zei chef Martijn Kajuiter. “In principe is het werk zo gedaan. Als het vlees in de pan zit, dan doet de tijd het werk voor je. Neem wel ruim de tijd, want goed stoven doe je langdurig en op lage temperatuur. De ideale temperatuur is tussen 70 en 85 graden, absoluut niet heter. Durf je stoof veel smaak te geven. Plan vooruit en leg je vlees één tot twee dagen – of liever nóg langer – in bijvoorbeeld een marinade van appelciderazijn en water. De zuurtonen zullen dan goed naar voren komen. Je brengt ook smaak in een stoof door de combinatie te maken met gerookt spek, zongedroogde tomaten, paddenstoelen en oude kaas. De basissmaak umami krijgt dan de overhand. Zo kun je ook in andere stoven met zoet, bitter en zout spelen.” Topchef Andrès Delpeut liet zien dat je met je basisstoof uiteenlopende gerechten kunt maken. Delpeut: “Met een goede basisstoof kun je zo wel drie tot vier verschillende gerechten voor verschillende eetmomenten maken. Denk aan een gevuld pitabroodje, gepofte aardappel of risotto met stoofvlees erdoorheen geroerd. Of maak ravioli, dimsum of gyoza met een heerlijke stoof als vulling.” Stoofvlees leent zich voor veel meer gerechten dan oma’s draadjesvlees of variaties daarvan. Dat lieten topchefs Martijn Kajuiter en Andrès Delpeut zien en proeven tijdens de masterclass 5D Stoven in De Kookfabriek Den Haag, die georganiseerd werd door Bord Bia, de Irish Food Board. Het pleidooi van de chefs: maak een heerlijke basisstoof van Iers kwaliteitsrundvlees, om daar vervolgens enormmee te variëren. Je kunt er alle kanten mee op, van een gevuld pitabroodje, risotto, gepofte aardappel tot bapao en gyoza. Martijn Kajuiter

SLAGERSVAK NR 4 2023 9 Erik Hoogink is in het dagelijks leven eigenaar van de Acht Uitzendgroep, maar van beroep slager. Acht Uitzendgroep verzorgt slagers voor ambachtelijke bedrijven, horeca en VVP-slagerijen. In zijn columns kijkt hij naar de branche en naar de samenleving. Soms kritisch, soms met een knipoog. Ook te lezen op www.acht-uitzendburo.nl. Erik Hoogink Mijn vrouw Els, toen nog mijn verkering, ging wekelijks voor haar moeder naar de plaatselijke Edelslager in Barendrecht. De Edelslagers-organistatie heeft de tijd niet doorstaan, maar de slogan ken ik nog steeds uit mijn hoofd: ‘Het fijnste vlees bij uw Edelslager, ruime sortering en topkwaliteit, waar het gehakt zo lekker is.’ Bij deze slager kocht ze altijd een pond runderlappen van de dikke lende. Tenminste, dat dacht ze. Natuurlijk zag ik direct dat het geen runderlappen van de dikke lende waren en dat vertelde ik dan ook luid en duidelijk aan mijn schoonmoeder. ‘Volgende week neem ik echte dikke lende voor u mee, dan proeft u het verschil wel’, zei ik. Zo gezegd, zo gedaan. Vol trots liet ik het vlees zien. Mooie lappen, kort van draad, botermals. Mijn schoonmoeder ging op de voor haar gebruikelijke manier aan de slag: zout, kruiden, aanbraden, flinke plons water erbij en dan 3,5 uur sudderen. Zondagmiddag was de tafel gedekt voor wat ik dacht een feestmaal. De pan kwam op tafel. Ik was bij voorbaat al trots. Mijn schoonouders zouden nu merken wat echte kwaliteit is. Mijn schoonvader voldeed aan het cliché van de man die op zondag het vlees snijdt. Hij verdeelde het vlees en hield er rekening mee dat er wat over moest blijven voor de dag daarop. Wat een deceptie: het vlees was door het lange sudderen kurkdroog geworden. Verkeerde bereiding De opmerking van mijn schoonvader over dat het anders was en het wel een beetje droog was, pareerde ik door te vertellen dat het aan een verkeerde bereiding lag. Dat ik later toch nog de hand van zijn dochter heb gekregen, is door de vergevingsgezindheid van de beste man. Mijn schoonmoeder kocht al jaren haar vlees bij de Edelslager in Barendrecht. Hij wist precies wat zij bedoelde met lendelappen. Deze edele slager luisterde goed naar zijn klant, mijn schoonmoeder, en verkocht haar het vlees wat zij wilde bereiden. Het was dus niet belangrijk of ze nu lendelappen of stooflappen vroeg, hij begreep haar. Moraal van het verhaal is dat je goed moet blijven kijken en luisteren wat iedereen wil. De klant die om een pond ossenstaart vraagt, krijgt zonder verder commentaar de staart van een koe mee. Niet de vraag is belangrijk, maar wat bedoeld wordt met de vraag is belangrijk. De slager uit Barendrecht begreep de vraag van mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder heeft later nog veel begrip gehad voor mij jeugdige branie en eigenwijsheid. LENDELAPPEN Het was begin 1980 en ik was 18 jaar jong. Eigenwijs, vol branie en ook nog leerling slager. Ik werkte vijf dagen in de week bij Topslagerij Baas en één dag in de week volgde ik een cursus op de Slagersvakschool aan de Slachthuiskade in Rotterdam. Het ambacht dacht ik te kennen, en al zeg ik het zelf, mijn algemene kennis was zeer behoorlijk. Maar dat eigenwijze heeft me nog flink dwarsgezeten richting mijn lieve schoonmoeder. COLUMN

