Hoordetail nr3 2022 Online

Ho o r d e t a i l n r 3 2 0 2 2 22 Cl i n i c a l Co n f e r e n c e zorg in een vergrijzende samenleving’ vertelde over zijn bevindingen. “De vergrijzing heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg: een groeiende groep mensen heeft hoorzorg nodig. En gedurende een langere tijd nu de levensverwachting alleen maar toeneemt. Deze demografische verandering vraagt om actie. We moeten de zorg anders gaan organiseren om de zorgvraag in de toekomst aan te kunnen. Daarvoor is een goede verbinding nodig tussen de hoorzorgprofessionals: de KNO-arts, audioloog en de audicien. Aan audiciens zou ik willen zeggen: zoek eens contact op met de KNO-arts uit je regio om te bekijken hoe jullie elkaar kunnen ondersteunen en zorg ervoor dat je een kort lijntje met elkaar hebt. Dit kan onnodig doorverwijzen voorkomen, waardoor de druk op de KNO-zorg niet te hoog oploopt. De audicien is een belangrijke poortwachter voor de hoorzorg. Ook ben ik een voorstander van een videoconsult of telefonische afspraken met de patiënt. Sommige zaken kunnen prima op afstand geregeld worden en dat scheelt veel tijd.” Thijs Thielemans haakte in op dit onderwerp met een voorbeeld uit zijn eigen werk als zelfstandig audioloog. “Samen met HoorProfs en zorgverzekeraar ONVZ hebben we vorig jaar een belangrijke stap gezet als het gaat om samenwerking in de hoorzorg, namelijk door middel van de introductie van het Videoconsult Audiologie. Hiermee kan de audicien samen met de klant videobellen met een audioloog voor aanvullend advies. Dat scheelt wachttijd, de druk op de audiologische zorg wordt verminderd en het kan leiden tot besparingen in de zorg. Onbehandelde gehoorschade vergroot namelijk ook het risico op andere problemen zoals dementiële syndromen en regelmatiger vallen. Hoortoestellen zijn dan relatief makkelijke oplossingen om tijdig in te zetten. Goede hoorzorg bespaart, dat maakt het ook interessanter voor zorgverzekeraars om hierin te investeren.” PREVENTIE GEHOORSCHADE Met de introductie van Victor Zuidema boort Anne een nieuw onderwerp aan in de paneldiscussie: preventie van gehoorschade. De senior consultant bij VeiligheidNL vertelde hoe groot het probleem van gehoorschade in Nederland is en waar de mogelijke oplossingen liggen. “Waar bij jongvolwassenen de muziek op feestjes en festivals een veelgenoemde oorzaak van gehoorschade wordt genoemd, speelt bij kinderen vooral het gamen en de muziekspelers een grote rol”, stelde Zuidema. “Het bevolkingsonderzoek Generation R van Erasmus MC toont aan dat 14% van de kinderen een vorm van lawaaischade heeft aan het oor. Ook laten de resultaten zien dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. Daarbij blijkt 6 op de 10 mensen niet bekend te zijn met de volumebegrenzer op deze draagbare apparaten. Gezien de zeer jonge leeftijd is het belangrijk om deze groep te bereiken en gehoorverlies op tijd te signaleren in de basisschoolgeneratie door meer te gaan testen, het liefst elk jaar.” De kijkers online en een selecte groep bezoekers op locatie werden tussen de brullende motoren op het circuit welkom geheten door Anne Venneri, Clinical Performance Consultant Audiology bij Specsavers Nederland en al zo’n vijftien jaar actief als audicien. De locatiekeuze raakt direct een belangrijk punt dat hoog op de agenda staat: hoe kun je genieten van geluid zonder daarbij op het gehoor in te leveren? “Op het TT Circuit in Assen leeft de passie voor het motorracen, maar er is ook de aandacht voor gehoorbescherming”, zo legde Anne uit bij de aftrap van de Clinical Conference. “Het doel is om zo lang mogelijk te kunnen genieten van een geluid.” Het bruggetje naar het thema ‘Een leven lang een gezond gehoor’, was al gauw gemaakt. MEER SAMENWERKEN BINNEN DE HOORZORG De avond werd afgetrapt met een paneldiscussie. Anne stelde één voor één de deskundigen voor: Thijs Janssen (KNO-arts Radboudumc), Thijs Thielemans (klinisch fysicus audioloog en eigenaar van het Hoortoestel Advies Centrum) en Victor Zuidema (senior consultant en projectleider bij VeiligheidNL). Als host begeleidde Anne de heren door onderwerpen heen als de vergrijzing, de mogelijke samenwerking in de hoorzorg en de broodnodige preventie van gehoorschade. Thijs Janssen, co-auteur van het adviesrapport ‘KNOOP DONDERDAGAVOND 8 SEPTEMBER TUNEDEN EEN KLEINE DRIEHONDERD HOORZORGPROFESSIONALS LIVE IN BIJ DE JAARLIJKSE CLINICAL CONFERENCE. HET HOORZORGPROGRAMMA STOND DIT JAAR IN HET TEKEN VAN HET THEMA ‘EEN LEVEN LANG EEN GEZOND GEHOOR’. DIVERSE DESKUNDIGEN KAARTTEN ONDERWERPEN AAN ALS PREVENTIE, SAMENWERKING BINNEN DE KETEN EN DE BELANGRIJKE ROL VAN AUDICIEN ALS POORTWACHTER. ACHTER HEN WAS EEN BIJZONDER DECOR ZICHTBAAR: HET BEROEMDE TT CIRCUIT IN ASSEN. OOK VAKTIJDSCHRIFT HOORDETAIL SCHAKELDE IN OM DE LEERZAME PRESENTATIES EN DISCUSSIES BIJ TE WONEN. SAMENWERKING, PREVENTIE EN DE AUDICIEN ALS POORTWACHTER: CLINICAL CONFERENCE IN EEN NOTENDOP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4