Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

V

o o r g e b a k k e n

Het is alweer de zesde editie van Bakkersvak in Rosmalen. De tekenen zijn

ook deze keer weer gunstig gestemd: zowel voor de beursbezoekers als voor

de deelnemende leveranciers. Zo is er dit jaar weer genoeg te zien en word je

warm onthaald met een heuse marktbeleving, productkeuringen en zijn er weer

inspirerende demonstraties. Het Boulangerie- en Patisserie Team zijn beide

dagen ook aanwezig en zullen door middel van creativiteit, energie, innovatie

en ambitie u gaan inspireren! Onze jongste boulangers van het Boulangerie

team Bas Goossen, Tim Boers en Kris Huysman zijn ook aanwezig. Een mooie

bezetting van jong, aanstormend talent! Het is goed voor het imago van de

bakkerijbranche en daarmee mede ook de jeugd enthousiasmeren voor het

mooie vak.

Imago is op dit moment ook een belangrijk woord geworden binnen onze

branche. Brood en banket ligt regelmatig onder vuur en daarom is er vorig jaar

uit zorg een platform opgericht voor branchepartijen om te kijken hoe we het

thema ‘imago brood, banket en bakkerijsector’ kunnen versterken. Kritische,

door (social) media gevoerde consumenten, halen feiten en fabels vaak door

elkaar uit onwetendheid, waardoor het imago van brood en banket tanende is.

Bakkerijondernemers - groot en klein - merken dat terwijl brood onbesproken

‘gezond’ moet zijn en het bij banket vooral over ‘genieten’ moet gaan. Die

generieke boodschap inhoud geven, vergt krachtenbundeling van brancheor-

ganisaties.

Afgelopen december was zodoende de derde bijeenkomst in het NBC.

Besloten is dat het NBC de voortrekker zal worden van dit platform. Als uitvoe-

ringsorgaan werkt het NBC al hard aan het scheiden van feiten en fabels via

Brood.net.

Deze site en de gekoppelde sociale media, waar allerlei consumen-

teninformatie is te vinden over brood en banket, wordt jaarlijks bezocht door

700.000 bezoekers.

Zoals ik al eerder aangaf staat deze editie van NBT Magazine grotendeels in

het teken van de Bakkersvak 2017. Het ruime aanbod vanuit de branche stemt

mij weer tevreden en geeft – na de succesvolle edities daarvoor – aan dat

Bakkersvak een professioneel podium heeft weten te realiseren voor branche-

genoten. Mocht u op voorhand willen weten wat een aantal exposanten gaan

tonen, dan raad ik u aan om het vervolg van deze uitgave van NBT Magazine

aandachtig te lezen en te bekijken.

Namens de NBT-leden wens ik u veel leesplezier en een inspiratievol beurs-

bezoek toe.

Peter Eversdijk

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

ONDANKS DAT HET ALWEER FEBRUARI IS, WIL IK TOCHNOGNAMENS DE AFZONDERLIJKE LEDEN VAN DE STICHTINGNBT DEZE ‘VOORGEBAKKEN’

BEGINNEN MET IEDEREEN EEN GOED (OMZET)JAAR TE WENSEN. HET IS DAN OOK DE EERSTE UITGAVE VAN HET JAAR EN DEZE KEER STAAT

HET BLAD WEER IN HET TEKEN VAN DE TOONAANGEVENDE VAKBEURS VOOR DE NEDERLANDSE BAKKERIJSECTOR DE BAKKERSVAK, DIE 5 EN

6 MAART PLAATSVINDT IN ROSMALEN.

Peter Eversdijk

Voorgebakken

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

6