10 SLAGERSVAK NR 3 2023 INTERVIEW RONNIE POESTE IS MET DE WORSTMAKER VÉÉL MEER DAN ALLEEN EEN WORSTMAKER We gaan terug naar 2018 voor het ontstaan van De worstmaker. Ronnie Poeste uit Drenthe werkt als docent bij de slagersopleiding op SVO vakopleiding food en doet daarnaast al van alles. Van cateringpartijen en werken in de horeca tot meewerken in verschillende slagerijen en complete barbecues verzorgen. “Daar kwamen steeds meer activiteiten bij”, begint Poeste zijn verhaal. “Ik proefde dat er zoveel meer werk was dan alleen het onderwijs. Dat betekent niet dat ik het onderwijs minder leuk vond, maar ik kreeg veel energie van alles wat ik ernaast kon doen. Ik besloot om minder voor de klas te gaan staan en voor mezelf te beginnen.” Ronnie Poeste is een duizendpoot in het slagersvak. Met zijn bedrijf De worstmaker creëert hij niet alleen droge worsten en spek, maar legt hij bovenal de nadruk op advies, productontwikkeling en het leveren van ‘handjes’. Vaktijdschrift SlagersVak sprak met Poeste over een veelzijdige baan, zijn eigen producten, foodreizen en prijzen. “Vanuit mijn kennis, kunde en ervaring in worstmakerijland kan ik veel bedrijven helpen.”

SLAGERSVAK NR 4 2023 11 pastabedrijven te bezoeken. Altijd in combinatie met veel vrije tijd. Zo zijn mensen er lekker even uit en maken ze genoeg mee. Op de planning staat om ook een reis naar Spanje te maken, mede doordat daar een bedrijf zit dat mijn worsten verkoopt.” ‘Beste van de klas’ Door deel te nemen aan verschillende vakwedstrijden en prijzen te winnen heeft Poeste zijn vakmanschap getoond. Hij is Nederlands kampioen droge worstsoorten geweest en was de best geslaagde Meester Worstmaker in zijn studiejaar, wat hem een oorkonde en een gouden mes opleverde. “De opleiding is best pittig, dus als je die haalt, is dat al prachtig. Dat ik de ‘beste van de klas’ was, voelde als een extra beloning. Ik laat mijn worsten vaak keuren en ze hebben daarnaast het Beter Leven Keurmerk. Zelf weet ik dat ze van goede kwaliteit zijn, maar een goedgekeurd product is ook een mooi bewijs richting mijn klanten.” Meer informatie: De worstmaker Tel. +31 (0)641249244 | info@deworstmaker.nl | www.deworstmaker.nl Elke week ziet er inmiddels anders uit voor Poeste, die voordat hij docent werd altijd in de slagerij heeft gewerkt. “Ik werk veel mee in slagerijen als een chef vervangen moet worden of er iemand anders nodig is. Ik ben bovendien een sparringpartner en kijk en denk mee met processen en producten. Daarin ben ik meer dan de slager aan het blok. De meeste zzp’ers in de branche komen het slagerswerk doen, ik probeer het wat breder te trekken. Doordat ik veel dingen doe, krijg ik ook verschillende soorten vragen uit de branche. Een mooi voorbeeld daarvan is dat ik bezig ben met insecten verwerken in een worst. Bij mijn weten is er maar één gek in Nederland die dat doet en dat ben ik. Insecten bevatten veel eiwitten en zijn makkelijk te verwerken. Ik vind het leuk om met dat soort dingen te experimenteren. Niet om het direct te verkopen, maar om zo meer kennis op te doen, zodat ik mezelf ook continu blijf uitdagen op het gebied van productontwikkeling. En ik vind het vooral leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn.” Worsten en spek Onderdeel van Poestes werk is het maken van droge worsten en spek. De worstmaker heeft naast een naturel worst de smaken knoflook, venkel en kruidnagel standaard in het assortiment. Daarnaast is Poeste continu bezig met productontwikkeling en het testen van nieuwe smaken. Onlangs zijn fenegriek en een pittige chili geïntroduceerd. Ook heeft De worstmaker verschillende speksoorten. “Er kan gekozen worden voor venkelspek of Groninger spek. Deze zijn minimaal twee maanden gerijpt, waardoor het een mooie volle en uitgesproken smaak heeft, handzaam vacuüm verpakt in stukken van ongeveer 150 gram. In het venkelspek vind je onder meer venkel, knoflook en peper terug. Voor de liefhebber van stevige smaken is er het Groninger spek met kruidnagel. Allemaal producten waarin je de passie en de liefde voor het vak proeft en waar kwaliteit gewoon de standaard is. Door de mooie etiketten zien de producten er ook nog eens goed uit in de winkel.” Poeste inspireert graag andere mensen met zijn werk. Hij doet dat onder andere door het organiseren van workshops en foodreizen voor vakgenoten en andere geïnteresseerden. “Ik verzorg workshops bij slagers, andere bedrijven of gewoon thuis. Dat doe ik regelmatig voor groepen, waarbij mensen zich kunnen aanmelden om droge, verse of barbecue-worst te leren maken. Ook organiseer ik één keer per jaar een foodreis en neem ik mensen mee die van lekker eten houden. De afgelopen jaren gingen we naar Italië om ham-, kaas-, balsamico- en

