Pakkracht nr5 2022 Online

pakkracht Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie | Oktober 2022 | 8 e jaargang no. 5 | Prijs € 10,50 COVERSTORY DS SMITH OVER DE IMPACT VAN E-COMMERCE OP DE VERPAKKINGSINDUSTRIE Special E-COMMERCE & LOGISTIEK

We hebben niet veel woorden nodig om onze nieuwe Volta elektrische lijmapplicatiekop voor te stellen. Punten en strepen zijn genoeg. Dat is precies wat Volta doet. Super betrouwbaar en super zuinig. Wat we daar met lijm in Morsecode schrijven is toch duidelijk: Volta. MINDER IS MEER ONTDEK VOLTA

3 PAKKRACHT NR 5 2022 Colofon en De Visie Vaktijdschrift voor de totale verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.pakkracht.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Sabine Weller (hoofdredacteur) s.weller@gpmedia.nl Charlotte Swagten (redacteur) c.swagten@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Kevin Peeters (media-adviseur) k.peeters@gpmedia.nl Yannick van Campenhout (media-adviseur) y.campenhout@gpmedia.nl Alleorderswordenafgeslotenenuitgevoerdconformde Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Pakkracht heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Pakkracht besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. pakkracht Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie | Oktober 2022 | 8 e jaargang no. 5 | Prijs € 10,50 COVERSTORY DS SMITH OVER DE IMPACT VAN E-COMMERCE OP DE VERPAKKINGSINDUSTRIE Special E-COMMERCE & LOGISTIEK Sabine Weller Hoofdredacteur vaktijdschrift Pakkracht s.weller@gpmedia.nl Voor u ligt alweer de vijfde editie van Pakkracht van dit jaar. Het is een editie met een bijzondere special, namelijk een gloednieuwe. De onderwerpen e-commerce en logistiek krijgen deze keer de nodige extra aandacht in ons blad. Dit zijn natuurlijk twee topics die – zeker de laatste jaren, door de explosieve groei die e-commerce doormaakte – voor veel machinebouwers, verpakkingsproducenten en verpakkingsdesigners een stuk interessanter zijn geworden en ook voor u als lezer zal het ongetwijfeld interessant zijn. Wat is eigenlijk de impact van e-commerce op de verpakkingsindustrie? In de coverstory stellen we een aantal prangende vragen aan Hiddo van de Ven, Sales, Marketing & Innovation Director bij DS Smith, een van de grootste leveranciers van e-commerce verpakkingen in Europa. Van zijn antwoorden, die zijn te lezen in de coverstory op pagina’s 22 en 23, zult u vast en zeker een hoop wijzer worden als het gaat om e-commerceverpakkingen. In de coverstory komt het al even aan bod: het eisenpakket voor een verpakking gericht op e-commerce is heel anders dan een verpakking gericht op reguliere retail. Dat is vanzelfsprekend belangrijk om bij stil te staan in het ontwerpproces. Het zal u niet verrassen, maar dit geldt natuurlijk voor elke verpakking die op de markt wordt gebracht: ontwerpers houden rekening met de beoogde functie van de verpakking. Doordat duurzaamheid een steeds groter punt wordt binnen de industrie, wordt er tevens rekening gehouden met het eind van de levensduur van verpakkingen. Dus met de recyclebaarheid, het zogenoemde design for recycling. Ook daar geen verrassingen. Dirk Groot, beter bekend als Zwerfinator, doet er echter nog een schepje bovenop, waarmee hij wellicht wel voor verrassingen (of in ieder geval eye-openers) zorgt. Hij stelt dat het evengoed van belang is om te bekijken wat de zwerfafvalkans is van de verpakking. Want als een verpakking hoogstwaarschijnlijk op straat of in de natuur belandt, heeft het weinig zin om geld en moeite te steken in een ‘100% recyclebaar’ ontwerp. Het verkleinen van de impact op de natuur, weegt dan zwaarder. Een interessante insteek, waar absoluut aandacht voor gevraagd mag worden. Iets wat Dirk dan ook veelvuldig doet via social media. Wij gingen met hem in gesprek over zijn werk als Zwerfinator. Op pagina’s 10 en 11 leest u het verhaal. Mocht u zich nu afvragen hoe u kunt anticiperen op wat Dirk Groot te zeggen heeft, blader dan direct door naar pagina 25 voor de column van Vincent Mooij van CIRCPACK, over de invloed van wat hij ‘eco-warriors’ noemt. Van het ontwerp van verpakkingen, wil ik graag kort het bruggetje maken naar óns vernieuwde design. Het was u misschien al wel opgevallen, maar Pakkracht zit in een wat moderner, geüpdatet jasje. Zelf zijn we enorm enthousiast over de overzichtelijke, strakke opmaak en hopelijk komt het voor u ook het leesgemak ten goede! Laat u natuurlijk vooral inspireren door de inhoud van weer een nieuwe editie vol verhalen en nieuws uit de branche. Veel leesplezier! De Visie ALS EEN VERPAKKING HOOGSTWAARSCHIJNLIJK OP STRAAT OF IN DE NATUUR BELANDT, HEEFT HET WEINIG ZIN OM GELD EN MOEITE TE STEKEN IN EEN ‘100% RECYCLEBAAR’ ONTWERP

PAKKRACHT NR 5 2022 4 INHOUD P. 10 INTERVIEW ZWERFINATOR Al 8,5 jaar raapt Zwerfinator Dirk Groot zwerfafval op, en al bijna net zo lang legt hij zijn ‘buit’ vast in zijn database. Met deze data wil hij de industrie en overheid sturen, aanjagen en controleren in de aanpak van dit maatschappelijke probleem. Zo zouden verpakkers volgens hem in het ontwerp al rekening moeten houden met de ‘zwerfafvalkans’ van hun verpakkingen. Hij vertelt ons alles over zijn werk en over zijn kijk op mogelijke oplossingen. P. 15 LOGISTICA NEXT De logistiek van de toekomst is smart, safe en sustainable. En het liefst allemaal tegelijk. Logistica Next neemt je mee naar de logistiek van morgen met inspirerende verhalen en innovatieve oplossingen. Wil je ontdekken hoe je jouw logistieke operatie klaar maakt voor de dag van morgen en overmorgen? Kom dan naar Logistica Next op 8, 9 en 10 november in de Jaarbeurs. P. 16 DEMOWEEK SARCO PACKAGING Sarco Packaging opende begin oktober de deuren op het hoofdkantoor in Gameren om producenten in de voedingsindustrie kennis te laten maken met de verschillende merken machines en de voordelen die verdere automatisering van het verpakkingsproces met zich meebrengt. “Als je je verpakkingsproces kunt automatiseren, scheelt dat tijd én geld.” P. 21 VERPAKKINGSLIJN VAN AVERCON Met enkele tienduizenden producten die te koop zijn, is orderafhandeling een uitdagende taak voor de webshop Smartphonehoesjes.nl. Avercon bouwde een semi-geautomatiseerde verpakkingslijn die een hoge flexibiliteit combineert met een hoge doorvoer, waarmee tevens allerlei mogelijke fouten worden geëlimineerd. 10 15 16 21

