Meat&Co nr6-2022 Online

Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | De c embe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 6 COVERSTORY JASCA FOOD TECHNOLOGY: ‘25 JAAR LANG PIONIEREN, MAAR DE BASIS IS INMIDDELS MEER DAN SOLIDE’ Special CONTROLE & INSPECTIE

INFOOD BV INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT INFOOD BV INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT VOOR BENELUX Fahrenheitstraat 76 • 3846 CD • Harderwijk-NL • Telefoon: +31 (0)341-460828 info@infood-benelux.com • WWW.INFOOD-BENELUX.COM DE RODE DRAAD DOOR DE INDUSTRIE • EFFICIENCYOPLOSSINGEN VOOR DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE QUALITY ABATTOIR EQUIPMENT • Desinfectie in slachtlijn & snijzaal • Lage energiekosten • Optimale swabtesten . Slicing min. 2,5 MM Constant Gewicht Portioning vanaf 30 Gr. (+/-2 gr.) 3D Dicing strips & blokjes . Slicing min. 2,5 MM Constant Gewicht Portioning vanaf 30 Gr. (+/-2 gr.) 3D Dicing strips & blokjes CONSTANT GEWICHT PORTIONING VANAF 30 GR. (+/-2 GR.) SLICING MIN. 2,5 MM 3D DICING STRIPS & BLOKJES (KOUD/WARM VLEES, KIP, TOFU,ETC.)

MEAT&CO NR 6 2022 3 Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Colofon en De Visie Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | De c embe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 6 COVERSTORY JASCA FOOD TECHNOLOGY: ‘25 JAAR LANG PIONIEREN, MAAR DE BASIS IS INMIDDELS MEER DAN SOLIDE’ Special CONTROLE & INSPECTIE De Visie Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl Het komt niet heel vaak voor, maar af en toe ontvang ik vanuit de sector een relatiegeschenk. Zo ook in de aanloop naar Sinterklaas. Toen ik mijn kantoor binnenliep, vond ik het boek ‘Worst -Vleeswaren - Specialiteiten’ van meesterslager Paul van Trigt op de deurmat: 150 recepturen van verschillende vleesproducten. Ik was bij het openen van het boekwerk vooral benieuwd hoeveel vega(n) recepten ik zou terugvinden. Het waren er welgeteld nul. Vooropgesteld, dat was ook niet wat Van Trigt beoogde met zijn boek, maar inmiddels ontkomt zowel de slagerijsector als de vleesverwerkende industrie er niet meer aan om ook te investeren in (plantaardige) alternatieven. In die zin is de opmerking van Pablo Buwalda van sparckitchen, die ik onlangs sprak voor een casestudy (zie pagina 35), blijven hangen. “Juist bij het vleesvak denkt de consument aan veganproducten.” De waarheid als een (vlees-) koe. Als hoofdredacteur van Meat & Co bewaak ik continu de balans tussen vlees- en plantaardige eiwitten. Zoals ook de leveranciers waarover we schrijven inmiddels een aanbod hebben dat naadloos aansluit bij wat hun klanten willen. En dat is steeds vaker een lijn voor vegetarische of veganproducten. Door een enkele adverteerder werd ik zelfs geadviseerd om volgend jaar in ons vaktijdschrift eens flink uit te pakken met een special over machines en productielijnen die gebruikt worden om (lekkere) vleesalternatieven op industriële wijze te produceren. Een advies dat wij als redactie zeker in overweging nemen, maar waarvan u in deze editie alvast een voorproefje krijgt met enkele verhalen die naadloos aansluiten op de eiwittransitie die zeker in Nederland volop gaande is. WIJ GELOVEN IN DE SECTOR In een laatste uitgave van het jaar is het gebruikelijk om kort terug te blikken op wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurde. 2022 is zeker binnen de vleesverwerkende industrie een jaar dat veel onzekerheid heeft gebracht. Het staartje van corona, de oorlog in Oekraïne, de hieruit voortkomende energiecrisis en inconsequent overheids- en stikstofbeleid dicteerden uw bedrijfsvoering. Met uitzondering van corona (fingers crossed) domineren die onderwerpen waarschijnlijk ook in 2023 het nieuws en dus ook hoe u uw processen inricht. De vele mogelijkheden die machinefabrikanten en agenturen te bieden hebben, delen we ook in het nieuwe jaar graag met u. Want wij geloven in deze mooie sector en dus óók in u! Ik wens u via deze weg een voorspoedig en gezond 2023 toe. En natuurlijk veel leesplezier met deze laatste editie van het jaar. DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE MACHINEFABRIKANTEN EN AGENTUREN TE BIEDEN HEBBEN, DELEN WE OOK IN HET NIEUWE JAAR GRAAG MET U. WANT WIJ GELOVEN IN DEZE MOOIE SECTOR EN DUS ÓÓK IN U