12 SLAGERSVAK NR 4 2023 SUBCOVER: BRITISH BEEF EN BRITISH LAMB

SLAGERSVAK NR 4 2023 13 BRITS RUND- EN LAMSVLEES: ONBEKEND MAAKT ONTERECHT ONBEMIND Er wordt te weinig Brits rund- en lamsvlees gegeten in Nederland. Zodoende is het Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), dat boeren in Engeland en Wales ondersteunt, een campagne gestart om ‘British Beef’ en ‘British Lamb’ meer onder de aandacht te krijgen van Nederlandse slagerijen en versspeciaalzaken. “Duurzaamheid en dierenwelzijn zijn inmiddels standaard eisen geworden. Juist rund- en lamsvlees afkomstig uit Groot-Brittannië is geschikt om je als slager te onderscheiden”, weet John Schilder van Green Seed The Netherlands, dat de AHDB in ons land vertegenwoordigt.

SLAGERSVAK NR 4 2023 14 BRITISH BEEF EN BRITISH LAMB Britse kwaliteitsstandaard Het RTA-keurmerk voorziet de keten van een waarborg dat aan hoge normen wordt voldaan voor wat betreft hygiëne, voedselveiligheid, milieubescherming en dierenwelzijn. Het is een Britse kwaliteitsstandaard, met een specifieke paragraaf voor lams- en rundvlees, dat garandeert dat de boer een schone werkwijze hanteert, de juiste hygiënische codes worden opgevolgd en dat het vervolgproces, tot aan de verpakking, op een voedselveilige wijze worden gedaan. Het RTA-keurmerk is ook een garantie voor exporteurs, importeurs, consumenten en groothandels dat het dierenwelzijn is geborgd. “Veterinaire artsen en levenmiddelenexperts zien toe op deze hoge welzijnsstandaard, die te vergelijken is met de Beter Leven-standaard die wij in Nederland kennen”, legt Schilder uit. De RTA-standaard levert eveneens bewijs voor een verantwoorde veehouderijnorm en het keurmerk garandeert een onafhankelijk verificatie van de Britse herkomst. Het keurmerk moet tevens gezien worden als bewijs van de werkwijze van de AHDB. “Want de ondersteuning is nog vele malen groter. Heffingen zorgen ervoor dat boeren, slachthuizen en vleesverwerkers een eerlijke prijs voor hun vee en het vlees krijgen! Maar de AHDB helpt boeren bijvoorbeeld ook met zo efficiënt mogelijk te werken en ze bewaken de genetica. Ze helpen stakeholders met hun bedrijfsvoering en ze bevorderen de export. De oneindige grasheuvels en bergen in ZuidwestEngeland en Wales bieden prachtige plaatjes om toeristen te lokken voor een midweek of vakantie naar de prachtige natuur. Het zijn deze zelfde grasweiden waarop Britse lammeren, schapen en vleesrunderen bijna het hele jaar door grazen. De dieren kennen een nagenoeg stressvrij leven in de natuur. Maar behalve vrije uitloop onderscheiden de runderen en lammeren zich door het voer. Zij eten gras en kruiden die ze vinden op de graslanden. Dit zorgt voor gezond en lekker vlees, zonder hormonen, antibiotica of toevoegingen. “Nederland is na Ierland en Frankrijk de grootste importeur van Brits rood vlees, maar de volumes zijn nog niet op het niveau van voor de Brexit”, zegt Schilder. “Er zijn echter geen handelsbelemmeringen meer. Zodoende dat we de Nederlandse markt weer nadrukkelijker kennis willen laten maken met Brits rund- en lamsvlees, want onbekend maakt in dit geval ten onrechte onbemind. En dat is zonde!” Onder meer Albert Heijn heeft lamsvlees uit GrootBrittannië in het schap. Hilton Foods verpakt het vlees en doet ook de sourcing. Bij Meat Street durven ze eveneens te kiezen voor Brits vlees. “Zij leveren vooral aan de horeca. Chef-koks werken graag met ons lamsvlees”, benadrukt Schilder. “De AHDB en de exporteurs die deel uitmaken van deze keten willen graag een exclusieve relatie opbouwen met slagerijen, omdat zij weten hoe ze een goed stuk vlees kunnen vermarkten richting de consument. De inkoopprijs van British Beef en British Lamb is wat hoger dan rund- en lamsvlees uit eigen land, maar de kwaliteit is er dan ook naar. Slagerijen zijn bij uitstek het type winkel dat klanten krijgt die gerust wat meer willen betalen voor kwaliteitsvlees. En die garantie krijg je als je kiest voor Brits vlees”, lacht Schilder, die wijst op het RTA-keurmerk.