PAKKRACHT NR 5 2022 5 P. 22 COVERSTORY DS SMITH In de eerste zes maanden van 2022 gaf de Nederlandse consument maar liefst 16 miljard euro online uit aan producten en diensten. Wanneer we iets verder inzoomen, zien we logischerwijs dat vooral diensten in de lift zitten. Echter, waar het aantal diensten steeg, daalde het aantal bestelde producten. Reden voor zorg voor de verpakkingsindustrie? We spraken met Hiddo van de Ven, Sales, Marketing & Innovation Director bij DS Smith. P. 31 PET-UPCYCLING-TECHNOLOGIE Onlangs kondigden Koch Technology Solutions (KTS), een dochterbedrijf van Koch Engineered Solutions, en Ioniqa Technologies B.V. (Ioniqa) een samenwerkingsovereenkomst aan om Ioniqa’s PET upcycling-technologie verder op te schalen voor de plastic industrie. Ioniqa heeft namelijk een proces ontwikkeld om zeer laagwaardig PET afval oneindig te recyclen waarbij een zeer zuivere grondstof wordt geproduceerd. P. 32 CASESTUDY ROBATECH Het tabaksbedrijf JTI Zwitserland testte het nieuwe lijmapplicatiesysteem van Robatech op een verpakkingslijn. Na de productpresentatie was het voor JTI de vraag of achter een kleine eenheid als het lijmapplicatiesysteem daadwerkelijk een energie-bespaarpotentieel van dertig procent of meer schuil kan gaan. Het testresultaat op het gebied van energiebesparing was voor iedereen verrassend. P. 41 KLIMAATNEUTRAAL ABB IN EDE Volgens het Klimaatakkoord dat door de Nederlandse politiek is vastgesteld, moeten de de CO2-uitstoot in 2030 tot 51 procent zijn teruggebracht, ten opzichte van de uitstoot in 1990. ABB doet daar een flinke schep bovenop, door al haar productielocaties in 2030 al volledig CO2-neutraal te maken. ABB in Ede deelt haar lessen uit dit traject. 22 31 32 41

PAKKRACHT NR 5 2022 6 KORT NIEUWS ROBUUST STATIEGELDSYSTEEM OP BLIK VANAF 1 APRIL 2023 Op dit moment zijn het Afvalfonds en alle betrokken partijen druk bezigmet voorbereidingen omop 1 april 2023 een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteemklaar te hebben. HetAfvalfonds voelt zich zeer verantwoordelijk voor het welslagen van dit systeem en zal daarom regelmatig updates geven over de voortgang van de invoering. Jaarlijks worden 2,5 miljard blikjes verkocht. Daarnaast worden jaarlijks al 1,5 miljard kleine en grote PET-flessen met statiegeld verkocht. ROBUUST EN BETROUWBAAR “Uiteraard zijn wij ons bewust van de wettelijke ingangsdatum van 31 december 2022 voor statiegeld op blik. Wij kunnen echter pas instaan voor een robuust en betrouwbaar statiegeldsysteem voor blik vanaf 1 april 2023. Alleen dan kunnen we chaos voorkomen en daardoor de doelstelling van het statiegeldsysteem op de langere termijn behalen”, laat het Afvalfonds weten. Door op 1 april 2023 te starten met een robuust en landelijk dekkend systeem handelt het Afvalfonds zoveel mogelijk in lijn met de door de wet beoogde belangen en met het oog op een goed functionerend statiegeldsysteem. Meer informatie via www.afvalfondsverpakkingen.nl. STICHTING AFVALFONDS VERPAKKINGEN IS VOORSTANDER VAN INVOERING VAN STATIEGELD OP BLIK. MET DE INVOERING WORDT ZWERFAFVAL VERDER TERUGGEDRONGEN EN WAARDEVOL MATERIAAL TERUGGEWONNEN VOOR HERGEBRUIK. ZO WORDT DE VERPAKKINGSKETEN STEEDS VERDER GESLOTEN. MET ALS ULTIEM MAATSCHAPPELIJK DOEL DAT GEEN ENKELE VERPAKKING MEER VERLOREN GAAT ALS GRONDSTOF. HIERMEE LEVERT HET VERPAKKEND BEDRIJFSLEVEN HAAR BIJDRAGE AAN HET TEGENGAAN VAN GRONDSTOFFENSCHAARSTE EN KLIMAATVERANDERING. TALLPACK VERNIEUWT LOGO, HUISSTIJL EN WEBSITE Omde gewenste vernieuwing van de uitstraling te realiseren, is reclamebureau De Code uit Vught aangetrokken. Omdat Tallpack een in de markt zeer gekend logo heeft, is er gekozen om hier geen grote wijzigingen aan te doen. Door modernere kleuren en een robuuster lettertype te kiezen, heeft het logo een modernere uitstraling gekregen zonder in te boeten op de herkenbaarheid. Zo is het bekende palletje ook in het nieuwe logo teruggekomen. Aan de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl ging een intensief traject vooraf, waarin met een groep medewerkers het merk Tallpack International in kaart werd gebracht. Dit traject – begeleid door De Code en merkstrategen Arthur & Brent – heeft geleid tot een identiteit en uitstraling die passen bij het DNA van Tallpack International. NIEUWE MERKBELOFTE Naast een nieuwe uitstraling, is er uit dit traject ook een nieuwe pay-off voortgekomen: Tallpack. Secured. Deze merkbelofte benadrukt de betrouwbaarheid waar Tallpack al bijna 25 jaar om bekendstaat in de markt. In welke business je ook zit, alles valt of staat met wat je produceert. En dat moet in topstaat op de volgende bestemming komen. Als je op die laatste schakel in transport wil vertrouwen, dan vertrouw je Tallpack. Dat is Tallpack. Secured. Meer informatie: Tallpack International BV Tel. +31 (0)345 800 800 | www.tallpack.com TALLPACK INTERNATIONAL INTRODUCEERDE ONLANGS HAAR NIEUWE HUISSTIJL EN LOGO. HET VERNIEUWDE LOGO EN DE MODERNERE HUISSTIJL REFLECTEREN DE BETROUWBAARHEID EN EXPERTISE WAAR TALLPACK INTERNATIONAL OM BEKENDSTAAT IN DE MARKT.

PAKKRACHT NR 5 2022 7 Beursnieuws Met een succesvolle opening tijdens het Business@Breakfast door burgemeester Mathias de Clercq en havenschepen Sophie Bracke was de toon van de eerste beursdag gezet. In totaal vonden zo’n 764 bezoekers de weg naar de conferentieruimtes op Transport & Logistics, Empack en Logistic & Industrial Build. Beursorganisator Easyfairs bedankt tevens de 47 verschillende sectorspecialisten uit de logistieke en verpakkingssector voor het aansnijden van trending topics die de bezoekers inspireerden. AWARDS Op Empack werden er maar liefst drie awards uitgedeeld. Zo ging de Innovation Award van de jury naar DeeDee Pouch Professionls, de Innovation Award van het publiek naar Autajon Labels Belgium en de Marketing Award voor het aanbrengen van de meeste bezoekers ging naar Presa. Ook op Transport & Logistics werden er awards uitgedeeld tijdens de Transport & Logistics Gazellen in samenwerking met Transportmedia. Proficiat aan de verschillende winnaars van deze awards: Efficient Logistics services, SD Europe en ACT International met de eerste prijs. NETWERKEN À VOLONTÉ Ruimte om te netwerken was er zoals van Empack kan worden verwacht op verschillende momenten. Tijdens de Transport & Logistics Gazellen waar de deelnemers naar goede gewoonte genoten van een galadiner door Viki Geunes. OP 13, 14 EN 15 SEPTEMBER KWAM VOOR HET EERST DE VOLLEDIGE SUPPLY CHAIN SAMEN IN FLANDERS EXPO GENT. DIT DANKZIJ DE CO-LOCATIE VAN DRIE EVENTS DIE TEGELIJKERTIJD PLAATSVONDEN: TRANSPORT & LOGISTICS, EMPACK EN LOGISTIC & INDUSTRIAL BUILD. DE MEER DAN 250 EXPOSANTEN EN PARTNERS, BIJNA 7.500 PROFESSIONALS, 47 KEYNOTE SPREKERS EN 32 CONFERENTIES MAAKTEN VAN DEZE LANCERING EEN SUCCES. GESLAAGDE LANCERING VAN EMPACK IN GENT Als kers op de taart was er de gezamenlijke netwerkdrink voor de exposanten en bezoekers van Transport & Logistics, Empack en Logistic & Industrial Build. Een extra troef dus om bezoekers en exposanten doelgericht met elkaar in contact te brengen. Want drie events die gelijktijdig plaatsvinden, bieden driemaal zoveel opportuniteiten. Meer informatie via www.empack.be.