MEAT&CO NR 6 2022 4 INHOUD P. 10 CASESTUDY LEX FOOD EQUIPMENT BIJ VAN DER VALK Voor het machinaal marineren van de verschillende vleesproducten werkt hotelketen Van der Valk al jarenlang nauw samen met LEX Food Equipment. Bij het distributiecentrum in Voorschoten wordt voor het tumblen van het vlees vertrouwd op twee ECO (COOL) Tumblers van het Oostenrijkse kwaliteitsmerk Inject Star. “Het rendement van onze vleesproductie is dankzij deze nieuwe tumblers enorm omhoog gegaan.” P. 12 ISHIDA EUROPE Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de allereerste Multihead Weigher van Ishida nodigde het bedrijf onlangs de vakpers uit in Birmingham voor de lancering van een tweetal machines: de X-Ray IX-PD-36A en de nieuwste Multihead Weigher. “The best is getting better. Dankzij de nieuwe CCV-AS kunnen we onze leidende positie op de markt handhaven”, stelt Business Manager Neil Wightley van Ishida. P. 16 BOIX EUROPE Als het gaat om verpakkingen zijn duurzaamheidstrends een hot topic. Er wordt gezocht naar milieuvriendelijke opties, die ook nog eens gemakkelijk zijn voor de consument. Familiebedrijf Boix streeft met haar verpakkingsmachinesnaar het garant staanvoor betrouwbaarheid, flexibiliteit en een langdurige samenwerking. P. 19 SCHMERSAL GROUP Tijdens de recente vakbeurs Bauma 2022 presenteerde de Schmersal Group een reeks Condition Monitoring voor een veilig en efficiënt bedrijf. Een bijzondere innovatie is de HX170, een online (continu) bandbewakingssysteem voor transportbanden, waarmee schade - zoals scheuren of beschadigde randen - op tijd worden herkend en door onderhoudsteams kunnen worden verholpen. 10 12 16 19

MEAT&CO NR 6 2022 5 P. 21 COVERSTORY JASCA FOOD TECHNOLOGY Jasca Food Technology verstaat alweer 25 jaar de kunst van het vernevelen. Toen Paul Grimberg ‘verneveling’ introduceerde viel hoon de eigenaar van Jasca ten deel. Inmiddels is vernevelen een beproefd concept om indroogverlies te voorkomen of productieruimtes te desinfecteren. “Vernieuwing in de voedingssector ligt altijd heel erg moeilijk. Eind jaren negentig was verneveling een taboe en marktdoorbrekend, nu alom geaccepteerd.” P. 27 EIWITSEMINAR MEATTECH “Balans vinden of dansen op het slappe koord?” Hiermee leidde dagvoorzitter en spreker Clyde Don eind november het goed bezochte zesde eiwitseminar in met als thema ‘Eiwitten in Balans’. Samen met de andere sprekers Dr. Laurice Pouvreau, Jos Havekotte en Prof dr. ir Atze Jan van der Groot maakten de gastsprekers op een evenwichtige manier de balans op. Dat deden zij op basis van wetenschap, toegepaste technologie en praktijk. P. 32 FOOD FOR ANALYTICS Het is cruciaal dat bedrijven in de voedselindustrie beschikking hebben over de juiste data. Dit betekent niet alleen het verzamelen van data, maar ook het eenduidig verwerken, analyseren en visualiseren hiervan. “Data & analytics is het proces dat een organisatie helpt haar interne en externe omgeving te begrijpen”, vertelt Sjors Otten van Food For Analytics. P. 35 CASESTUDY VERBUFA BIJ SPARCKITCHEN In een relatief korte tijd heeft sparckitchen een belangrijke plek veroverd in de Hollandse kwaliteitshoreca dankzij hun vegan en plantaardige vleesalternatieven “Voor het automatiseringsvraagstuk zijn we een samenwerking aangegaan met Verbufa en Handtmann. Zij hebben ervoor gezorgd dat we onze producten nu semi-industrieel kunnen maken.” 27 21 35 32

MEAT&CO NR 6 2022 6 BRANCHENIEUWS DJM FOOD PROCESSING WERKT SAMEN MET TALENT NETWERK VOOR ZOEKTOCHT NAAR NIEUW PERSONEEL “Zo heb jij de meest veelzijdige functie in het bedrijf en ben je vaak betrokken bij de verkoop van de machines. Je bent aanwezig op beurzen waar de machines worden gedemonstreerd en daarnaast ben je verantwoordelijk voor het wereldwijd installeren en in bedrijf stellen van nieuwe machines bij klanten”, verduidelijkt Voogt. “Je bezoekt onze klanten wereldwijd en geeft hen technische ondersteuning door middel van het oplossen van storingen en het uitvoeren van revisies. Bij servicevragen van klanten word je soms op pad gestuurd met de opdracht: ga maar kijken en probeer het op te lossen. Het is technisch uitdagend en afwisselend werk. Daarnaast train je onze klanten en ook onze agenten in het buitenland.” DJM FOOD PROCESSING IS VOOR HAAR ZOEKTOCHT NAAR NIEUW PERSONEEL EEN SAMENWERKING AANGEGAAN MET VACATUREWEBSITE TALENT NETWERK