SLAGERSVAK NR 4 2023 15 Een van die importeurs is Groenveld Vlees, dat ook aan het slagerskanaal verkoopt, maar de AHDB zet nu ook in op een directere relatie met de slagers zelf. Zodoende zijn we in gesprek met de Vereniging van Keurslagers”, verduidelijkt Schilder. “Deze slagers kijken kritisch naar duurzaamheid, dierenwelzijn en herkomst van het dier, maar zij weten tegelijkertijd dat ze met Brits rund- en lamsvlees onderscheidende stukken vlees in de vitrine krijgen. Elke slager is immers op zoek naar een concept waarmee hij of zij consumenten kan verleiden. En Brits premium rundvlees en lamsvlees zijn de best mogelijke verleiders.” British Beef Voor een land dat bekendstaat om de vele regenval, is het Britse klimaat één van de andere omstandigheden die ervoor zorgt dat het vlees met recht de titel Premium mag dragen. “Wat Australiërs of Amerikanen ook roepen: alleen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland lopen de koeien tien maanden per jaar, 24 uur per dag buiten. Koppel daaraan het ras, Hereford en Angus, en je hebt dieren die een hele andere kwaliteitsbeleving kennen dan bijvoorbeeld Limousin-koeien, die worden bijgevoerd met graanvoeders, of de koeien in Nederland, die vaak eerst als melkkoeien zijn gebruikt en daarna worden afgemest. Dat zorgt voor een hele andere, kwalitatief mindere vleesconsistentie. De Engelse en Welshe runderen zijn daarentegen grasgevoerd. Hierdoor is het vlees minder vet en gemarmerd, maar wel net zo smakelijk. Het verhaal achter een biefstukje moet kloppen. Consumenten accepteren het anders niet langer. En terecht.” DE BRITSE EXPORTEURS DIE DEEL UITMAKEN VAN DE KETEN WILLEN GRAAG EEN EXCLUSIEVE RELATIE OPBOUWEN MET SLAGERIJEN, OMDAT ZIJ WETEN HOE ZE EEN GOED STUK RUND- EN LAMSVLEES KUNNEN VERMARKTEN RICHTING DE CONSUMENT British Lamb Schilder voorziet in grote kansen voor lamsvlees uit het Verenigd Koninkrijk. “Want lamsvlees is het hele jaar door beschikbaar. In Nederland lammeren de schapen vooral in het voorjaar, maar in Groot-Brittannië wordt in het zuiden eerder gelammerd dan in het noorden. Zodoende is er continu lamsvlees beschikbaar van dieren die niet ouder zijn dan één jaar. Je kunt dus op verschillende momenten sourcen. Dat is in ons land bijna niet mogelijk”, onderstreept hij. “Nederlands lamsvlees wordt niet zelden uit andere landen gehaald en dan hier afgemest. Maar dan heb je geen lamsvlees dat een Nederlandse oorsprong kent. Dat is bij ons wel het geval. Gespecialiseerde boeren fokken lammeren die het hele jaar door buiten lopen. Het fokken wordt ook niet als een nevenactiviteit gezien. Het is een hele andere denkwijze en manier van werken, maar op die manier krijg je wel premium lamsvlees. En dat is toch wat slagerijen hun klanten willen bieden.” Diezelfde slagerijen kunnen bij afname rekenen op ondersteuning vanuit Green Seed The Netherlands. “Er ligt een grote taak voor ons en de slager om consumenten te doen beseffen dat Brits lamsvlees lekker en gezond is. Het wordt nu nog relatief weinig gegeten, dus moet de consument enthousiast gemaakt worden. Wij bieden ze promotiemateriaal, zoals schapkaarten en filmpjes voor op hun social media. Maar we staan ook open voor zogeheten ‘Butchery Sessions’, waarbij op een zaterdagochtend als activiteit een lamskarkas ter plekke uitgebeend kan worden.” Meer informatie: Green Seed The Netherlands | Tel. +31 (0) 33-4340250 info@greenseedgroup.nl | www.greenseedgroup.nl

doseermachine ALLE DOSEERMACHINES - EIGEN FABRICATIE Beldos N.V., Industrielaan 10, 2950 Kapellen, België + 32 3 646 40 48 info@beldos.be www.beldos.com mousse puree soep vleessalades BELTOP UNO - 18, 25 L trechters - tot 120 doseringen per min - van 5 tot 670 ml/dosering - stukjes tot 25 mm zijn perfect mogelijk Bezoek ons zeker! Stand 1125 Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws Meld je aan voor de nieuwsbrief door de QR-code te scannen en je gegevens in te vullen. Sca e eld je aa voor de ieuwsbrief va SlagersVak

SLAGERSVAK NR 4 2023 17 NABESCHOUWING VAKBEURS FOODSPECIALITEITEN VAKBEURS FOODSPECIALITEITEN WAS EEN FEEST VOOR ALLE ZINTUIGEN Nieuw dit jaar op de beursvloer was het Versplein, dat in samenwerking met Rational werd opgezet. Twee dagen lang konden bezoekers inspiratie opdoen en genieten van alle hapjes. Deze werden live bereid door koks van Rational en exposanten. In de Noviteitenstand werden bij binnenkomst van hal 1 de nieuwste producten, diensten en concepten van dit jaar gepresenteerd. Een deskundige vakjury, onder leiding van culinair journalist Felix Wilbrink, heeft alle inzendingen beoordeeld op verschillende criteria. Op de maandag werden de winnaars bekendgemaakt. Deze competitie is altijd een hoogtepunt van de vakbeurs, en dit jaar stelden de noviteiten niet teleur. De jury was onder de indruk van het innovatieve karakter en de creativiteit van alle inzendingen. De winnaars zijn: - Beste Noviteit 2023: Ta’im Vissaus van Pieter Kaptein - Felix Wilbrink-prijs 2023: Boek van Paul van Trigt ‘Worst - Vleeswaren – Specialiteiten’ Bezoekers werden dit jaar geïnspireerd door de presentaties van kerstpakketten, waarmee ondernemers kans maakten op de prijs ‘Mooiste Kerstpakket 2023’. Deelnemende foodspeciaalzaakondernemers toonden hun meest creatieve creaties. “Het was een bron van inspiratie voor iedereen”, aldus de organisatie. De winnaar werd op donderdag 5 oktober bekendgemaakt door Rick Brantenaar, directeur Stichting Foodspecialiteiten Nederland, in de winnende winkel. De Heerlijkheid – Geven & Beleven uit Horssen werd daarbij verkozen tot favoriete kerstpakket. Alle verwachtingen overtroffen Met 6.369 bezoekers overtrof deze editie van de Vakbeurs Foodspecialiteiten alle verwachtingen. De vakbeurs blijft groeien en biedt steeds meer mogelijkheden om nieuwe smaken en trends te ontdekken. “Het was een geweldige gelegenheid voor professionals uit de branche om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. We kijken nu al uit naar volgend jaar!” Meer informatie: Vakbeurs Foodspecialiteiten Tel. +31 (0)348 41 97 71 info@foodspecialiteiten.nl www.vakcentrum.nl Alle foodbranches kwamen op maandag 2 en dinsdag 3 oktober samen op de Vakbeurs Foodspecialiteiten in de Expo Houten. Ook dit jaar was het volgens de organisatie een groot succes met een recordaantal merken en producten. Vanuit meerdere foodbranches kwamen exposanten samen om hun producten te presenteren. Met in het bijzonder de AGF-branche, die opnieuw aansluiting heeft gevonden bij de vakbeurs. “Het was een waar feest voor de zintuigen, waarbij bezoekers konden netwerken, proeven, ruiken en voelen. Voor iedereen was er wel iets interessants te ontdekken”, zo geeft de organisatie aan in een persbericht.