PAKKRACHT NR 5 2022 8 ETIKETTEREN TEGRA SYSTEMS VOORZIET BLIKKEN VAN STATIEGELDLABEL BINNENKORT WORDT STATIEGELD OP BLIKJES INGEVOERD. HET DOEL VAN DE MAATREGEL IS DE CIRCA 2 MILJARD BLIKJES IN TE ZAMELEN EN TE RECYCLEN. BLIKJES MOETEN DUS EIND DIT JAAR VOORZIEN ZIJN VAN EEN STATIEGELD LABEL/PFANDLABEL. TEGRA SYSTEMS BIEDT EEN OPLOSSING: HET ‘TEGRA STATIEGELD LABEL SYSTEEM’. DEZE ZORGT ERVOOR DAT BESTAANDE BLIKKEN EN FLESJES MET EEN BARCODE KUNNEN WORDEN OMGELABELD. Inmiddels draait er al een machine voor het omlabelen van speciaalbierblikjes. En dat is een groot succes, laat het bedrijf weten. Vooral in de wereld van speciaalbier is het marketingtechnisch van belang dat de blikjes opvallen en er fraai uitzien. Een zeer belangrijk punt wanneer er omgelabeld moet worden. Daarom wordt de nieuwe barcode op het minst aantrekkelijke deel van het blikje geplaatst: op de bestaande barcode. 2.500 ITEMS PER UUR Het Tegra statiegeld label systeem voorziet maar liefst 2.500 blikken (33cl en halve liters) of flesjes per uur van een nieuw label. De scanner kan zowel horizontale als verticale barcodes lezen. De lijn is voorzien van een invoer tafel, voor het snel invoeren van blikken, een barcode detectiesysteem, voor het op positie aanbrengen van het statiegeld label, een verenkelaar van blikken en tot slot een uitvoer tafel met een uitneembaar blad. Meer informatie: Tegra Systems Tel. +31 (0)228-582780 | www.tegrasystems.nl DE VOORDELEN VAN DE STATIEGELD-LIJN OP EEN RIJ: • Bestaande blikken kunnen de markt op; • Barcode scanner voor horizontale en verticale barcodes; • Eigen invoer van tekst op het label is mogelijk; • Tekst wordt met een thermische transfer aangebracht (krasvast); • Onderhoudsvriendelijk; • De statiegeld-lijn wordt naar de wensen van de klant geleverd (flexibel in maatvoering); • Het uitneembare blad zorgt voor eenvoudige transfer van 24 blikken naar een doos.

Multihead weger MPL-08-1000-400-J P ER FORMANCE ME E T S PREC I S ION Deze nieuwe weger is met name gericht op compacte installaties en door de lage valhoogtes ideaal voor breukgevoelige producten. Standaard in een hygiënische uitvoering en IP69 waterdicht, geschikt voor wash down reiniging. Door de compacte uitvoering is de weger ideaal om op ooghoogte boven een tray lijn te plaatsen. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions. 100% Waterproof (IP69) Ultra hygiënisch design Compact systeem Lage valhoogte voor breukgevoelige producten Gepatenteerd Argus 3D camera systeem NEW Nieuwe HMI monitor met RFID, hygiënisch & IP69 waterdicht MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com Gaat automatisering alleen over machines en snelheid ? Automatisering van de verpakking is meer dan alleen het beschermen van de productie, het gaat er ook om de productie te verbeteren en risico’s te verkleinen. En het gaat erom uw activiteiten voorspelbaarder te maken door een omgeving te creëren die veilig en flexibel is en minder afhankelijk van beperkte of onzekere middelen. Automatisering gaat over voorspelbaarheid, en wij kunnen u helpen dat te bereiken. Meer informatie? info.pack@sealedair.com www.sealedair.com/uk/ Sealed Air B.V. - Lindenhoutseweg 45, 6545 AH Nijmegen, Netherlands Tel: +31 24 371 0111

PAKKRACHT NR 5 2022 10 INTERVIEW – ZWERFINATOR “WAT IS DE ZWERFAFVALKANS VAN JOUW VERPAKKING?” AL 8,5 JAAR RAAPT ZWERFINATOR DIRK GROOT ZWERFAFVAL OP, EN AL BIJNA NET ZO LANG LEGT HIJ ZIJN ‘BUIT’ VAST IN ZIJN DATABASE. MET DEZE DATA WIL HIJ DE INDUSTRIE EN OVERHEID STUREN, AANJAGEN EN CONTROLEREN IN DE AANPAK VAN DIT MAATSCHAPPELIJKE PROBLEEM. ZO ZOUDEN VERPAKKERS VOLGENS HEM IN HET ONTWERP AL REKENING MOETEN HOUDEN MET DE ‘ZWERFAFVALKANS’ VAN HUN VERPAKKINGEN. HIJ VERTELT ONS ALLES OVER ZIJN WERK EN OVER ZIJN KIJK OP MOGELIJKE OPLOSSINGEN: “IK ZIE IN DE PRAKTIJK DAT STATIEGELD EEN EFFECTIEVE MANIER IS OM ZWERFAFVAL TE VERMINDEREN, WANT VERPAKKINGEN MET STATIEGELD ZIJN SIMPELWEG EEN ZELDZAAMHEID IN MIJN DATA.” Dirk vertelt ons over het ontstaan van Zwerfinator: Toen hij vader werd van zijn eerste kind, liep hij regelmatig een rondje met de kinderwagen. Zo kwam hij vaker buiten en op plekken waar hij eerder niet kwam. En steeds weer viel het hem op hoeveel afval er op straat en in de natuur lag: “Ik stoorde me daar ontzettend aan en ik uitte mijn frustratie social media. Daar kreeg ik weleens reacties dat ik het ook zou kunnen opruimen in plaats van alleen te zeuren op internet”, lacht hij. “In eerste instantie zag ik dat niet zitten, maar dankzij de #zwefie (selfie met een stuk zwerfafval) van Henk Vrugt zag ik op Twitter dat er wel andere mensen waren die dat deden. Toen ben ik het ook gaan doen.” ZWERFINATOR-DATABASE Het werd Dirk al gauw duidelijk dat hoe hard hij ook werkt en hoe veel hij ook opruimt, alles er na een tijdje weer ligt. “Ik las rapporten van overheden en bedrijven die iets anders vertelden dan wat ik in de praktijk zag. Dus toen ben ik alles zelf gaan vastleggen in mijn eigen Zwerfinator-database: van elk stuk zwerfafval dat ik opraap, maak ik een foto en noteer ik waar het lag, wat het is en waar het van gemaakt is. Indien mogelijk aangevuld met het merk en waar het voor gebruikt is. Ook heb ik de Zwerfie-challenge gedaan. De uitdaging was als volgt: 1 man, 100 dagen, 200 stukken zwerfafval per dag. Ik nam in totaal 26837 foto’s en het rapport dat ik over de challenge schreef, kreeg veel media-aandacht.” De gegevens die hij had verzameld, logen er niet om en verschillende gemeenten toonden veel interesse in zijn werk. De gemeente Purmerend, tevens de plaats waar Dirk zijn Zwerfinator-werkzaamheden begon, heeft hem sindsdien met regelmaat gevraagd voor grote zwerfafval-onderzoeken op basis waarvan die gemeente telkens haar opruim-activiteiten verbetert. “Tot mijn plezier is er vandaag de dag in Purmerend vijftig procent minder zwerfafval dan in 2018. Maar ik vroeg me af of Purmerend ook representatief zijn voor de rest van Nederland. Dus telkens als ik ergens op vakantie of visite was of als ik ergens gastles had gegeven, ging ik daarna daar in de buurt nog even onderzoek doen. Al gauw bleek dat het eigenlijk overal nagenoeg hetzelfde was. Het meest opvallend, was dat de helft van het volume en gewicht van het zwerfafval, bestaat uit (plastic) drankverpakkingen.” Dirk Groot, Zwerfinator

