Hoordetail nr 4 2023

HOORDETAIL NR 4 2023 43 In ons gesprek met Henk merken we niks van Henks zware gehoorverlies en het is dan ook lastig om te beseffen dat hij zestien jaar lang doof door het leven ging. We vragen hem hoe hij daarop terugkijkt. “Het voelt alsof ik een stuk van mijn leven gemist heb en het is natuurlijk extra wrang als achteraf blijkt dat er wel degelijk een oplossing voorhanden was. Ik ben daarom terug gegaan naar de KNO-arts die mij het CI-traject afraadde om dit aan hem terug te koppelen. Ik heb hem laten weten dat het voor mij levensveranderend is geweest. Door dit gesprek aan te gaan, hoop ik dat deze lijdensweg anderen bespaard blijft. Het heeft mij er ook toe gedreven om mijzelf via OPCI in te zetten voor meer transparantie over cochleaire implantatie.” Transparantie loont Henk ziet het als zijn missie om misverstanden met betrekking tot het CI recht te zetten bij eindgebruikers, maar ook hoorzorgprofessionals. Zijn eigen verhaal laat zien dat de juiste voorlichting levensveranderend kan zijn. Nu hij continu in contact is met CI-kandidaten via de huiskamerbijeenkomsten, krijgt hij directe en ongecensureerde feedback over hoe dit bij anderen is gegaan. “We horen de positieve verhalen over de deskundigheid van hoorzorgprofessionals. Ook worden man en paard genoemd als de ervaringen minder goed zijn. Ik ga uit van alle goede bedoelingen, maar toch zien we ook dat er nog veel audiciens niet goed geïnformeerd zijn over een CI. Dat kan leiden tot verkeerde adviezen, waardoor de audicien onnodig lang blijft klungelen met hoortoestelopties die toch niet tot een tevreden klant zullen leiden. Het nare is dat cliënten die uiteindelijk wel geïmplanteerd zijn, ook negatief zullen spreken over de deskundigheid van deze audicien. Slechte reclame dus. De kans is groot dat je de klant dan kwijtraakt, terwijl de audicien ook na de implantatie een belangrijke rol kan spelen voor de CI-drager.” “Het overgrote deel van de CI-dragers maken gebruik van een bimodale hooroplossing en zullen dus ook de audicien blijven bezoeken”, verduidelijkt Henk. “Bovendien maken de meeste CI-dragers gebruik van wek- en waarschuwingssystemen en solo-apparatuur. Het klinkt wellicht plat, maar dat betekent ook omzet voor de audicien. Bovenal geldt dat je als audicien nog zoveel kunt betekenen voor mensen die een geïmplanteerde hooroplossing hebben. Door van begin af aan transparant te zijn en alle opties op tafel te leggen, bewijs je de klant de beste dienst. En als ze vervolgens alsnog een audicien nodig hebben, kun je rekenen op een loyale klant. Ik ben daar zelf een groot voorbeeld van. En vergeet niet: CI-dragers hebben vaak goed contact met elkaar, bijvoorbeeld via OPCI. Ze vragen raad bij elkaar, ook als het gaat om de keuze in hoorzorgprofessionals. En ze zijn veel sneller bereid om daar een eindje voor te rijden. Kortom, transparantie, eerlijkheid en deskundigheid betalen je echt terug.” OPCI: ook een vraagbaak voor de hoorbranche OPCI is verheugd om te zien dat steeds meer audiciens contact opnemen voor meer informatie over het CI. Ook Henk krijgt steeds vaker vragen vanuit de hoorbranche over deze hooroplossing. Toch is er nog veel winst te behalen. “Als audiciens geconfronteerd worden met een CI-kandidaat, weten ze ons gelukkig steeds beter te vinden. De meeste vragen gaan over de effectiviteit van een CI en hoe ze dit het beste met de klant kunnen communiceren. Verder willen ze meer weten over het revalidatietraject en de impact daarvan. Maar ook komt bijvoorbeeld de vraag – en daaruit blijkt dat veel audiciens onvoldoende geïnformeerd zijn – hoe duur een CI is voor een klant. De meesten weten gelukkig wel dat een gehoorimplantaat volledig vergoed wordt, maar het laat zien dat er nog werk aan de winkel is in de hoorbranche. Opvallend is dat het vooral de zelfstandige audiciens zijn die bij ons aankloppen voor meer informatie. Sommige schuiven zelfs aan bij een huiskamerbijeenkomst. Harstikke slim, als je het mij vraagt.” “Wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat er audiciens zijn die ons als vraagbaak gebruiken en we moedigen dat ook aan. Als informatieplatform hebben we niet de middelen om actief campagne te voeren hiervoor. Natuurlijk nemen we het wel mee in onze gesprekken met stakeholders, zoals de implantaatfabrikanten, om hen te motiveren om de audicien zoveel mogelijk te betrekken in dit proces. We zullen ons in elk geval in blijven zetten om als platform bekender te worden onder de professionals in de hoorbranche. Wat mijn boodschap zou zijn aan de audiciens als het CI-kandidaten betreft? Geef geen advies als je er niet zeker van bent. Laat je eerst goed informeren, bijvoorbeeld door ons. Én: wees niet bang om een klant te verliezen als hij of zij in aanmerking voor een CI. Met het juiste en deskundige advies, heb je een klant voor het leven.” Meer informatie: Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) info@opciweb.nl, www.opciweb.nl TRANSPARANTIE, EERLIJKHEID EN DESKUNDIGHEID BETALEN JE ECHT TERUG “ “

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4