18 SLAGERSVAK NR 4 2023 INTERVIEW CRISPY BREADING: HARTIGE EN GROVE KRUIDPANEERMIXEN VOOR VERSPRODUCTEN Verstegen Spices & Sauces heeft onlangs een nieuw product op de markt gebracht: Crispy Breading. Hiermee transformeer je in een handomdraai een mooi recept tot een verrassende schnitzel, veka of maaltijd. De grove flakes zijn verkrijgbaar in de hartige, trendy smaken Cheese & Onion, Asian en Spicy Tomato. “Een slager kan met deze multi-inzetbare eyecatcher écht het verschil maken”, stelt Foodspecialist Mike de Haan van Verstegen.

SLAGERSVAK NR 4 2023 19 “We merkten vanuit de markt dat er tegenwoordig veel vraag is naar krokante producten”, begint De Haan zijn verhaal. “Dat komt vooral door de succesformules van Kentucky Fried Chicken en McDonald’s, maar ook bijvoorbeeld door de Korean takeaway. Voor de consument hadden we al de Cajun Krokant op de markt gebracht. Die werd echt omarmd door de consument, zagen we. Toen dachten we: hier ligt een mooie kans richting de versspecialist, zoals de slager.” De Haan is foodspecialist bij Verstegen Spices & Sauces. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van Crispy Breading. Als onderdeel van het team Food Support richt de Haan zich vooral op slagerijen. “Ons team houdt zich bezig met inspiratiesessies, klanten adviseren en beurzen organiseren”, gaat hij verder. “Omdat ik zelf ruim tien jaar ervaring heb in de food en met name in de slagerij, ligt hier ook mijn expertise. Een klant is bijvoorbeeld op zoek naar een speciaal soort specerijenmix voor vlees en die vraag komt bij ons terecht, waarna wij hem adviseren.” Krokant De naam van de nieuwe productgroep zegt het eigenlijk al: Crispy Breading is krokant. “CrispyBreadings zijnhartige engrove crispy-mixen (kruidenpaneermixen) voor versproducten. Denk daarbij aan schnitzels, gehaktproducten, veka’s en maaltijden. De Crispy Breadings kun je gebruiken om een ovenschotel af te garneren, zoals een smeuïge witlof-ovenschotel met ham en kaas en onze Crispy Breading Cheese & Onion voor een extra crispy bite in de maaltijd.” De Crispy Breadings zijn geschikt voor de pan, de oven en de airfryer en zijn er in drie smaken: - Cheese & Onion: gele Breading met een tekening van ui, knoflook, bieslook en cornflakes. - Asian: geel-beige Breading met een tekening van grove groenten en cornflakes. - Spicy Tomato: oranje-rode Breading met een tekening van onder andere gedroogde tomatenstukjes en wortel. Veelzijdig product Voor slagers is Crispy Breading een veelzijdig en onderscheidend product, zo stelt De Haan. Het stelt slagers in staat om een breed scala aan producten te verbeteren en een nieuwe dimensie aan hun aanbod toe te voegen. De Haan benadrukt dat vooral die veelzijdigheid voor slagers interessant is. “Per productgroep kun je verschillende variaties met de Crispy Breading maken. Wanneer de slager een maaltijd in zijn assortiment heeft met Crispy Breading Cheese & Onion, zoals de smeuïge witlofschotel, kan hij er ook voor kiezen om dit uit te breiden met de Crispy Breading Asian die wordt ingezet voor bijvoorbeeld een heerlijke winterse ovenschotel met zuurkool en gehakt. Zo heb je binnen één productgroep verschillende smaken en variaties. Crispy Breading geeft meer smaakbeleving aan het product. Met intense smaken, die ook nog eens trendy zijn. Bovendien is het een eyecatcher in de toonbank door de verschillende kleuren. Een slager kan hiermee echt het verschil maken.” Crispy Breading is sinds september verkrijgbaar voor de slager. “Ook hebben we met het product op verschillende beurzen gestaan en komen er ook nog aan aantal aan”, besluit De Haan. “Er zijn al een aantal slagers die met Crispy Breading werken. De reacties zijn heel enthousiast en positief. Vooral door de verschillende smaken, de veelzijdigheid en het stukje crispy. Slagers zijn verrast en hadden hier echt behoefte aan.” Meer informatie: Verstegen Spices & Sauces Tel. +31 (0)10 2455100 www.verstegen.nl PER PRODUCTGROEP KUN JE VERSCHILLENDE VARIATIES MET DE CRISPY BREADING MAKEN