PAKKRACHT NR 5 2022 11 PLASTICVERVUILING EN STATIEGELD Ondertussen kreeg plasticvervuiling en de bestrijding ervan steeds meer aandacht met allerlei campagnes, denk aan opruimacties of het plaatsen van prullenbakken speciaal voor plastic flesjes. Maar dat hielp allemaal slechts lokaal of tijdelijk en gaat bovendien slechts om symptoombestrijding. “Maar dankzij alle aandacht, kwam destijds staatssecretaris Van Veldhoven met een soort ultimatum. Het bedrijfsleven kreeg twee jaar de tijd om het aantal plastic flesjes op straat met zeventig procent te verminderen, en als dat niet lukte, zou er statiegeld op komen. Hiervoor is Rijkswaterstaat gegevens gaan verzamelen en daarvoor werd ik benaderd als een soort second opinion. Uit alle data bleek dat het aantal flesjes niet afnam, maar zelfs toenam dus werd statiegeld ingevoerd. Sinds de invoering is het zwerfafval-aandeel van deze flesjes gedaald met 76 procent, zo blijkt uit mijn Zwerfinator-metingen!” STATIEGELD OP ÁLLE DRANKVERPAKKINGEN Wie Zwerfinator volgt op social media, weet dat hij kritisch en streng kan zijn op bedrijven en verpakkingen. “Nu statiegeld op de kleine plastic flesjes is ingevoerd, zie ik onduidelijkheid – ‘vallen sapflessen en limonadeflessen er nu wel of niet onder?’ – en opstandigheid – fabrikanten stappen plots over op drankenkarton. Het is af en toe wel frustrerend om te zien hoe sommige bedrijven omgaan met de wetgeving, maar het geeft mij ook energie en brandstof om het aan te pakken. Ik heb namelijk wel gemerkt dat ik verandering in gang kan zetten met mijn kritiek en advies. Uiteindelijk zal ik blijven pleiten voor statiegeld op álle drankverpakkingen. Eventueel kunnen hierbij uitzonderingen worden aangeduid, maar hoe meer hoe beter want verpakkingen met statiegeld zijn een zeldzaamheid in mijn data.” MINDER SCHADELIJK Dirk is blij met de groeiende bewustwording, maar weet ook dat langdurige, intrinsieke gedragsverandering vaak achterblijft. Daarom vindt hij het belangrijk om te blijven analyseren wat voor verpakkingen van welke producten en merken veelvuldig voorkomen als zwerfafval om de fabrikanten erop aan te kunnen spreken. Dit heeft hij bijvoorbeeld gedaan bij Anta Flu, en met succes: “Samen met zwerfafvalrapers uit mijn netwerk en de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga heb ik foto’s gemaakt van de plastic Anta Flu-wikkels die we vonden. Met zestienduizend foto’s zijn Merijn en ik naar de fabrikant gestapt en hebben de CEO overtuigd er iets aan te doen. Bij dit product en deze kleine, lichte verpakkinkjes, kun je nooit honderd procent voorkomen dat het zwerfafval wordt, maar je kunt ze wel minder schadelijk maken. Dus maakt Anta Flu haar wikkels nu van waspapier.” WAT IS DE ZWERFAFVALKANS? Veel verpakkingen komen nooit buiten, die worden thuis (gescheiden) in prullenbak gegooid. “Daarvoor is het belangrijk dat ze goed recyclebaar zijn”, aldus Dirk. “Maar van sommige producten loopt de verpakking gewoon groter risico om op straat of in de natuur te belanden. Ook daar moeten bedrijven zich bewust van zijn om erop in te spelen, omdat recycling soms niet het doel hoeft te zijn. Zo ken ik een producent van chocoladerepen die heel ver was in de ontwikkeling van biologisch afbreekbare wikkels, maar dat idee plots liet varen en nu inzet op chemische recycling. Mij ontgaat daar de logica van, want de wikkels van die repen krijgen de kans niet om te worden gerecycled. Die eindigen bij wijze van spreken allemaal als zwerfafval.” Bepaalde kenmerken van verpakkingen wijzen op een grotere ‘zwerfafvalkans’. Om die inzichtelijk te maken, is Dirk een matrix aan het maken die kan worden opgenomen in een life cycle analysis van de verpakking. Denk aan vragen als: Wordt het product veel buiten gegeten of gedronken? Hoe groot is het na gebruik? Hoe vies is het na gebruik? “Wanneer de zwerfafvalkans groter is, moet er worden ingezet op een kleine restschade voor de natuur. Om die te verlagen, kan je de verpakking kleiner maken, materiaalkeuze veranderen en het kan eventueel zelfs door middel van retoursystemen zoals statiegeld. Als hier voortaan al bij het ontwerpen van de verpakking al rekening mee wordt gehouden, kunnen we veel winst maken met z’n allen”, benadrukt Dirk. Meer informatie: Zwerfinator Tel. +31 (0)681-503456 www.zwerfinator.nl RAPEN, ONDERZOEKEN ÉN SPREKEN Naast het zwerfafvalrapen en het data-onderzoek, geeft Dirk Groot als Zwerfinator ook lezingen en gastlessen om kennis en bewustzijn te verspreiden. Zo sprak hij op Empack de verpakkingsindustrie toe en mocht hij onlangs spreken bij een event van de HAS. “De nieuwe generatie verpakkers, die er nu voor studeren, staan echt open voor het onderwerp, kunnen het vanaf het begin implementeren straks in hun werkzame leven en ze zijn bovendien supergemotiveerd om dit soort maatschappelijke problemen aan te pakken.” Dirk doet nog steeds alles zelf, maar hij onderzoekt momenteel de mogelijkheden om te kunnen opschalen. “In de vorm van een stichting bijvoorbeeld. Bij sommige projecten is het namelijk wel wenselijk om het wat groter aan te kunnen pakken en met meer mensen samen aan de slag te kunnen. Dat is voornamelijk belangrijk om ontwikkelingen te blijven monitoren.”