NEDERLAND. HET BEDRIJF UIT ELBURG IS OP ZOEK NAAR EEN FIELD SERVICE ENGINEER. “WIJ STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN BELANGRIJKE GROEI. ZO WILLEN WIJ VERKOPERS IN AMERIKA ENTHOUSIAST MAKEN VOOR ONS PRODUCT EN HET PROCES MEER STANDAARDISEREN. ALS FIELD SERVICE ENGINEER SPEEL JE HIERIN EEN BELANGRIJKE ROL”, STELT MANAGING DIRECTOR ERIC VOOGT. Meer informatie: DJM Food Processing Tel. +31 (0)525-652088 | info@djmfoodprocessing.nl www.djmfoodprocessing.nl | www.talentnetwerknederland.nl LEVENDIG DEBAT OVER EIWITBALANS IN COV MEAT CAFÉ “Dat eigen verhaal is niet in beton gegoten. Als sector worden we voortdurend uitgedaagd. We mogen ondertussen ook trots zijn op de producten en processen die onze bedrijven zo goed maken”, sprak hij, voordat drie gast-columnisten het woord namen: Gerda Feunekes (Voedingscentrum), Sanderine Nonhebel (RUG) en Thea Smit (VION) deelden hun visie op de eiwitbalans vanuit eigen vakgebied en expertise. Volgens Feunekes moeten Nederlanders hun porties vlees verkleinen om per hoofd van de bevolking van 38 naar 25 kilogram te gaan. Ze pleitte verder voor meer verse en minder bewerkte producten op het bord. PROACTIEVE AANPAK GEWENST Universitair hoofddocent Sanderine Nonhebel van de RUG liet de gasten in het COV Meat Café weten, dat de stikstofcrisis pas het begin is. De vee- en vleessectoren komt komende tien jaar voor grotere uitdagingen te staan: de kwaliteit van het oppervlaktewater, bodemdaling in de veenweidegebieden en broeikasgasemissies. Nonhebel spoort de sectoren aan deze problemen proactief aan te pakken. “De overheid heeft immers de gewoonte pas op het laatste moment in actie te komen en dan paniekvoetbal te gaan spelen ten koste van veel ondernemingen.” Vion-directeur productontwikkeling Thea Smit benadrukte, dat bedrijven al actief werken met plantaardige en duurzame productielijnen. Smit stelde wel dat de vraag van consumenten leidend is, waar bij Nederlandse consumenten vooral de factoren prijs en versheid leidend zijn. “In hoeverre heeft het zin om duurzame producten te produceren als ze niet gekocht worden?”, zo legde zij voor. Meer informatie: COV | Tel. +31 (0)79-363 4900 | info@cov.nl | www.cov.nl RUIM VIJFTIG GENODIGDEN UIT DE AGRIFOODSECTOR DEBATTEERDEN IN NOVEMBER TIJDENS HET COV MEAT CAFÉ OVER DE IDEALE EIWITBALANS. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK? WELKE ROL SPEELT DE PRIJS BIJ DE CONSUMENT EN KUN JE VLEES EN VERVANGERS WEL VERGELIJKEN? DEZE EN ANDERE VRAGEN LEVERDEN VEEL VOER VOOR DISCUSSIE EN STOF TOT NADENKEN. “DE ONTWIKKELINGEN IN EN ROND DE VLEESSECTOR VOLGEN ELKAAR SNEL OP, WAARDOOR HET BELANGRIJK IS HET VERHAAL OVER VLEES TE BLIJVEN VERTELLEN”, ALDUS LAURENS HOEDEMAKER VAN DE COV.

NBWR Schakelband • Extreem slagvast en slijtvast • Uitstekend bestand tegen UV-licht en Ozon (ook geschikt voor buitentoepassingen) • Vrijwel onbreekbaar; uitstekende oplossing voor toepassingen met harde en zware delen, grote puntbelastingen • Zeer goed geluidsabsorberend Voedselveilige transportbandoplossingen Voedselveiligheid en hygiëne zijn het meest belangrijk in de voedingsmiddelenindustrie. Strikte hygiënische procedures vormen de basis voor kwaliteitsproducten. Het kiezen van de juiste transportband voor de verwerking en het transport van uw producten, is een cruciaal onderdeel van de totale bedrijfshygiëne en de veiligheid van de consument. Ons uitgebreide productassortiment biedt voedselveilige en kosteneffectieve transportbandoplossingen in een breed scala van toepassingen. Onze twee toppers: Member of Ammega Group. Vol Kunststof Banden Fabricage & Service Ge-engineerde Banden Synthetische Banden Schakelbanden Eindloos Geweven Banden Deskundig advies Voor elke band die u wenst Lokale voorraad & service. ammeraalbeltech.com/nl Ammeraal Beltech Foxtrot 12, Postbus 38 1700 AA Heerhugowaard Nederland T +31 (0)72 575 1212 info-nl@ammeraalbeltech.com ammega.com We make your business move. Soliflex Vol Kunststof band • Geheel vlakke band • Vervaardigd uit 1 materiaal • Afgeronde aandrijfnokken met minimale haakse hoeken • Snel en eenvoudig te reinigen • TPU en TPE uitvoeringen,1,5 - 4 mm, in blauw en wit Superieure voedselveiligheid Minder reinigingsmiddelen Minder water verbruik Snellere reiniging Minder downtime Lagere kosten NBWR Schakelband • Extre m