Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

NB T M

A G A Z I N E

N R

4 2 0 1 5 11

Waarom is eerlijke informatie over brood zo

belangrijk? Bijna iedereen eet toch brood?

“Tot vrij recentelijk was brood onbesproken. Het

werd gezien als iets onmisbaars, zoals de lucht

die wij inademen. Toch is er de afgelopen tijd

enige verwarring over brood ontstaan, mede door

boeken zoals ‘De Voedselzandloper’. Hierdoor

hebben mensen deels een verkeerd beeld van

brood gekregen. Een typische misvatting is dat alle

koolhydraten slecht zijn. Er zijn veel verschillende

soorten koolhydraten. Het kunnen simpele sui-

kers zijn of complexere moleculen zoals zetmeel

en vezels. Van belang is ook de manier waarop

koolhydraten in de voeding zitten. In brood, met

name volkoren, zitten ze verpakt in een complexe

matrix. Daardoor worden ze langzamer afgebro-

ken en komt de glucose geleidelijk zonder al te

veel pieken in het bloed. Een ander belangrijk

verschil bestaat tussen vaste en vloeibare voe-

ding. Koolhydraten uit vaste voeding, zoals brood,

geven een verzadigend gevoel. Het lichaam geeft

daarmee een signaal dat het genoeg is. Dat is niet

zo met koolhydraten uit vloeistoffen, zoals bier en

frisdrank. Daarom krijgen mensen die hier veel

van drinken een bierbuik.”

Merkt u dat er door dit soort misvattingen tegen-

woordig steeds minder brood wordt gegeten?

“Hierover hebben we geen exacte cijfers, maar

vanuit de branche hoor ik dat de verkoop weer iets

aantrekt. Dit komt waarschijnlijk doordat er ook

weer meer positieve berichtgeving over brood ont-

staat. Zo heeft Harvard een onderzoek uitgevoerd

over de gezonde werking van volkorenbrood. Dit

soort berichten proberen wij ook te promoten.”

Hoe zit de campagne ‘Brood. Wat zit daarin?’ in

elkaar?

“Vooral bij vrouwen van 20 tot 45 jaar is er veel

twijfel over brood. Uit gesprekken met deze

doelgroep bleek dat er vooral interesse is in meer

informatie over brood. Dit proberen wij te bieden

door onafhankelijke professionals zoals diëtisten

hun verhaal te laten doen. Ook zij onderschrijven

de gezonde werking van brood. We maken het

publiek nieuwsgierig met opvallende commercials

en banners. Ook de naam ‘Brood. Wat zit daar

in?’ wekt interesse. Zo lokken we de mensen

naar

www.brood.net

, waar antwoorden op veel

gestelde vragen en korte documentaires over brood

te zien zijn. Ook werken we met social media,

en met succes. We hebben al twee en een half

miljoen mensen bereikt, waarvan 850.000 mensen

deel één van de documentaire hebben bekeken.

De website trekt honderdduizend unieke bezoe-

kers per maand. Wel merken we dat veel mensen

niet de hele zeven minuten van de documentaire

hebben bekeken, dus die moeten we iets inkorten.

Dit zijn leermomenten die we meenemen.”

Wat is het doel van de campagne?

“Er is geen commercieel doel, wij willen gewoon

transparante, objectieve en eerlijke informatie

geven over onderwerpen waar veel vragen over

zijn, zoals gluten, het verschil tussen spelt en vol-

koren of het geven van een gevuld gevoel. Hierbij

geven wij bijvoorbeeld ook aan dat mensen die

de ziekte coeliakie hebben wél glutenvrij moeten

eten en dus voor glutenvrij brood moeten kiezen.

Uiteindelijk hopen wij er natuurlijk aan bij te

dragen dat brood weer positiever wordt gezien.

Dit zullen de bakkers dan ook in hun omzet terug-

zien.”

Meer informatie:

Nederlands Bakkerij Centrum

Tel. +31 (0)317 471212

www.nbc.nl www.brood.net

In de laatste editie van NBT Magazine werd er

kort aandacht besteed over het toen net gestar-

te initiatief ‘Brood. Wat zit daarin?’ van het

Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Het doel

van deze campagne is om objectief het eerlijke

verhaal over brood te vertellen. Intussen hebben

wij een interview afgenomen met projectleider

Flip van Straaten, zodat hij zijn verhaal kan ver-

tellen over het project.

Brood.

Wat zit daarin

?

I

N T E R V I E W

“Tot voor kort werd brood gezien als

iets onmisbaars, zoals de lucht die wij

elke dag inademen. Hele beschavin-

gen zijn gebouwd op brood; het is ons

oudste basisvoedsel en het is diep ver-

ankerd in onze cultuur”