Samen met u willen wij zo duurzaam mogelijk ondernemen. Bezoek ons tijdens Logistica Next van 8 t/m 10 november in Jaarbeurs Utrecht. Je verpakt het met Topa topa.eu Besparen op logistiek en personeel? Met een Boix trayopzetmachine kan er in de verpakking en/of logistiek veel kosten worden bespaard. Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan om te kijken naar de optimalisatie en besparingsmogelijkheden van uw verpakking en/of verpakkingslijn(en). Scan de QR code voor de nieuwste toepassing voor in de E-commerce YOUR BOX FORMING PARTNER www.boix.com

... PAKKRACHT NR 5 2022 13 Krachtpatser (M/V/X) Eind september was het eindelijk zo ver: de FACHPACK in Neurenberg opende haar deuren en maakte het persoonlijke netwerken binnen de Europese verpakkingsindustrie weer mogelijk, ook zonder mondkapje. Drie dagen onderdompelen in de nieuwste ontwikkelingen van onze industrie, nieuwe mensen ontmoeten en inspirerende gesprekken voeren – ik verheugde me er ontzettend op! Wat me echter meteen opviel: nog steeds werd het beeld gedomineerd door mannen in pakken, op de stands maar ook bij de bezoekers. Vrouwen waren zeker aanwezig, echter duidelijk in de minderheid. Kort daarvoor had ik nog met een vrouw uit mijn netwerk gesproken, die op dit moment deel nam aan het jaarlijkse salesstrategiemeeting van de multinational waar ze voor werkte. En je raad het al: de andere negentien salesmanagers, die uit drie verschillende landen waren aangereist, waren allemaal mannen. Toen ik me erover verbaasde, zei ze lachend, dat dit na haar ervaring nog steeds de standaard is in de verpakkingsindustrie en een vrouwenquotum misschien toch niet zo’n slecht idee zou zijn. Enkele jaren geleden vertelde ik in deze column al over het tekort aan vrouwen in onze industrie, waarbij ik het toen vooral had over de technische beroepen zoals verpakkingstechnoloog of engineer. Echter werd me de afgelopen jaren steeds duidelijker, dat we in de verpakkingsindustrie ook en vooral aan de top van de bedrijven vrouwelijke input missen. Een groot aantal bekende vrouwen veranderde begin dit jaar in de laatste week van januari op LinkedIn hun voornaam in Peter, een ludieke actie van het feministische platform WOMEN Inc. Op dat moment had Nederland meer CEO’s van beursgenoteerde bedrijven met de voornaam Peter dan vrouwelijke CEO’s in totaal. Met deze actie wilden zij aandacht voor deze discrepantie vragen. Nu ken ik in de verpakkingsindustrie niet veel CEO’s die Peter heten, maar ik ken vooral amper vrouwen die deze rol bekleden. En ondanks dat we in 2022 leven en we volgens mij al grote stappen hebben gemaakt op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, ligt de oorzaak voor deze discrepantie volgens WOMEN Inc. nog steeds voor het overgrote deel in de genderstereotypering. Zo willen we graag assertieve en daadkrachtige managers hebben, maar beide eigenschappen worden nog steeds als masculien gezien en niet met vrouwelijk geassocieerd. Daarom denkt men volgens een onderzoek van Prof. Dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de RUG, bij een goede leider nog steeds aan een man en wordt een leidinggevende positie meestal, bewust of onbewust, met een man bezet. Als wij de transitie naar een duurzame verpakkingsindustrie willen versnellen, hebben we volgens mij ook meer diversiteit aan de top, dus meer vrouwelijke managers nodig. Uit onderzoek bleek namelijk, dat vrouwelijke leiders meer gericht zijn op de ontwikkeling van hun mensen, waardoor de organisatie in zijn geheel sneller en verder ontwikkeld. Daarom hoop ik, dat niet alleen de Peters deze column gaan lezen KRACHTPATSER (M/V/X) IS TERUG! MARION RICHTER, OPRICHTER VAN LYTZ, NEEMT JE IN DEZE NIEUWE SERIE MEE IN DE VERHALEN VAN MENSEN UIT DE VERPAKKINGSINDUSTRIE. WANT WE STAAN VOOR EEN GROTE UITDAGING: DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME SECTOR. EEN DUURZAME VERPAKKINGSINDUSTRIE GAAT OVER MEER DAN VERPAKKINGEN, MATERIALEN EN TECHNIEK. DEZE TRANSITIE GAAT OOK - EN VOORAL - OVER MENSEN. HOE ZORG JE DAT ZIJ DIE TRANSITIE VERSNELLEN? MIJN NAAM IS PETER Marion Richter MARION RICHTER VAN LYTZ VERTELT OVER ‘SUSTAINABLE WORK, SUSTAINABLE LIFE, AND SUSTAINABLE PACKAGING’ Heb je een tip voor deze column, een vraag of wil je meer weten over sustainable life, sustainable work, sustainable packaging? Stuur een mail aan marion@lytz.nl.

PAKKRACHT NR 5 2022 14 COPACKEN COPACKER BIEDT EXTRA PRODUCTIE- OF OPSLAGCAPACITEIT In de periode oktober tot en met maart kan Rainbow Kleinpak klanten de juiste ruimte bieden voor warehousing. Zij hebben diverse geconditioneerde ruimtes (met en zonder stellingen) beschikbaar en zijn aangemerkt als douane-depot. Daarnaast fungeren zij voor klanten als copacker en als productiepartner, waarbij flexibiliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Met hun professionele en gedreven team van medewerkers kunnen zij nog diverse productie – en verpakkings-werkzaamheden (machinaal of handmatig) uitvoeren voor nieuwe klanten. Denk hierbij aan flowpacken, sealen, zakken vullen, opbouwen van retail displays, foodtainers maken, pakketten samenstellen. Alle klantopdrachten worden met zorg uitgevoerd met gekwalificeerd personeel op verschillende afdelingen: verpakken, sorteren, ompakken, kwaliteitsdienst, labelroom, logistiek, fust, technische dienst, administratie en personeelszaken. PAKSTATION LANGS DE A20 Het pakstation bevindt zich op bedrijventerrein Poortcamp in De Lier en is direct gelegen naast de A20 tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Het pand beslaat 13.000 m2 met 27 docks en is volledig geconditioneerd. Het moderne machinepark van Rainbow Kleinpak bestaat uit tien flowpacklijnen, twee sealmachines, een sorteermachine, een zakkenvulmachine en foodtainerverpakkingslijn met daarnaast pallettiseerders, rollerbanen, inpaktafels en uiteraard intern transportmaterieel. Copacker, warehousing- productiepartner Rainbow Kleinpak is onderdeel van Coöperatief Poortcamp Logistiek. En het bedrijf is gecertificeerd op basis van voedselveiligheid, veiligheid en duurzaamheid; IFS, BRC, RIK, QS, SKAL, GMP+, AEO en On the Way to Planet Proof. Meer informatie: Rainbow Kleinpak Tel. +31(0)174–524141 | www.rainbowkleinpak.nl VOOR WIE PRODUCTIECAPACITEIT OF OPSLAGCAPACITEIT TEKORTKOMT,KANRAINBOWKLEINPAKDEJUISTERUIMTEBIEDEN EN DIENEN ALS COPACKER OF PRODUCTIEPARTNER. RAINBOW KLEINPAK IS SINDS 1997 FULL SERVICE DIENSTVERLENER OP HET GEBIED VAN VERPAKKEN EN SORTEREN VAN GROENTEN EN FRUIT. GEDURENDE HET NEDERLANDSE TEELTSEIZOEN VAN VRUCHTGROENTEN, SORTEREN EN VERPAKKEN ZIJ MET NAME PAPRIKA EN VERLENEN ZE DIVERSE LOGISTIEKE DIENSTEN VOOR HUN LEDEN.