slagvast en slijtvast • Uits ekend bestand tegen UV-licht en Ozon (o k geschikt vo r buitentoepassingen) • Vrijwel onbre kba r; uits ekende oplossing vo r toepassingen met harde n zware del n, grote puntbelastingen • Ze r goed geluidsabsorber nd Voedselveil ge transportbandoplos ingen Voedselveiligheid en hygiëne zijn het meest belangrijk in de voedingsmiddel ni dustrie. Strikte hygiënische procedures vormen de basi vo r kwaliteitsproducten. Het kiez n van de juiste transportband vo r de verwerking en het transport van uw producten, is een cruciaal onderdeel van de to ale bedrijfshygiëne n de veiligheid van de consument. Ons uitgebreide productassortiment biedt voedselveilige n kosteneffectiev transportbandoplossingen in een breed scal van toepassingen. Onze twee top ers: Member of Ammega Group. Vol Kunststof Banden Fabricage & Service Ge-engineerde Banden Synthetische Banden Schakelbanden Eindloos Geweven Banden Deskundig advies Voor elk band die u wenst Lokale voorraad & service. am eraalbe t ch. om/nl Am eraal Belt ch Foxtro 12, Postbus 38 1700 AA Heerhugowaard Ned rland T +31 (0)72 57 12 info-nl@am eraalbelt ch. om am ega.com e make your busines move. Soliflex Vol Kunst tof band • Gehe l vlak e band • Verva rdigd uit 1 materia l • Afgeronde a ndrijfnok en met min male ha kse hoeken • Snel en eenvoudig te rein gen • TPU en TPE uitvoeringen,1 5 - 4 m , in blauw en wit Superieu e voeds lveiligheid Minder reinigi gsmiddelen Minder water verbruik Sneller reinigi g Minder downtime Lagere kosten

MEAT&CO NR 6 2022 8 HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID REINIGEN ZONDER PERSLUCHT: ZUINIGER, DUURZAMER EN SNELLER Om klanten te overtuigen, stelde Harberink onlangs een industriële vleesverwerker in ons land in de mogelijkheid om de MPJET (beschikbaar in meerdere uitvoeringen) uit te proberen. “Klanten het verschil laten ervaren, verkoopt toch het gemakkelijkste. Bij een verwerker waar dagelijks vijf personen aan het schoonmaken zijn, zijn deze reinigingsunits in vijftig dagen, oftewel vijftig wasbeurten, terugverdiend.” Die rekeningsom kan Harberink gemakkelijk uitleggen. “Je kunt nu reinigen met 45 bar in plaats van 20 bar. Ook het inschuimen gaat nu volledig zonder perslucht, omdat de lucht nu wordt aangezogen in de schuimlans zelf. Doordat je met meer reinigingskracht (45 bar) reinigt, kun je 50 procent op water besparen en hierdoor heb je ook nog een tien procent minder chemicaliën nodig. Maar meest belangrijk is dat de energiekosten worden verminderd naar liefst 80%, want je gaat qua stroomverbruik per unit van soms 11KW naar 2,2 Kilowatt. Het aantal schoonmaakuren gaat ook fors omlaag. Bij de verwerker die heeft getest met onze unit ging dat van vijftien naar tien manuren per reiniging. Tel uit je winst.” Harberink vult aan: “Veel nieuwbouwfabrieken hebben sowieso al geen perslucht meer voor reiniging, want dat kent ook nadelen. Als er eenmaal vocht in de leiding zit, moet je het hele systeem ontluchten, er is altijd een risico op de terugslag van water en chemicaliën. En het belangrijkste: het vergt gewoon veel energie. En dat kost simpelweg weer geld.” VERDUURZAMEN Door energie- en waterzuinig te reinigen, zetten vleesverwerkers en foodfabrikanten ook flinke stappen op het gebied van duurzaamheid. “Ondernemers moeten inmiddels kunnen aantonen welke stappen zij maken op het gebied van water- en energieverbruik maar ook hoe duurzaam en groen zij ondernemen. “Inmiddels wordt door gemeenten gehandhaafd op verduurzamingsactiviteiten. Tegelijkertijd zien we dat ondernemers die met deze unit werken platgebeld worden door de chemieleveranciers, die het opvalt dat er veel minder chemicaliën worden gebruikt. Maar zeer droog schuim is helemaal niet nodig daar dit effectief niet optimaal inwerkt. Écht schuim met de nodige vochtigheid die nodig is om op de vervuiling in te werken is het enige dat nodig is om goed te kunnen reinigen”, bezweert Harberink. “En in die zin doet deze reinigingsunit precies wat we toezeggen.” De gebruiksvriendelijkheid van de unit draagt verder bij aan een gemakkelijk verkoop, stelt Harberink. “Het is een plug & play-systeem. Stekker erin, aansluiting voor het water eraan en klaar is Kees. Er dienen dus ook geen bijkomende aansluitkosten gerekend te worden zoals buisleidingen, die bij traditionele