SLAGERSVAK NR 4 2023 20 SAMENWERKING BR-TOMASSEN EN NEXTDELI BUNDELEN KRACHTEN Specialist in eend BR-Tomassen is een samenwerking aangegaan met e-commerce-platform voor versspeciaalzaken en foodservice NextDeli. Hierdoor kunnen versspeciaalzaken en horecaondernemers rechtstreeks de specialiteiten van BR-Tomassen snel en gemakkelijk bestellen via hun NextDeli-account. Dat kan met hetzelfde gemak waarmee zij ook bestellingen doen bij hun andere favoriete leveranciers via NextDeli. BR-Tomassen produceert premium Pekingeenden en diverse convenience producten van eend, kip en varken. Het bedrijf beheerst de totale kwaliteit van het productieproces: vanaf de voerfabricage tot en met de aflevering. Het bedrijf is opgericht in 1964 en maakt sinds 2007 onderdeel uit van de BR-Group, waartoe ook Bangkok Ranch PLC (Thailand), BR-Tomassen Convenience Uden (Lucky Duck) en BR-Tomassen Convenience Kosovo behoren. William Barker, CCO van BR-Tomassen: “Door het NextDeli-platform kan BR-Tomassen bij diverse versspeciaalzaken en horecaondernemers heerlijke Nederlandse eendproducten onder de aandacht brengen bij de consument.” NextDeli is een e-commerce-platform voor versspeciaalzaken en horecabedrijven. Slagerijen, viswinkels, delicatessenwinkels, bakkerijen, groentezaken en slijterijen, maar ook restaurants, hotels, attractieparken, (bedrijfs)cateraars, instellingen en scholen kunnen via NextDeli terecht in de webshops van inmiddels meer dan vijftig leveranciers van allerlei grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten. Zij kopen daarmee rechtstreeks in bij de bron. Waardevolle aanvulling Ben Hansen, directeur van NextDeli: “Onze samenwerking met BR-Tomassen brengt de wereld van (premium) eend en eendenvleesspecialiteiten rechtstreeks bij je in de winkel of horecazaak. Zoals de originele Peking duck, eendendelen en convenience oplossingen. Daar kun je je als foodprofessional écht mee onderscheiden. BR-Tomassen is een waardevolle aanvulling op het leveranciersaanbod dat zich op het NextDeli-platform heeft aangesloten.” Meer informatie: BR-Tomassen Tel. +31 (0)341553675 info@br-tomassen.com www.br-tomassen.com NextDeli Tel. +31 (0)85 80 000 88 info@nextdeli.com www.nextdeli.com

SLAGERSVAK NR 4 2023 21 FEESTDAGEN IMPERIAL FIORINO: EEN SENSATIONELE COMBINATIE VAN SMAAK EN LOKAAL VAKMANSCHAP Veranderingen in eetgewoonten, een groot aantal flexitariërs en de vraag naar genieten en gezelligheid maken het voor Imperial nog belangrijker om een duidelijke positionering en betekenis richting de slager uit te werken. Om dit kracht bij te zetten, lanceert Imperial Fiorino een gerijpte schimmelsalami met volle en krachtige smaak. Perfect voor bij de borrel, als hapje of op een luxe broodje. Meer dan ooit trekt Imperial de kaart van de professionele gebruiker door ook aangepaste ondersteuning te bieden en een echt partnership aan te gaan met de slager. “Wij geloven dat er altijd plaats is voor smaakvolle vleesbereidingen”, vertelt Marketing Manager Inge Knops. “We zien de verandering in vleesconsumptie vooral als een buitenkans om samen met de slager een aanbod te kunnen bieden waarvan zijn klanten kunnen blijven genieten Daarom investeren we in nieuwe lokaal geproduceerde vleeswaren, maar ook in hybride vleesproducten en -alternatieven. Daarnaast zijn we benieuwd naar wat de slagers bezighoudt en willen we hen ondersteunen in hun vakmanschap en ondernemerschap.” Imperial Fiorino is een smaakvolle nieuwkomer die perfect past binnen de trend van genieten en vorm geeft aan de nieuwe positionering van Imperial, zo stelt Product Manager Gregory Lievens. “Het is een authentieke schimmelsalami die drie weken rijpt om tot een hoogtepunt van smaak te komen. Fiorino heeft een ciabatta-vorm en een handig formaat. Perfect voor de slager en een delicatessenwinkel. Door de vorm en de fijne cuttering is Fiorino gemakkelijk in gebruik. Er is weinig snijverlies en bij het snijden behouden de sneetjes hun uitzicht en structuur. Het bijzondere aan Fiorino is de frisse, krachtige smaak met een licht zuiderse toets. Elke Fiorino wordt met de hand afgewerkt, waardoor elk stuk een eigen uitstraling heeft.” “Door de unieke smaak en veelzijdigheid zijn de eerste reacties uit de markt zeer positief”, zegt Lievens. “We willen de slager voorzien van alle nodige materialen om Fiorino in zijn winkel in de schijnwerpers te plaatsen. Zo kregen de eerste bestellingen een gratis Fiorino extra én een tastebox voor de klant. In de tastebox zaten een serveerplankje, prikkers, servetten, een prijsprikker en een display met leaflets. Daarnaast zorgen we voor ander ondersteuningsmateriaal, zoals sfeervideo’s en foto’s, om de slager te ontzorgen.” “Met de lancering van Imperial Fiorino willen we ons contact met de Nederlandse slager versterken", zegt Knops. “Uit onderzoek ter voorbereiding van onze nieuwe positionering hebben we immers vastgesteld dat het merk nog helemaal niet zo bekend is bij de Nederlandse slager. Ook al maken onze producten al vaak deel uit van het assortiment. We zijn ervan overtuigd dat we toegevoegde waarde kunnen leveren en willen samen met de groothandel de relatie met de slager versterken. Fiorino zal daarom een centrale plaats innemen op de beurzen waar we zullen aanwezig zijn.” Meer informatie: Imperial Tel. +32 (0)9 370 02 11 deli@imperial.be www.my-imperial.be