PAKKRACHT NR 5 2022 15 Beursnieuws Logistica Next laat je ontdekken welke trends en ontwikkelingen voor jou relevant zijn. Met inspirerende verhalen over verrassende en vernieuwende concepten. Met een compleet aanbod van vooruitstrevende en praktische oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen. De beurs is drie dagen lang de plek om kennis te verrijken over thema’s die voor jou relevant zijn, gelijkgestemden te ontmoeten en ervaringen met ze te delen en contact te leggen met experts die je aan het denken zetten. Logistica Next vindt tegelijkertijd plaats met ICT & Logistiek. Logisch, want geen enkele logistieke operatie overleeft zonder ICT. Paul Verdult, concept developer Jaarbeurs: “Een dreigende inflatiespiraal, oplopende energieprijzen, aanhoudende grondstoftekorten en een onverminderd krappe arbeidsmarkt hebben enorme impact op de logistieke sector. Hoe al deze ontwikkelingen exact uitpakken, is voor de sector lastig te voorspellen. Eén ding is zeker: morgen ziet de wereld er anders uit dan vandaag.” Tijdens Logistica en ICT & Logistiek kunnen bezoekers zich laten inspireren door logistieke koplopers als IKEA, Plus Retail, Sligro, Fonq en Bol.com. Daarnaast presenteren onderzoekers van topuniversiteiten hun laatste bevindingen over hoe de sector veiliger, gezonder en aangenamer kan worden. In totaal nemen meer dan 250 partners deel aan de twee evenementen. DE LOGISTIEK VAN DE TOEKOMST IS SMART, SAFE EN SUSTAINABLE. EN HET LIEFST ALLEMAAL TEGELIJK. LOGISTICA NEXT NEEMT JE MEE NAAR DE LOGISTIEK VAN MORGEN. MET INSPIRERENDE VERHALEN EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. WIL JE ONTDEKKEN HOE JE JOUW LOGISTIEKE OPERATIE KLAAR MAAKT VOOR DE DAG VAN MORGEN EN OVERMORGEN? KOM DAN NAAR LOGISTICA NEXT OP 8, 9 EN 10 NOVEMBER IN DE JAARBEURS. LOGISTICA NEXT NEEMT JE MEE NAAR DE LOGISTIEK VAN MORGEN SMART, SAFE AND SUSTAINABLE Drie thema’s die centraal staan op Logistica Next, zijn smart, safe en sustainable. Smart: op het juiste moment de juiste dingen doen. Dat is waar logistiek om draait. In de steeds complexere wereld van vandaag lukt dat alleen met slimme, uitgekiende oplossingen. Safe: mensen zijn het grootste goed in de logistiek. Hen behouden lukt alleen als de veiligheid, gezondheid en ergonomie op de werkvloer is gewaarborgd. Sustainable: ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid richting markt, milieu en maatschappij. De logistiek van morgen is duurzaam. In haar arena en theaters laat Logistica Next de top van logistiek Nederland aan het woord rondom deze drie thema’s. Met koplopers uit de praktijk die hun visie en ervaringen delen, met wetenschappers die de nieuwste onderzoeksresultaten delen en met experts die de laatste innovaties toelichten. Ga voor meer informatie naar www.logistica-next.nl.

PAKKRACHT NR 5 2022 16 VERPAKKINGSMACHINES EN AUTOMATISERING “ALS JE JE VERPAKKINGSPROCES KUNT AUTOMATISEREN, SCHEELT DAT TIJD EN GELD” Betrouwbaarheid, efficiëntie, kostenbesparing en kwaliteitsborging waren de thema’s die centraal stonden tijdens deze (end-of-line) Demoweek. “Door het bestaande verpakkingsproces te automatiseren, creëren producenten een betrouwbaarder en efficiënter verpakkingsproces, waarin de herhaaldelijke werkzaamheden worden overgenomen door machines”, vertelt commercieel medewerker Simone van Kuijk. “We hebben veel ervaring binnen de AGF, maar we krijgen steeds meer aanvragen vanuit de vis- en vleesindustrie. Het voordeel is dat onze machines niet voor een bepaalde sector worden ontwikkeld, maar inzetbaar zijn in allerlei branches. Iedereen die verpakt, kan voordeel uit onze machines en materialen halen. Om de verschillende toepassingen (opzetten van dozen of trays, casepacken en palletiseren) onder de aandacht te brengen, hebben we een Demoweek georganiseerd. We hebben uit allerlei sectoren bezoekers gehad, voor wie we allemaal uitgebreid de tijd konden nemen en aan wie we onze machines konden demonstreren. Zien doet overtuigen.” AUTOMATISEREN IS EEN MUST Van der Sar vult aan: “Ik zeg niets nieuws als ik vertel dat binnen de vlees- en visindustrie een flinke vraag naar automatiseringsoplossingen is. Dat geldt niet alleen voor het productieproces, maar ook voor het verpakken. Onlangs was ik bij een grote vleesverwerker die rondom een actie op korte termijn zestig inpakmedewerkers nodig had. Via een uitzendbureau kreeg hij er dertig en de dag erop waren er nog vijftien over. Handjes die je bespaart, hoef je nooit meer aan te nemen. Nog los van het feit dat ook arbeidsmigranten steeds minder gemakkelijker het saaiere inpakwerk willen doen. De vraag naar automatiseringsoplossingen zijn vanuit nood geboren, maar in de voedingsmiddelenindustrie hoef je niemand meer te overtuigen van de meerwaarde van automatisering.” Los van tijd en geld is er nog een groot voordeel van automatiseren: “De foutmarge gaat omlaag en er komen geen handjes meer aan het product, wat in het kader van hygiëne en voedselveiligheid natuurlijk een groot voordeel is. Zeker in de vis- en vleesindustrie.” PERSOONLIJKE AANPAK Hoe je problemen van producenten en retailers oplost, is echter van een hele andere orde, weet Van der Sar. “Wij kijken écht naar wat de klant nodig heeft. De oplossingen die we aanbieden, zijn altijd afhankelijk van de capaciteitsvraag en het te verpakken product. Wij willen niet de goedkoopste zijn, maar zetten in op een duurzame relatie met onze klanten. Het gaat er ook om dat we telkens een goede oplossing kunnen aanbieden. Als je het dan niet wordt, maar de klant is een jaar later of zelfs drie jaar later opnieuw op zoek naar een oplossing voor zijn automatiseringsvraagstuk, dan komen ze vanzelf weer bij Sarco uit. Zeker bij retailers werkt het vaak op die manier. Dat heeft het recente verleden meermaals bewezen”, lacht Van der Sar tevreden. “Wij zijn geen soort van autodealer die per se iets moet verkopen, dus we kijken altijd naar wat het beste past.” Bovendien beschikt Sarco over een ruim aanbod (gebruikte) verpakkingsmachines. “Je kunt bij ons echt op elk niveau instappen.” SNEL EN PRECIES CASEPACKEN Middelpunt in de tot showroom gebombardeerde technische ruimte tijdens de Demoweek bij Sarco is de Egatec Robot Casepacker (RP1), die producten met een hoge snelheid en nauwkeurigheid in zowel winkelkratten als trays plaatst met behulp van een robotarm (RP2 met twee robotarmen). Een vision-camera zorgt voor uiterste precisie om het product precies in de doos te plaatsen. Producten worden tijdens hele proces voorzichtig gehanteerd en verplaatst met behulp van vacuüm, grijper of een combinatietool. Van der Sar: “Laatst hebben we bij een druivenverwerker deze casepacker geplaatst, die 120 slagen per minuut maakt, terwijl de topseallaag van de verpakking (dunne folie) SARCO PACKAGING OPENDE BEGIN OKTOBER DE DEUREN OP HET HOOFDKANTOOR IN GAMEREN OM PRODUCENTEN IN DE VOEDINGS- EN VERPAKKINGSINDUSTRIE KENNIS TE LATEN MAKEN MET DE VERSCHILLENDE MERKEN MACHINES EN DE VOORDELEN DIE VERDERE AUTOMATISERING VAN HET VERPAKKINGSPROCES MET ZICH MEEBRENGEN. “NOG LOS VAN DE KOSTEN, HEBBEN ALLE PRODUCENTEN GROTE MOEITE OM VOLDOENDE PERSONEEL TE VINDEN. ALS JE DAN JE VERPAKKINGSPROCES KUNT AUTOMATISEREN, SCHEELT DAT TIJD ÉN GELD”, LEGT EIGENAAR JAAP VAN DER SAR VAN SARCO PACKAGING UIT TIJDENS DE ZOGEHETEN DEMOWEEK.