systemen wél van toepassing zijn. Deze verborgen kosten zijn in veel gevallen nadien bijna een gelijkaardige kostprijs als de investering van een reinigings-systeem zelf.” Harberink zegt tot slot: “Wij verkopen al onze reinigingsproducten en units op één manier: door ze te laten testen. Als ik een auto koop, wil ik ook eerst een proefrit maken. Deze unit staat doorgaans een week bij een klant en dan bellen ze meestal zelf om te zeggen hoe happy ze ermee zijn. Voor ons is dit de nieuwe manier van werken geworden.” Meer informatie of een demonstratie: HHS RVS Producten | Tel. +31(0)313 410 227 | info@h-hs.nl | www.h-hs.nl HHS RVS PRODUCTEN IS SPECIALIST OP HET GEBIED VAN REINIGING EN HYGIËNE VOOR DE PRODUCTIEFACILITEITEN IN DE FOODSECTOR. DE GOEDE NAAM DIE HET BEDRIJF DOOR DE JAREN HEEN HEEFT OPGEBOUWD IN DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE, WIL EIGENAAR EGBERT HARBERINK NU VERDER DOORZETTEN IN DE BRANCHE. DE NIEUWSTE INNOVATIE, DE MPJET-REINIGINGSUNIT VAN HET BELGISCHE MERK DOSANOVA CLEANING SYSTEMS, IS WAT DAT BETREFT VEELBELOVEND. “DEZE UNIT STELT VLEESVERWERKERS IN STAAT OM HUN PRODUCTIERUIMTES TE REINIGEN ZONDER PERSLUCHT. DAARNAAST BESPAAR JE VIJFTIG PROCENT WATER EN DE HELFT QUA STROOMVERBRUIK.” De MPJET-reinigingsunit stelt vleesverwerkers in staat om hun productieruimtes te reinigen zonder perslucht. ‘Daarnaast bespaar je vijftig procent water en de helft qua stroomverbruik’

Multihead weger MPL-08-1000-400-J P ER FORMANCE ME E T S PREC I S ION Deze nieuwe weger is met name gericht op compacte installaties en door de lage valhoogtes ideaal voor breukgevoelige producten. Standaard in een hygiënische uitvoering en IP69 waterdicht, geschikt voor wash down reiniging. Door de compacte uitvoering is de weger ideaal om op ooghoogte boven een tray lijn te plaatsen. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions. 100% Waterproof (IP69) Ultra hygiënisch design Compact systeem Lage valhoogte voor breukgevoelige producten Gepatenteerd Argus 3D camera systeem NEW Nieuwe HMI monitor met RFID, hygiënisch & IP69 waterdicht MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com Productie locatie: Piet stuurmanweg 2 • 2742 JX Waddinxveen • Nederland Contactgegevens: www.vervo.nl • info@vervo.nl • +31(0)172 63 26 96 Met de nieuwe generatie PROTECT P01/P02/P03 en P04 vacuümkrimpzakken bieden wij voor al uw producten de meest ideale verpakkingsoplossing. - Maximale bescherming - Optimale houdbaarheid - Overlap-seal mogelijk - Extreem helder en hoge glans - Materiaal reductie tot 50% Indien gewenst leverbaar in E2 krat of ‘op rol’. PROTECT hoog barrière vacuümkrimpzakken Voor maximale bescherming en optimale houdbaarheid

MEAT&CO NR 6 2022 10 CASESTUDY LEX FOOD EQUIPMENT BIJ VAN DER VALK ‘SINDS WE DE ECO TUMBLERS VAN INJECT STAR HEBBEN, IS ONS RENDEMENT OMHOOG GESCHOTEN’ De ECO-Serie van Inject Star bestaat uit verschillende tumblers met een inhoud, die uiteenloopt van 650 tot 12.000 liter. “Van der Valk was al een tijdje op zoek naar twee vervangers voor de oude tumblers van Inject Star die ze hier hadden staan. Tijdens de vorige IFFA heb ik onze ECO Tumbler aan hen gepresenteerd en gedurende het afgelopen jaar hebben we twee nieuwe tumblers geplaatst. Tot ons groot genoegen, maar ook naar volle tevredenheid van de slagers die er dagelijks mee werken”, verduidelijkt directeur-eigenaar Lex den Hollander van LEX Food Equipment, agentuur van InjectStar in de Benelux. HOGER RENDEMENT, BETERE KWALITEIT Groot verschil met de oude situatie is volgens Van Galen het ‘horizontaal en vacuüm tumblen’. “Dat kon bij de vorige modellen niet. Nu wordt het vlees veel meer gemasseerd, waardoor de kwaliteit beter wordt, maar je netto veel meer kilo’s vlees overhoudt. We gebruiken de tumblers voor het marineren van saté, spareribs, hammen en runderblokjes voor stoofgerechten. Zeker het rendement van de spareribs is enorm omhoog geschoten”, vervolgt Van Galen. Den Hollander legt uit: “Er zit nu een continuvacuüm op de tank, waardoor het product meer marinade opneemt en schuimvorming nooit meer voorkomt.” De nieuwe tumbler heeft enorm bijgedragen aan het dagelijks werkgemak, zegt Van Galen. “Met een slang kun je de marinade opzuigen en in de tank laten lopen. Als je bijvoorbeeld kip wil marineren, moest je vroeger zelf de kruiden