◀ Peter Curry 22 SLAGERSVAK NR 4 2023 COVERSTORY: DUTCH SPICES ‘SAMEN MET DUTCH SPICES HOOP IK IERLAND EN ANDERE LANDEN VERDER TE INSPIREREN’ Het inclusieve en allergeenveilige smaakmakersmerk Dutch Spices vormt met Peter Curry en John West een krachtige samenwerking. Curry is namens Gastrome Professional Ingredients verantwoordelijk voor de distributie van Dutch Spices in Ierland, terwijl slagersinfluencer John West het merk in Engeland vertegenwoordigt. Met Dutch Spices in de hoofdrol als voorloper in allergeenveilige voeding, gaan ze samen voorop in de veranderende eetgewoonten van de consument. Er zijn miljoenen mensen met speciale eetwensen. Dutch Spices, dat onderdeel is van de Epos Food Family, maakt het voor iedereen mogelijk om te genieten van smaakvolle voeding. Dit noemt het merk ‘Freedom of taste’. Dutch Spices biedt oplossingen voor versspecialisten en voedselproducerende bedrijven. Je vindt de producten van Dutch Spices bij ambachtelijke foodprofessionals, zoals slagerijen, groentewinkels en viszaken. En bij voedselproducerende bedrijven die hoge eisen stellen aan voedselveiligheid, kwaliteit en gezondheid. Alle producten die Dutch Spices maakt, zijn allergeenveilig. Ze zijn geschikt voor consumenten die leven volgens vega(n) en halalrichtlijnen. Dutch Spices biedt een breed assortiment van kruiden- en specerijenmixen, marinades en (kook)sauzen voor vlees, vleesvervangers, vis, kip, groente, AGF, snacks, broodwaren, zuivel en zuivelvervangers. Ook ontwikkelt Dutch Spices samen met klanten smaakvolle productconcepten en ondersteunen ze met smaaktesten in het eindproduct.

SLAGERSVAK NR 4 2023 23 Passie voor nieuwe productontwikkeling Peter Curry, directeur van Gastrome Professional Ingredients uit Ierland, is een klassiek opgeleide chef-kok met meer dan dertig jaar ervaring in de horeca. Zijn passie voor nieuwe productontwikkeling heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking met Dutch Spices. Waar de huidige consument smacht naar nieuwe smaken en tegelijkertijd gezondere en veiligere voedselopties eist, komt de expertise van Curry goed van pas. “Mijn affiniteit met de vleesindustrie maakte een samenwerking met Dutch Spices eenvoudig”, geeft Curry aan. “Gastronome Professional Ingredients richt zich op het creëren van waardevolle voedselproducten met allergeenveilige sauzen, marinades en droge mengsels. Na uitgebreid onderzoek besloot ik Dutch Spices te benaderen en begonnen we hun producten te distribueren in Ierland. Deze producten worden met succes geleverd aan slagers, vishandelaren en zelfs aan voedingsmiddelenbedrijven die voor retailers produceren. De focus ligt op ondersteuning; van productontwikkeling tot het eindproduct. En belangrijker nog: op het bieden van smaakvolle en allergeenveilige opties met een prachtige uitstraling.” Groeiend bewustzijn Dutch Spices is volgens Curry een groot succes in Ierland. “Dat kan worden toegeschreven aan een groeiend bewustzijn van voedselkwaliteit en veiligheid”, gaat hij verder. “Samen met Dutch Spices breiden we het klantenbestand iedere week uit. Vertrouwen speelt daarbij een cruciale rol. De klanten hebben het volste vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van de producten. De ondersteuning van Piet Buis, die Export Unit Manager bij de Epos Food Family is, en het toegewijde marketing- en R&D-team van het bedrijf hebben eveneens bijgedragen aan dit succes. Samen willen we meer bewustwording creëren voor allergeenveilige voeding in Ierland en andere landen. We willen voorop blijven lopen op het gebied van nieuwe smaakconcepten.” John West, beter bekend als slagersinfluencer Butcher Westy, is namens de Engelse vleesgroothandel DB Foods verantwoordelijk voor het merk Dutch Spices in Engeland. De afgelopen tien jaar focuste West zich op werken in de slagerij, het creëren van winkeldisplays en toegevoegde waarde concepten. Hij besloot in 2019 zijn vakmanschap te delen via Instagram en bouwde zo een wereldwijde gemeenschap op van meer dan 14.000 volgers. “Ik had verschillende opties, maar koos voor Dutch Spices nadat ik enkele monsters van hun producten had geproefd en hiermee had gewerkt”, vertelt West. “Wat de samenwerking zo speciaal maakt, is dat alle producten van Dutch Spices veilig zijn voor de veertien wettelijke allergenen. Voor mij als coeliakiepatiënt, een ziekte van het afweersysteem waardoor je niet tegen gluten kan, is dat echt een uitkomst.” Waarde van producten ongeëvenaard In Engeland begint Dutch Spices echt een begrip te worden, zo stelt West. “Ik heb demonstraties gehouden in het hele Verenigd Koninkrijk en de producten worden altijd enthousiast ontvangen door slagers. De hoge kwaliteit, de scherpe prijzen en de visueel aantrekkelijke producten hebben gezorgd voor klanttevredenheid. Ze komen echt terug voor de producten. De waarde van de producten van Dutch Spices is gewoon ongeëvenaard. De topklasse marinades en sauzen bieden kwaliteit die klanten keer op keer waarderen. Uitbreiding naar nieuwe markten, een breder publiek en de ontwikkeling van nieuwe allergeenveilige smaken liggen in het verschiet.” Meer informatie: Epos Food Family/Dutch Spices Tel. +31 (0)33-2477190 | ambacht@epos-specerijen.nl | www.dutchspices.com VOOR MIJ ALS COELIAKIEPATIËNT, EEN ZIEKTE VAN HET AFWEERSYSTEEM WAARDOOR JE NIET TEGEN GLUTEN KAN, IS DUTCH SPICES ECHT EEN UITKOMST ▼ Butcher Westy op Instagram