PAKKRACHT NR 5 2022 17 van het doosje druiven uiterst delicaat is. Deze machine wordt tevens ingezet in andere sectoren, zoals de vleesindustrie, waar vaak met stevigere verpakkingen wordt gewerkt. En het aantal slagen per minuut (met de RP2) nog hoger kan dan bij de druiven.” Sarco heeft inmiddels ook haar intrede gemaakt de visindustrie. “Binnen de AGF en vleesverwerkende industrie kiezen bedrijven altijd voor de oplossing die zij het beste achten. Visverwerkers kijken ook altijd naar wat de buren hebben staan. Iedereen kent elkaar. Tijdens Empack raakten we in gesprek met een grote visverwerker in Noord-Nederland, met een wat lastiger vraagstuk. Wij konden hem eigenlijk direct helpen, mede omdat de merken die we vertegenwoordigen snel kunnen handelen en meedenken als we een oplossing zoeken. Na een korte demonstratie hebben we daar de machine geplaatst. Die draait er inmiddels naar volle tevredenheid. Binnenkort volgt een tweede klant in deze sector. Mede op basis van mond-totmondreclame.” PRIMAIR ÉN SECUNDAIR VERPAKKEN Sarco bestaat in 2023 alweer vijftien jaar en is zeker de laatste jaren enorm gegroeid. Inmiddels staan negen medewerkers dagelijks in dienst van (potentiële) klanten in de food- en verpakkingsindustrie die hun verpakkingsproces willen automatiseren óf die op zoek zijn naar hoogwaardig verpakkingsmateriaal. Daarnaast zijn er gemiddeld zeven personen van de vaste service partner Actitec dagelijks in de weer om onderhoud en service bij klanten te verlenen. “Doordat wij doen wat we beloven en ook projecten aankunnen als ze heel groot zijn, is het vertrouwen vanuit de verschillende sectoren door de jaren heen toegenomen. Onze groei is zodoende organisch tot stand gekomen. Vanwege de vraagstukken waar we mee te maken kregen, hebben we de afgelopen jaren wat merken toegevoegd aan ons portfolio, zodat we de markt nog beter kunnen bedienen. Het is dus niet zo dat we er zomaar elk merk bijnemen om maar te kunnen groeien”, benadrukt Van der Sar. Van Kuijk besluit: “Wij zijn specialist op het gebied van primair en secundair verpakken en bieden voor elk vraagstuk op het gebied van automatisering de juiste oplossing welke bij de situatie van de klant past.” Meer informatie: Sarco Packaging Tel. +31 (0)418-562 553 info@sarcopackaging.com sarcopackaging.com De Egatec Robot Casepacker plaatst producten met een hoge snelheid en nauwkeurigheid in zowel winkelkratten als trays met behulp van een robotarm

PAKKRACHT NR 5 2022 18 E-COMMERCE & LOGISTIEK FIT2SIZE® FANFOLD GOLFKARTONVERPAKKINGSOPLOSSINGEN OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE STIJGENDE VRAAG NAAR E-COMMERCE EN LOGISTIEKE VERPAKKINGEN, HEEFT VPK GROUP EEN NIEUW PRODUCT GELANCEERD, OP BASIS VAN DE NIEUWSTE FANFOLD INNOVATIE, ONDER DE NAAM FIT2SIZE®. DEZE OPLOSSING MAAKT HET MOGELIJK OM GOLFKARTONVERPAKKINGEN OP MAAT TE PRODUCEREN EN DRAAGT ZO BIJ AAN DE ELIMINATIE VAN ONNODIG OPVULMATERIAAL EN SCHEIDINGSSTUKKEN. BOVENDIEN VERMINDERT HET DE STOCK KEEPING UNIT (SKU) EN LOGISTIEKE KOSTEN EN WORDT HET MANUEEL HANDLINGPROCES BEPERKT. De fit2size® Fanfold-vellen worden gemaakt van gerecycleerd papier, geproduceerd op basis van groene energie, in VPK’s papierfabriek gelegen in Alizay in de regio Normandië. De fabriek is perfect gelegen om klanten in de Benelux te voorzien van de innovatieve golfkartonverpakkingen. Guy Van Cauteren, Sales Director VPK Packaging België: “We zien al een tijdje dat de consument meer en meer online koopt en hier steeds bewustere keuzes in maakt. Vaak ergert men zich bij ontvangst van een pakje aan te grote dozen en onnodig verpakkingsafval. Met fit2size® bieden we een duurzaam antwoord op de eisen van de kritische consument.” ALLE E-FULFILMENT VERPAKKINGSBEHOEFTEN “Ons Fanfold assortiment vervolledigt ons productaanbod voor alle e-fulfilment verpakkingsbehoeften. Van het aanbrengen van scheurtape voor het gemakkelijk openen van verpakkingen of dubbelzijdige tape voor e-commerce retourdozen. Maar ook het produceren van geautomatiseerde bodemdekseldozen, merkdifferentiatie en verpakkingspersonalisatie met onze HD flexo en digitale druktechnieken behoren tot de mogelijkheden”, voegt Sander Geboers toe, Sales Director VPK Packaging Nederland. Meer informatie: VPK Group Tel. +32 (0)52-261911 | www.vpkgroup.com FLEXIBELE ICEPACKS OP MAAT De icepacks zijn gemaakt van recyclebare folie en kunnen meermalig gebruikt worden. Het koelmiddel is voor 95 procent water, niet milieubelastend en daardoor via de gootsteen weg te spoelen. De icepacks worden neutraal wit geleverd of zijn naar klantwens te voorzien van een specifieke bedrukking als extra reclamemedium. Met het grafische team van Icepack Factory kunnen klanten worden geholpen bij het ontwerpen van een icepack op maat. OP MAAT GEMAAKT Icepack Factory maakt ook icepacks met een specifiek formaat. Met de speciale formule van het bedrijf wordt er berekend hoeveel icepacks en welk formaat er nodig is bij een zending van de klant. Meer informatie: Icepack Factory Tel. +31 (0)251-730468 www.icepackfactory.nl DE ICEPACK FACTORY UIT BEVERWIJK IS DE FLEXIBELE PRODUCENT VAN ICEPACKS/GELPACKS. INDE EIGENFABRIEKWORDENDE KOELELEMENTEN GEMAAKT VANUIT EEN FLEXIBELE VERPAKKING.