erdoorheen gooien om het geheel goed te mengen. Dankzij deze tumbler is het een kwestie van vlees erin, marinade of kruiden erbij en draaien maar. Het komt er altijd goed en homogeen gemengd uit. En het werk is fysiek een stuk lichter geworden, want je hoeft de tank niet meer handmatig naar de tumbler te rollen. Je kunt ‘m meteen aanzetten op het vooraf ingestelde programma en klaar is Kees!” VOORPROGRAMMEREN VAN DE TUMBLER Den Hollander vult aan: De ECO Tumbler biedt de mogelijkheid om 99 recepturen voor te programmeren. Het te tumblen product bepaalt de opbouw van je programma. Zo duurt een programma voor het tumblen van ham langer dan het tumblen van kipfilet. De gebruiker wil dat het vlees zo veel mogelijk heeft opgenomen voor hij of zij het vlees verder gaat bereiden. Perfect injecteren en masseren van vlees is niet alleen belangrijk voor het gewicht, maar ook voor de smaak en bite. Hoeveel omwentelingen zijn er nodig, met continu vacuüm of wisselvacuüm? Vanuit Inject Star is een productspecialist beschikbaar die samen met een VOOR HET MACHINAAL MARINEREN VAN DE VERSCHILLENDE VLEESPRODUCTEN WERKT HOTELKETEN VAN DER VALK AL JARENLANG NAUW SAMEN MET LEX FOOD EQUIPMENT. BIJ HET DISTRIBUTIECENTRUM IN VOORSCHOTEN WORDT VOOR HET TUMBLEN VAN HET VLEES VERTROUWD OP TWEE ECO (COOL) TUMBLERS VAN HET OOSTENRIJKSE KWALITEITSMERK INJECT STAR. “HET RENDEMENT VANONZE VLEESPRODUCTIE IS DANKZIJ DEZE NIEUWE TUMBLERS ENORM OMHOOG GEGAAN”, VERTELT SLAGER EDWIN VAN GALEN VAN DE VALK VERSMARKT EN HET VAN DER VALK DISTRIBUTIECENTRUM, DIE DAGELIJKS MET DE MACHINE IN DE WEER IS. De binnenzijde van de ECO Tumbler van Inject Star

MEAT&CO NR 6 2022 11 slager of vleesverwerker kan kijken wat de ideale afstellingen zijn, maar er zijn ook producenten, zoals Van der Valk, die hiervoor samenwerken met hun eigen kruidenleverancier.” Van Galen: “Op advies van onze kruidenleverancier laten we bijvoorbeeld de hammen eerst op zes toeren en daarna op acht toeren draaien. Dat zorgt voor de hoogste opname van de marinade en dus het hoogste rendement. Dat is allemaal te programmeren, zodat je er geen omkijken meer naar hebt als de tumblers eenmaal zijn begonnen met draaien.” Bij de slagerij van Van der Valk in Voorschoten zijn de tumblers vrijwel continu in gebruik, benadrukt Van Galen. “We maken zo’n honderd hammen in de week en nu de Kerst eraan komt, zijn daar nog zo’n 3000 kleine hammetjes bijgekomen. Daarbovenop komt nog 800 kilogram spareribs per week en 400 tot 500 blokken kipsaté plus één ton runderblokjes. We draaien dus een paar ton vlees in de maand op de beide ECO Tumblers.” Omdat de nieuwe tumblers zeer nauwkeurig zijn qua snelheid en ook heel rustig kunnen draaien, gebruikt Van der Valk de machines eveneens voor producten met bot erin. “Ik durf er zelfs hele kippen met pekel of marinade in te doen, omdat ik weet dat de botten niet breken tijdens het tumblen.” SNELLER SCHOONMAKEN, MINDER ONDERHOUD Ook het schoonmaken en het (groot) onderhoud van de beide tumblers zijn een stuk eenvoudiger geworden, vertelt Den Hollander. “De tumblers zijn onderhoudsarm. Er zitten in deze machines speciale afgedichte lagers met zogenaamd long-life vet dat niet vervangen hoeft te worden. De tank wordt direct met een ketting aangedreven met een grote vertragingskast. Condensvorming heeft dus ook geen invloed meer op de tumbler, die dus nagenoeg onderhoudsarm is geworden.” UITGEBREID ASSORTIMENT MACHINES LEX Food Equipment levert onder meer vleesmengers, vleesinjectoren, vleestumblers, vleesrookkasten, vleeskookkasten en braadkasten, vleesklimaatkasten en vleespersen van het merk Inject Star. Daarmee bedient het bedrijf de voedingsmiddelenindustrie, slagers en diervoedingsindustrie met machines voor vleesverwerking, visverwerking en pluimveeverwerking. Een ander onderscheidend element van de ECO Tumbler is de zogeheten ‘chicane’ die op de plek is gekomen waar bij de vorige modellen drie lage schoepen zaten. “Dit zorgt niet alleen voor een optimaal masseerresultaat, maar het kan ook meteen worden gebruikt voor het volledig leegdraaien van de tumbler. Het draagt tevens bij aan het schoonmaakgemak. Je doet ontvettingsmiddel en sop in de tank, laat de tumbler heel snel draaien en de tank is al vrijwel helemaal schoon. Daarna hoef je alleen nog na te spoelen en kan het volgende product