Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

11

AFRIKA

Divardy kijkt niet alleen naar de Benelux: “Tegelijkertijd met de ontwikkeling van

onze machines zijn we bezig geweest met het bewerken van de buitenlandse markten.

Onder andere via onze agent voor Afrika, African Bakery Dynamics, is ongeveer het-

zelfde traject aangegaan als in Nederland: eerst de verkoop van de naalddepanners en

nu de rest van het productgamma”, legt Theo uit.

Hij vult aan: “Inmiddels is onze eerste semiautomatische broodlijn in Kenia in produc-

tie. In Afrika zijn er veel bakkers die niet in een keer een volledig geautomatiseerde

productielijn willen plaatsen, maar juist stap voor stap willen investeren. Vaak gaat

het daarbij eerst om een tunneloven met daarbij de Divardy loader en unloader, een

ontdekselaar, uiteraard de naalddepanner en transporten voor de gevulde en lege

bakvormen.”

BENELUX

Op de vraag of dit ook in de Nederlandse en Belgische bakkerswereld al tot aanvra-

gen heeft geleid reageren beide heren tegelijkertijd: “We hadden al ervaring met het

vervangen van een ‘halve’ lijn, die toen bestond uit een lineaire narijskast met diverse

bijbehorende transporten inclusief het start-stoptransport onder de moulder. Maar als

er een wens bestaat tot capaciteitsuitbreiding, biedt Divardy nu ook een combinatie

van het upgraden van de bestaande machines en verschillende nieuwe machines en

transportsystemen waardoor diverse productielijnen weer toekomstgereed kunnen

worden gemaakt.”

SERVICEDIENST

David gaat door: “We hebben gemerkt dat onze mensen in het veld, de ervaren sto-

rings- en servicemonteurs, van groot belang zijn bij de ontwikkeling en implementatie

van de nieuwe machines. Daarom is een ander speerpunt van Divardy het op een

nog hoger plan tillen van deze onderhoudsdienst. Doordat onze monteurs niet alleen

gespecialiseerd zijn in Divardy en Capway-apparatuur, maar net zo gemakkelijk ande-

re merken en machines op gang houden, ziet Divardy daar ook mogelijkheden tot

uitbreiding. Ten slotte hebben alle machines en transporten een logistieke verbinding

met elkaar.”

RESERVEONDERDELEN

Wat geldt voor onderhoud en hulp bij eventuele storingen, geldt ook voor reserveon-

derdelen: “Gelukkig zien we ook dat steeds meer klanten ons weten te vinden voor

hoogwaardige spare parts, die we veelal uit voorraad leveren. Ook hierbij geldt dat het

niet beperkt blijft tot Divardy en Capway-onderdelen”, besluit Theo.

Uit het gesprek wordt duidelijk dat investeren in ontwikkeling bij Divardy de toekomst

heeft. Het bedrijf zal dan ook niet stoppen met het aangaan van uitdagingen, zo wordt

ons beloofd. Door te luisteren naar klanten en door flexibel te blijven in de geboden

oplossingen is Divardy er van overtuigd dat bakkers de rust in hun productieproces

kunnen bewaren en tegelijkertijd ook een goed belegde boterham kunnen blijven

verdienen.

Voor aanvullende informatie:

Divardy BV

Tel. +31 (0)343 523880

www.divardy.nl

Stand: A.1017

A

d v e r t e n t i e

Wij maken voor elke blikmaat een passende Patentschaar

®

Mailadres

wcn@Famaloy.nl WWW.PATENTSCHAAR.NL

of

WWW.KNIPBROOD.NL

NIEUWE WEBSHOP