Slagersvak nr4-2022 Online

SLAGERSVAK NR 4 2022 3 COLOFON EN DE VISIE Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift SlagersVak m.schwillens@gpmedia.nl Vaktijdschrift voor de totale slagersbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.slagersvak.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sabine Weller (redacteur) s.weller@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters k.peeters@gpmedia.nl Emiel Bruning e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift SlagersVak heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 24,- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. SlagersVak besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. slagersvak Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (2590-082X) Va k t i j d s c h r i f t vo o r d e t o t a l e s l a g e r s b r an c h e | N o v e m b e r 2 0 2 2 | 3 e j a a r gang no . 4 Special FEESTDAGEN COVERSTORY SEMI-INDUSTRIEEL PRODUCEREN, ZONDER IN TE BOETEN OP SMAAK EN RECEPTUUR De Visie Ik woon al bijna mijn hele leven in een slaperig dorp in het oosten van Noord-Brabant. In een agrarische gemeente, ingeklemd tussen de Peel en Maas. Het landelijke nieuws wordt alleen gehaald als er iets aan de hand is. Bij moord, brand of een politie-achtervolging op de A73. Wat de lokale gemeenteraad besluit, is geen voer voor artikelen in de Volkskrant, draaiende camera’s bij Hart van Nederland of influencers die hun vlogs opnemen met de Martinuskerk op de achtergrond. Toch rukte het landelijke journaille eind oktober uit, toen de in de regenboogkleuren geverfde trappen bij de Maaskade in Cuijk waren beklad met anti-LHTBI-leuzen. ‘Kuuk op de kaart’, zou een oud-wethouder uit mijn dorp roepen. Maar dit keer helaas als toonbeeld van onverdraagzaamheid. WAT HEB IK AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING ALS DE HOEKSTEEN VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP IN KORTE TIJD WORDT AFGEBROKEN? Iets wat totaal niet verschilt tussen de grote stad en het platteland, is de wijze waarop gereageerd wordt op ophef. Alsof ze een volleerd Kamerlid was, spuwde een lokaal raadslid haar afschuw en pleitte ze voor gericht beleid dat moet bijdragen aan een meer inclusieve samenleving in het Land van Cuijk. Als weldenkend mens kun je natuurlijk niets tegen zo’n oproep hebben, maar ergens wringt de schoen. Want al maanden zwijgen zowel lokale als landelijke politici over de hoeksteen van onze samenleving: de kleine ondernemer. De tijden dat elk dorp tien kruideniers en zeven slagers had, komen natuurlijk niet meer terug. Maar mijn eigen dorp, dat bijna 25.000 inwoners kent en één grote nieuwbouwwijk heeft waar de meerderheid D66 en GroenLinks stemt, kent sinds 1 november geen slager, geen groenteboer, geen viswinkel én geen bakkerij meer. De biologische buurtwinkel sluit per 2023 de deuren en ook een tweede bakkerij dreigt het bijltje erbij neer te gooien. “Toen de energierekening kwam, voelden we de grond onder onze voeten wegzinken”, is een quote die ik de laatste maanden vaak voorbij heb zien komen in de regionale media. Wat heb ik aan een inclusieve samenleving als de hoeksteen van de lokale gemeenschap in korte tijd wordt afgebroken? Geen enkele politicus die met een duurzame oplossing komt. Niet lokaal, niet landelijk. Inclusiviteit betekent erbij horen. Kansen krijgen. Maar die krijgen de lokale bakker en slager niet. En van goede overheidssteun om de energiecrisis het hoofd te bieden, is – ondanks mooie woorden – geen sprake. En de regeling die er (op moment van schrijven) ligt, voldoet niet en komt ook nog eens te laat! Als hoofdredacteur van dit vaktijdschrift kan ik helaas alleen wat woorden van troost bieden. Omdat ik weet dat de feestdagen eraan komen en veel consumenten – omdat ze uit eten niet meer kunnen of willen betalen – voor de Kerst zullen vertrouwen op uw expertise. Omdat het u gegund is én omdat een goed kerstdiner niet compleet is zonder vlees van de slager. Over inclusiviteit gesproken. Veel succes en alvast fijne feestdagen gewenst.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4