Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

ALPHA-H IS EXPERT EN TRENDSETTER OP HET GEBIED VAN EXFOLIATIE. LANG VOORDAT HET WERKEN MET (FRUIT)ZUREN OP DE HUID GEBRUI-

KELIJK WAS, RICHTTE HET MERK ZICH ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN OP GLYCOLZUUR. DAARNAAST KWAM ER STEEDS MEER FOCUS OP VITAMI-

NEN. MET SLECHTS VIER VITAMINEN (A, B, C EN E) KAN ELK HUIDPROBLEEM WORDEN AANGEPAKT. MAAR WAT IS DE PRECIEZE WERKING

VAN ELKE VITAMINE EN WAT ZIJN DE MEEST EFFECTIEVE VITAMINECOMBINATIES BIJ EEN BEPAALDE HUIDAANDOENING? VAKTIJDSCHRIFT DE

BEAUTYSALON SPRAK MET IMPORTEUR CAROLINE DEN HOLLANDER OVER VITAMIN PROFILING, DE NIEUWSTE ONTWIKKELING VAN HET MERK.

I

n t e r v i e w

– C

a r o l i n e

d e n

H

o l l a n d e r

Alpha-H werd 21 jaar geleden opgericht door de Australische

Michelle Doherty. In haar pubertijd ontwikkelde ze chronische

cystische acne die na haar pubertijd niet wegtrok. Als mid-twintiger

begon zij een zoektocht naar producten en behandelingen die haar

niet alleen konden afhelpen van haar acne, maar ook de daardoor

ontstane littekens en pigmentatie konden vervagen. Niets hielp,

totdat ze kennismaakte met Alpha-H op basis van glycolzuur. De

resultaten waren zodanig dat ze haar baan opzegde om voor dit

bedrijf, dat toen nog in de kinderschoenen stond, te gaan werken.

“Michelle werd destijds echter voor gek verklaard”, zegt Caroline.

“Zuren op de huid, dat kan niet goed zijn, werd er toen nog

gedacht. Ze was haar tijd wat dat betreft dus nog net even te ver

vooruit. Toch liet ze zich niet ontmoedigen en ging zelf langs

klinieken en salons met foto’s van zichzelf om te laten zien wat

glycolzuur in een half jaar tijd voor haar zwaar gehavende gezicht

had gedaan.”

VITAMINES

Na dit succesverhaal bleef Alpha-H niet stilzitten, maar ging het

merk zich complementair focussen op het werken met vitaminen.

Zij bieden namelijk een essentiële aanvulling op en opvolging van

hetgeen glycolzuur in de huidcellen teweeg brengt. “We hebben

vitamines nodig omdat het lichaam deze zelf niet aanmaakt (met

uitzondering van vitamine D en K, maar ook hiervan produceert

het lichaam niet genoeg). Toch zijn voldoende vitamines essentieel

voor een gezonde huid en optimaal functionerende huidcellen”,

aldus Caroline.

Krijgen we dan niet genoeg vitamines binnen met twee ons groente

en twee stuks fruit per dag? Caroline legt uit: “Hoeveel superfoods,

groene sapjes en multivitaminen we ook nemen, de huid profiteert

er niet of nauwelijks van. De voedingsstoffen die in het bloed wor-

den opgenomen, worden het eerst afgegeven aan de meest vitale

processen en organen zoals hart, lever en hersenen.” Hartstikke

goed natuurlijk, want deze lichaamsprocessen zijn van levens-

belang. Maar dat betekent wel dat de huid pas als laatste wordt

voorzien van voedingsstoffen en studies tonen aan dat dan slechts

1% van de vitamines uit ons bloed is overgebleven voor de huid.

OP MAAT TE MAKEN

VITAMINETHERAPIE

ALPHA-H

INTRODUCEERT

VITAMIN PROFILING:

D

e

B

e a u t y s a l o n

n r

2 2 0 1 7

10