erin. “Sneller en gemakkelijker dus”, vult Van Galen aan. UITSTEKENDE AFTERSALES Een compliment, dat Den Hollander volgens de mensen bij Van der Valk in zijn zak mag steken, zijn de uitstekende aftersales. “Wij hebben in onze slagerij machines van verschillende merken staan. Qua service ken ik echter niemand die zo snel handelt als Lex. Als er iets is, bellen we op en is het vaak dezelfde dag opgelost. Dat is echt niet zo bij alle machinefabrikanten waarmee we samenwerken.” Meer informatie: LEX Food Equipment | Tel. + 31 (0)30-268 79 99 info@lexfoodequipment.nl | www.lexfoodequipment.nl | www.injectstar-nl.nl ▲ Edwin van Galen (links) en Lex den Hollander bij de nieuwe tumblers van Inject Star

MEAT&CO NR 6 2022 12 CONTROLE & INSPECTIE ‘MET DEZE MULTIHEAD WEIGHER KUNNEN WE ONZE LEIDENDE POSITIE OP DE MARKT HANDHAVEN’ Voor veel journalisten was het bezoek aan het hoofdkantoor van Ishida Europa, dat is opgedeeld in meerdere units (kantoren, demonstratieruimtes, fabriek, warehouse etc.) aan de buitenkant van de stad. “We ontmoeten de vakpers doorgaans op vakbeurzen en lokale events, maar we wilden dit keer onze noviteiten exclusief presenteren aan de pers. Zodoende onze Press Days. Daarmee krijgen mensen ook meteen een beter gevoel bij Ishida. Hier in Birmingham wordt ongeveer de helft van alle machines gemaakt”, verduidelijkt managing director Dave Tiso. “Bijdragen aan oplossingen voor onze klanten en bijdragen aan de maatschappij. Die twee zaken zijn van groot belang voor onze corporate strategie. Het is belangrijk om relevant te blijven. Daarom ligt onze focus op R&D. Als onze klanten succesvol zijn, dan zijn wij succesvol. Onze innovaties sluiten aan bij wat de voedingsmiddelenindustrie nodig heeft.” ELFDE GENERATIE MULTIHEAD WEIGHER De grote naamsbekendheid die Ishida in de vlees- en eiwitverwerkende industrie geniet, dankt Ishida voor een groot deel aan de Multihead Weigher. Het is precies vijftig jaar geleden dat deze eerste generatie weger TER GELEGENHEID VAN DE VIJFTIGSTE VERJAARDAG VAN DE ALLEREERSTE MULTIHEAD WEIGHER VAN ISHIDA NODIGDE HET JAPANSE BEDRIJF – MET MACHINEFABRIEK EN EUROPEES HOOFDKANTOOR IN BIRMINGHAM – ONLANGS DE INTERNATIONALE VAKPERS UIT VOOR DE LANCERING VAN EEN TWEETAL MACHINES: DE X-RAY IX-PD-36A EN DE NIEUWSTE MULTIHEAD WEIGHER. “THE BEST IS GETTING BETTER. DANKZIJ DE NIEUWE CCV-AS KUNNEN WE ONZE LEIDENDE POSITIE OP DE MARKT HANDHAVEN EN ZELFS VERBETEREN”, STELT BUSINESS MANAGER NEIL WIGHTLEY VAN ISHIDA. werd gelanceerd. Met de Computer Combination Weighing-Advanced Series, kortweg CCW-AS, is het Japanse merk alweer toe aan de elfde generatie. “Er staan zo’n 60.000 wegers van Ishida wereldwijd. Wegen is een kritisch onderdeel van een productielijn, want alles draait om de performance. Onze technologie is slimmer, sneller en accurater”, verzekert Wightley. “Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen, maar energiebesparing, afvalreductie, beschikbaarheid van personeel, OEE en connectiviteit zijn allemaal elementen die in de foodindustrie spelen en waarmee we bij onze innovaties dus rekening houden. De output en performance moeten uitstekend zijn, maar voedselveiligheid speelt bij iedere vlees- en visverwerker eveneens een grote rol. Zodoende maken wij niet alleen hygiënische, maar ook robuuste machines.” De CCW-AS is een doorontwikkeling van de vorige generatie, de RV. “De feedback die wij de afgelopen jaren hebben gekregen van onze klanten, zijn verwerkt in ons nieuwste model. Dit heeft voor een intelligente oplossing gezorgd, die bijdraagt aan de performance en duurzaamheidsdoelen die producenten hebben. The best is getting better. Onze nieuwste Weigher draait als pilot al een aantal maanden bij een kaasproducent in Engeland en de machine doet precies wat we hadden beloofd.” EFFICIËNTER EN SNELLER Wightley somt de voordelen van de nieuwste Ishida Multihead Weigher op: “De CCW-AS is sneller, wat zorgt voor een hogere output, maar de weger is ook veel nauwkeuriger, waardoor de giveaway kan worden gereduceerd. Daarnaast is-ie efficiënter, wat zorgt voor een betere uptime. Daarnaast draagt-ie bij aan verdere automatisering van het productieproces, waardoor minder arbeid en kennis De CCW-AS is de nieuwste generatie Multihead Weigher van Ishida