PAKKRACHT NR 5 2022 19 E-COMMERCE & LOGISTIEK RAJA BLIJFT INNOVEREN MET ALTERNATIEVEN VAN PAPIER Het grote voordeel ten opzichte van traditionele opvulchips is dat deze nieuwe variant eenvoudig te recyclen is samen met het gewone papier en karton. Dat maakt het voor de eindklant erg duidelijk hoe hij het correct kan sorteren. De opvulchips zijn bovendien zeer sterk waardoor producten uitstekend beschermd zijn tijdens het transport. Voor veel webshops is duurzaamheid uitgegroeid tot een topprioriteit. Om aan die groeiende vraag te voldoen, gaan de experts van de RAJA Group voortdurend op zoek naar nieuwe producten en mogelijkheden. Zo introduceerden ze in het verleden al papieren tape. Nadien volgden er nog vele andere, allemaal uit papier of karton, zoals verzendzakken, rekfolie, omsnoeringsband, en zelfs noppenfolie. VERPAKKEN MET MONO-MATERIALEN Met de lancering van deze papieren opvulchips wil de RAJA Group haar Europese klanten de mogelijkheid bieden om volledig te verpakken met één enkel mono-materiaal, in dit geval dus papier. Dat maakt het recycleproces achteraf een stuk eenvoudiger en ’zuiverder’, wat een belangrijke stap is in het creëren van een circulaire economie. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de verpakkingen van vandaag als grondstof dienen voor de verpakkingen van morgen. “Bij de RAJA Group gaan we voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om te kunnen verpakken met mono-materialen. Dankzij de inspanningen van onze aankoopteams hebben we de afgelopen jaren al tal van innovaties op de markt kunnen brengen. Conventionele verpakkingsmaterialen kregen daarbij een volwaardig milieuvriendelijk alternatief. Met de papieren opvulchips zetten we hierin weer een nieuwe grote stap”, aldus Wim Gielis, Product Program Manager RAJA Benelux. Meer informatie: RAJA Group Tel. +32 (0)12-260261 www.rajapack.be DE RAJA GROUP VERSTERKT VERDER ZIJN AANBOD VAN MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKINGEN EN LANCEERT WEER VERSCHILLENDE VERNIEUWENDE PRODUCTEN, VOLLEDIG GEMAAKT VAN PAPIER. HET MEEST OPVALLENDE HIERBIJ ZIJN PAPIEREN OPVULCHIPS, EEN PRIMA ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE CHIPS VAN POLYSTYREEN OF ZETMEEL. DE CHIPS COMBINEREN DE BESTE EIGENSCHAPPEN VAN ANDERE OPVULMATERIALEN EN ZIJN BOVENDIEN DUURZAAM. De recyclebare papieren opvulchips maken het afvalsorteren gemakkelijker en het recycleproces zuiverder

Banderolleren met recyclebaar papier › Banderolleren met recyclebare papieren banderollen › Banderolleren bespaart 90% t.o.v. krimpfolie › Verschillende banderolbreedtes op één machine mogelijk T +31 (0)348 431520 E info@bandall.com I bandall.com › Banderolleren met papier? Printen en banderolleren in één stap BANDALL Advertentie Pakkracht.indd 1 05/10/2022 11:05 VOOR MEER INFORMATIE: EMIEL BRUNING | E.BRUNING@GPMEDIA.NL | +31 (0)24-3246146 | WWW.PAKKRACHT.BIZ scan en schrijf je in voor de nieuwsbrief Altijd op de HOOGTE ZljN? Volg vaktijdschrift Pakkracht via LinkedIn en Facebook en blijf dagelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de Nederlandse en Vlaamse verpakkingsindustrie. Voor meer informatie, ga naar www.pakkracht.biz.

PAKKRACHT NR 5 2022 21 E-COMMERCE & LOGISTIEK SEMI-GEAUTOMATISEERDE ORDERAFHANDELING IN E-COMMERCE MET ENKELE TIENDUIZENDEN PRODUCTEN DIE TE KOOP ZIJN, IS ORDERAFHANDELING EEN UITDAGENDE TAAK VOOR DE WEBSHOP SMARTPHONEHOESJES.NL. VOORAL OP MOMENTEN ALS BLACK FRIDAY EN DE FEESTDAGEN, WANNEER DE VERKOOP PIEKT. AVERCON BOUWDE EEN SEMI-GEAUTOMATISEERDE VERPAKKINGSLIJN DIE EEN HOGE FLEXIBILITEIT COMBINEERT MET EEN HOGE DOORVOER, WAARMEE TEVENS ALLERLEI MOGELIJKE FOUTEN WORDEN GEËLIMINEERD. Smartphonehoesjes.nl is een succesvol e-commerce bedrijf dat hoesjes en andere accessoires voor smartphones aanbiedt. Wanneer orderpickers batches producten hebben verzameld voor verzending, brengen ze hun karren naar de verpakkingsruimte waar de goederen in trays worden gedaan. Avercon bouwde een automatiseringslijn rond de werkstations om de operators te ondersteunen bij het automatiseren van processen die voorheen handmatig werden gedaan. OPLOSSING Aan het begin van de lijn worden trays automatisch gevormd en, afhankelijk van hun grootte, op een van de twee transportbanden gezet. In dit stadium wordt op elke tray een unieke ID afgedrukt. Op de werkstations halen operators een tray van de passende maat van de transportbanden, plaatsen de producten van een bestelling erin en scannen zowel de tray als de producten om de tray aan de bestelling te koppelen. Verderop in de lijn voegen verschillende feeders automatisch één of meerdere folders toe aan de dozen, afhankelijk van de markt van de klant. Aan het einde van de lijn wordt elke tray gelijmd en gesloten en wordt een verzendlabel aangebracht, gebaseerd op de ID die op de tray is afgedrukt. Stefan Hooft, projectmanager bij Smartphonehoesjes. nl: “Deze nieuwe verpakkingslijn van Avercon stelt ons in staat om onze operaties zo in te richten dat we zelfs onze weekenddiensten kunnen elimineren!” BEVREDIGEND RESULTAAT Voor het e-commerce bedrijf verbetert deze oplossing de productiviteit van de operators enorm, waardoor ze piekmomenten gemakkelijk kunnen opvangen zonder dat ze een beroep hoeven te doen op tijdelijk extra personeel. De lijn laat de operators doen waar ze goed in zijn: beoordelen hoe ze de producten optimaal kunnen verpakken, terwijl alle andere taken worden overgelaten aan de geautomatiseerde delen van de lijn. Het resultaat is een aanzienlijk verhoogde doorvoer, terwijl ook de meeste bronnen van mogelijke fouten worden geëlimineerd omdat de folders niet langer handmatig hoeven worden verzameld. OP MAAT GEMAAKT EN TOEKOMSTBESTENDIG Dit automatiseringsproject is niet alleen afgestemd op de huidige behoeften van het bedrijf, maar maakt het ook klaar voor toekomstige groei. Waar Smartphonehoesjes.nl focust op nieuwe producten en klantbeleving, zorgt de samenwerking met Avercon voor een vlekkeloze uitvoering in het magazijn. Meer informatie: Avercon Tel. +32 (0)9-3779978 | www.avercon.be

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4