Als expert in vlees, gevogelte, vis of groenten heb je de kans om met smaakvolle sauzen jouw klanten iets speciaals te bieden, zonder dat je uren in de keuken staat voor de bereiding. Ontdek hieronder mogelijkheden om met jouw sauzen aanbod in te spelen op de feestdagen. Scan de QR code en laat je verder inspireren door snelle najaarssauzen van hoge kwaliteit. Vind de perfecte saus bij vlees, vis, gevogelte of groenten. INGREDIËNTEN 20 g boter 35 g ui, fijngesneden 225 g gemengde paddenstoelen, diepvries 12 g Knorr Professional Intense Flavours Roast Umami Vloeibaar 3 dl Knorr Garde d’Or Champignonsaus 5 g Knorr Primerba Dragon BEREIDING • Bak de ui in wat boter en voeg de paddenstoelen toe. • Voeg de Knorr Professional Intense Flavours Roast Umami Vloeibaar en de Knorr Garde d’Or Champignonsaus toe. • Breng op smaak met de Knorr Primerba Dragon. INGREDIËNTEN 15 g Knorr Professional Peper Puree 10 g Vieux 2,5 dl Knorr Garde d’Or Bruine Pepersaus 1 dl kookroom BEREIDING • Meet en weeg alle ingrediënten af in een pan. • Breng het geheel aan de kook en laat nog een minuut doorkoken. Bruine pepersaus Paddenstoelensaus saus bij elkgerecht Eenpassende

SLAGERSVAK NR 4 2023 25 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN EN AUTOMATISERING BELDOS INTRODUCEERT DE BELLIFT ACCU 670 Of je nu te maken hebt met een breed scala aan producten of snel moet schakelen tussen verschillende producten met minimale omschakelingstijd en reiniging, de Bellift ACCU is het antwoord. Het is een betaalbare oplossing met een minimale voetafdruk die het doseren vereenvoudigt voor een verscheidenheid aan kant-enklare maaltijden, van aardappelpuree en salades tot sauzen, soepen, mousses, vruchtvullingen en meer, zowel warm als koud, met of zonder vaste stukken tot 25 mm in grootte. De Bellift ACCU is gemonteerd op een mobiel onderstel dat elektrisch in hoogte verstelbaar is, wat zorgt voor de meest ergonomische werking. De trechter kan gemakkelijk worden gevuld en gereinigd in de laagste positie, en de werkhoogte is aanpasbaar naar wens. Voordelen: - Netter en efficiënter dan handmatig werk - Snel reinigbaar - Onderdelen van roestvrij staal voor hygiëne - Snelle omschakeling van het ene product naar het andere - 100% exacte portiecontrole (+/- 1% afwijking, afhankelijk van het product) - Trechters van 18, 25 en 60 liter Profiteer van Beldos’ expertise en test je producten gratis in de demokeuken van het bedrijf, gelegen net over de Belgisch-Nederlandse grens in Kapellen. Beldos biedt een compleet assortiment Beldos-machines en opties, evenals een mixer, oven, batchvriezer en al het benodigde keukengerei. Je hoeft alleen 20 tot 30 liter van elk product en voldoende verpakking mee te nemen. Samen met jou bepaalt Beldos welke doseermachine het meest geschikt is voor jouw producten, wensen en behoeften. Het bedrijf reserveert voldoende tijd voor tests, zodat je erop kunt vertrouwen dat de juiste oplossing wordt geboden. Je kunt ook producten opsturen, waarna je een film ontvangt met het testresultaat. Meer informatie: Beldos N.V. Tel. +32 (0)3 646 40 48 info@beldos.be www.beldos.com Bij voedselproductie is de vraag naar efficiënte en nauwkeurige portiecontrole groter dan ooit. Beldos N.V., ontwerper en fabrikant van doseermachines en opvoerpompen, heeft de Bellift ACCU-vulmachine geïntroduceerd om in deze behoefte te voorzien. Deze multifunctionele, kosteneffectieve machine is de sleutel tot succes voor supermarkten, slagerijen en convenience food-ateliers, zo stelt het bedrijf.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4