NBT Magazine nr 2 2018

C o l o f o n e n D e V i s i e Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche. Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Coen de Jager (hoofdredacteur) c.dejager@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Verkoopleider: Gerdo van de Peppel g.peppel@gpmedia.nl Media-adviseurs: Emiel Bruning, e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. NBT Magazine heeft het HOIKeurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 24,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: Studio Intensive Telefoon: +31 (0)24 3 246140 info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2018 Niets uit deze uitgave mag worden ver- veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voor- afgaande toestemming van de uitgever. NBT Magazine besteedt de grootst mogelij- ke aandacht aan de juistheid van de infor- matie die in het vaktijdschrift wordt opge- nomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoor- delijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708168) Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche | Mei 2018 | 19e jaargang no.2 | Prijs € 10,50 COVERSTORY ARTISO: TOTAALPARTNER VOOR TURNKEY PROJECTEN nbt magazine Special NABESCHOUWING BAKKERSVAK Op 4 en 5 maart vond Bakkersvak voor het eerste plaats in Evenementenhal Gorinchem. Een nieuwe locatie, meer ruimte voor exposanten, meer inspiratie en dus meer te ont- dekken. Het blijkt dat Bakkersvak u als bakker nog steeds weet te interesseren, want andermaal vond u massaal de weg ook naar Gorinchem. Ik moet toegeven: ik heb mij de afgelopen jaren toch wel enigszins verbaasd over de opkomst van de voorgaande Bakkersvak-edities. We weten allemaal nog hoe de situatie voorheen was met de Bakkerij Dagen. Daar was het idee altijd dat een jaarlijks terugke- rende beurs geen draagvlak had vanuit de branche, maar EasyFairs bewijst al jaren het tegendeel met Bakkersvak. Alweer voor de zevende keer werd de beurs georganiseerd, met wederom een groeiend bezoekersaantal. Wat zeg ik: Bakkersvak is bezocht door 8.453 professionals, wat een stijging van maar liefst 10 procent is ten opzichte vorig jaar! De positieve stijging in het aantal bezoekers is nagenoeg elk jaar gerealiseerd en dat kan maar één reden hebben; u ziet de noodzaak in van het bezoeken van de beurs en daarmee heeft Bakkersvak haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Met de verhuizing naar Gorinchem was er in één grote hal meer ruimte en overzicht voor een groter en diverser exposantenaanbod. Dit jaar werd tevens het segment ijs voor het eerst aan het beursprofiel toegevoegd. Daarmee werd het aanbod van de vakbeurs vergroot met twintig procent. Meer aanbod, meer bezoekers en dus in zijn totaliteit een drukkere beurs. Daarom is er gekozen om Bakkersvak volgend jaar met een dag uit te breiden, zodat u ook op dinsdag de beurs kan bezoeken. De keuze om juist de dinsdag erbij te betrekken is gebaseerd op een onderzoek onder zowel bezoekers als exposanten. Onder ruim 1100 bezoekers geeft meer dan de helft aan de beurs op dinsdag te willen bezoeken. Ook vanuit de exposanten is er steun voor de ‘dinsdag-uitbreiding’, zo laat EasyFairs in een reactie weten. Ik heb tijdens Bakkersvak heel wat exposanten gesproken en de meningen over een driedaags evenement zijn verdeeld: de één ziet er niks in en de ander ziet de kansen. Het is nu vaak druk op de stands van de exposanten, maar dan vooral tussen 10.00 uur en 15.30 uur. Daarna loopt de beursvloer snel leeg, maar met een extra dag, heb je wel- licht wat meer spreiding van het bezoek. Dat geeft u meer tijd om de juiste mensen te spreken en exposanten kunnen hun aandacht beter verdelen. De andere kant van de medaille is dat exposanten meer kosten moeten maken. Het is afwachten wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van dit besluit, maar aan de bezoekers zal het waarschijnlijk niet liggen. Heel veel leesplezier met deze uit- gave van NBT Magazine gewenst. Hoofdredacteur NBT Magazine De Visie Coen de Jager NB T M a g a z i n e n r 2 2 0 1 8 3 “BAKKERSVAK HEEFT HAAR BESTAANSRECHT RUIMSCHOOTS BEWEZEN” DIV ARDY Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines DIVARDY de softwareleverancier voor de industriële bakkerswereld Info Neem geheel vrijblijvend contact met ons op: Pascalbaan 3 3439 MP Nieuwegein T +31 343 523 880 E sales@divardy.nl W http://www.divardy.nl Als hygiëne, een eerlijke prijs en flexibiliteit telt De ontwikkelaar van hard- en software voor zowel machine als ook een volledige productielijn. Ook bij het updaten van uw oude schakel- kast heeft DIVARDY de betrouwbare oplossing. t Dezelfde service vanuit een nieuw adres!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4