Hoordetail nr 2 2023

HOORDETAIL NR 2 2023 9 ONDERZOEK De bevindingen, afkomstig van een landelijk representatieve steekproef van meer dan 2.400 Amerikaanse ouderen, komen overeen met eerdere onderzoeken die aantonen dat gehoorverlies in de loop van de tijd een factor kan zijn die bijdraagt aan het risico op dementie, en dat de behandeling van gehoorverlies het risico op dementie kan verlagen. De bevindingen worden benadrukt in een onderzoeksbrief die op 10 januari 2023 online is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association. “Deze studie verfijnt wat we reeds hebben waargenomen als het gaat om verband tussen gehoorverlies en dementie en onderbouwt de motivatie om actie te nemen op het gebied van volksgezondheid om de toegang tot hoorzorg te verbeteren”, zegt hoofdauteur Alison Huang, PhD, MPH, senior onderzoeksmedewerker van de Bloomberg School’s Department of Epidemiology en de Cochlear Center for Hearing and Public Health. Bredere dataset Gehoorverlies is een kritiek probleem voor de volksgezondheid. Het groeiende besef dat gehoorverlies verband kan houden met het risico op dementie, dat miljoenen treft, en andere nadelige gevolgen heeft de aandacht gevestigd op het implementeren van mogelijke strategieën om gehoorverlies te behandelen. Voor de nieuwe studie analyseerden Huang en collega’s een nationaal representatieve AMERIKAANS ONDERZOEK ONDER OUDEREN LINKT ONBEHANDELD GEHOORVERLIES AAN DEMENTIE Een recente studie onder leiding van onderzoekers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in de Verenigde Staten wees uit dat oudere volwassenen met ernstig gehoorverlies meer kans hebben op dementie, maar de kans op dementie was lager bij gebruikers van hoortoestellen dan bij niet-gebruikers. Hiermee wordt een verband tussen onbehandeld gehoorverlies en dementie opnieuw aangetoond door een wetenschappelijk Onderzoek.1 dataset van de National Health and Ageing Trends Study (NHATS). De NHATS, gefinancierd door het National Institute on Aging, loopt sinds 2011 en maakt gebruik van een landelijke steekproef met proefpersonen ouder dan 65 jaar. De auteurs merken op dat veel onderzoeken uit het verleden beperkt waren, omdat ze vertrouwden op dataverzameling in de klinieken, waardoor kwetsbare bevolkingsgroepen wellicht werden uitgesloten door beperkte toegang tot zorg. Resultaten De analyse had betrekking op 2.413 personen, van wie ongeveer de helft ouder was dan 80, en toonde een duidelijk verband tussen de ernst van het gehoorverlies en dementie. De prevalentie van dementie onder de deelnemers met matig/ernstig gehoorverlies was 61 procent hoger dan de prevalentie onder deelnemers met een normaal gehoor. Het gebruik van een hoortoestel werd in verband gebracht met een 32 procent lagere prevalentie van dementie bij de 853 deelnemers met matig/ernstig gehoorverlies. Hoe gehoorverlies verband houdt met dementie is nog niet duidelijk en studies wijzen op verschillende mogelijke mechanismen. Huangs onderzoek draagt bij aan een oeuvre van het Cochlear Centre for Hearing and Public Health waarin de relatie tussen gehoorverlies en dementie wordt onderzocht. De auteurs van het onderzoek verwachten een vollediger beeld te krijgen van het effect van de behandeling van gehoorverlies op cognitie en dementie uit een gerelateerd onderzoek. Resultaten van deze driejarige gerandomiseerde studie worden dit jaar verwacht. Kijk voor meer informatie op www.publichealth.jhu.edu. 1 Huang AR, Jiang K, Lin FR, Deal JA, Reed NS. Hearing Loss and Dementia Prevalence in Older Adults in the US. JAMA. 2023 Jan 10;329(2):171-173. doi: 10.1001/jama.2022.20954. PMID: 36625819; PMCID: PMC9856835.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4