Slagersvak nr 4 2023 online

SLAGERSVAK NR 4 2023 3 COLOFON EN DE VISIE Vaktijdschrift voor de totale slagersbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.slagersvak.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Koen Fens (hoofdredacteur) k.fens@gpmedia.nl Martijn Schwillens (redacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters k.peeters@gpmedia.nl Emiel Bruning e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit- gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift SlagersVak heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 30,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. SlagersVak besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. slagersvak Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (2590-082X) Va k t i j d s c h r i f t vo o r d e t o t a l e s l a g e r s b r an c h e | No v emb e r 2 0 2 3 | 4 e j a a r gang no . 4 | P r i j s € 1 0 , 5 0 Coverstory Dutch Spices ‘Samen hopen we Ierland en andere landen verder te inspireren’ Special FEESTDAGEN De Visie Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift SlagersVak m.schwillens@gpmedia.nl John Bakker beloofde in de vorige uitgave van SlagersVak dat de VAS-ZAS op feestelijke wijze haar 50-jarig jubileum zou vieren en er met ‘een heuse knal zou uitgaan’. Daar was geen woord van gelogen. De allerlaatste VASbeurs had een feestelijk tintje en kreeg met Amsterdamse artiesten een zicht- en hoorbare Mokumse signatuur. Of alle standhouders ook blij waren met 80 decibel of meer, is echter een hele andere vraag. Gelukkig spraken we (ook) voldoende leveranciers en agenturen die waardevolle nieuwe contacten hadden opgedaan. De laatste VAS-beurs was indirect ook een laatste beurs voor mijzelf. Ik ga binnen onze uitgeverij een nieuwe uitdaging aan. Verlaat ik de vleessector dan helemaal? Dat niet, want ik blijf hoofdredacteur van vaktijdschrift Meat&Co en zal zodoende ook regelmatig blijven bijdragen aan SlagersVak als de content relevant is voor de gehele sector – van ambachtelijk tot grootindustrieel. Wie aanwezig was op de VAS-beurs heeft mijn opvolger Koen Fens, al langer betrokken bij dit vaktijdschrift, mogelijk zien rondlopen. In deze uitgave vind je sowieso al meerdere artikelen, interviews en reportages van zijn hand. Blij worden… De VAS-beurs was in meerdere opzichten een passende ‘laatste keer’ voor mij, want ik zag op de beursvloer alles terug waarover ik de afgelopen jaren heb geschreven. Een beurs was en blijft vooraleerst een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met vakgenoten. Maar wat me van deze en vorige slagersevenementen is bijgebleven, is hoe blij mensen ervan worden om anderen te laten genieten. Het is mij de afgelopen jaren duidelijk geworden dat slagerijen met veel liefde en ambacht te werk gaan. Het vakmanschap straalt ervan af. Of het nu gaat om traditionele vleesproducten of innovatieve vleesvervangers. Zodoende wordt het voor mij vooral een tot ziens en geen definitief afscheid. Want industrialisatie en automatisering in de vleessector, thema’s waar ik over schrijf, zullen in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen in de slagersbranche. Tot ziens en veel leesplezier gewenst! WAT ME VAN ALLE SLAGERSEVENEMENTEN IS BIJGEBLEVEN, IS HOE BLIJ MENSEN ERVAN WORDEN OM ANDEREN TE LATEN GENIETEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4