MEAT&CO NR 6 2022 13 nodig zijn. Het hygiënische en robuuste design en de ‘quick release’-hoppers (weegbakjes) zorgen ervoor dat alles sneller schoongemaakt kan worden.” Ishida heeft de efficiencyslag die met de nieuwste weger gemaakt kan worden ook laten doorrekenen in harde cijfers. “Eén procent sneller is 156.000 extra verpakkingen per jaar, oftewel 40.000 euro extra omzet. Elke 0,5 gram minder giveaway zorgt voor 52.000 extra verpakkingen per jaar (oftewel 13.000 euro extra omzet) en een kwartier minder downtime per week is goed voor 57.600 extra verpakkingen per jaar en dus 14.500 euro extra omzet! Dat alles bij elkaar opgeteld is dat dus ruim 66.000 euro extra omzet per jaar op basis van nauwkeuriger en sneller wegen”, zegt Wightley. “De sensoren boven op de machine zorgen voor het balanceren van de totale hoeveelheid die in de Weigher moet. Dit zorgt voor een extra efficiencyslag. Bovendien hebben we ook gedacht aan de operators die dagelijks met de machines werken. Het lawaai is teruggebracht van 76.8 naar 60 decibel.” X-RAY: ZELFS VOOR DE VISINDUSTRIE De andere grote productintroductie die Ishida bekendmaakte tijdens de Press Days, is de X-Ray IX-PD-36A. “Merkintegriteit en bescherming van de merknaam zijn voor elke foodfabrikant van levensbelang. Om die te waarborgen, is een consistente kwaliteit enorm belangrijk. Er mogen nooit vreemde voorwerpen (plastic- of metaaldeeltjes, glas, botfragmenten etc.) in de verpakking zitten. Nooit! Elke klacht gaat viraal via social media”, vertelt product manager Sibtain Naqvi. “Voedselveiligheid is belangrijk, maar foodmerken willen bovenal geen klachten en al helemaal geen recall van hun producten. De verzamelde data kunnen ook gebruikt worden bij audits door retailers.” Naar eigen zeggen is de X-Ray IX-PD-36A ‘het beste röntgeninspectiesysteem op de markt’. “Ik snap dat ieder merk dat roept, maar wij kunnen die claim bewijzen”, lacht Naqvi. “We zijn van 0.3mm/pixel naar een nauwkeurigheid van 0.2mm/pixel gegaan. Dankzij deze ultrahoge resolutie zijn de beelden nog beter. De nieuwe sensoren combineren een tweetal technieken, waardoor we een hoge detectiegevoeligheid kunnen realiseren bij zowel extra kleine voorwerpen als bij een lage dichtheid. Dankzij deze introductie is ons X-Raysysteem bijvoorbeeld óók interessant geworden voor de visverwerkende industrie, want wij kunnen nu de botfragmenten in visfilets detecteren. Het is in die zin echt een high-end-model.” ‘VEEL VRAAG NAAR DEZE OPLOSSING’ “We zijn onze nieuwste X-Ray gaan testen met botresten in kipfilets en vervolgens gaan doorontwikkelen om het systeem helemaal geschikt te maken voor controle en inspectie van visfilets en in blokjes gesneden vlees. Voor de R&D hebben we samengewerkt met een partner in Noorwegen, temeer omdat in de visverwerkende industrie doorgaans nog strengere eisen gesteld worden aan de detectie van vreemde voorwerpen in de producten”, legt Naqvi uit. “Met deze introductie kunnen we in navolging van de vleesverwerkende industrie ook de visverwerkende industrie gericht benaderen. Doordat de resolutie verder is geoptimaliseerd, zijn we zelfs in staat om rubber deeltjes te detecteren, maar botfragmenten zijn voor vis en vlees het belangrijkste. We bieden met de IX-PD36A een oplossing waar veel vraag naar is. Ook haken we met dit systeem in op andere ontwikkelingen in de sector, want op basis van de verpakking en de hardheid van het product bepaalt de machine zelf het benodigde voltage, uiteenlopend van 30 tot 75kW. Bovendien is het kleinste model beschikbaar met een grootte van 800 millimeter. De footprint van het systeem is dus heel klein.” Dave Tiso besluit: “Interpack 2023 zal de eerste keer zijn dat we beide machines op grootschalige wijze live gaan demonstreren op een vakbeurs in Europa.” Meer informatie: Ishida Europe | Tel. +31 (0)499-39 36 75 info@ishida.nl | www.ishidaeurope.com | ‘WE ZIJN FLINK AAN HET GROEIEN IN NEDERLAND’ Ishida Europa heeft ook een eigen faciliteit in Nederland, in Best. Sinds Brexit is de Nederlandse vestiging volgens Tiso ‘flink aan het groeien’. “We hebben het gebouw naast onze fabriek overgenomen, zodat we konden uitbreiden. Naast service en sales zijn we voortaan prima in staat om projecten te realiseren in onze fabriek. Best is bovendien een ideale plek om onze machines te distribueren naar de rest van Europa, omdat we vanwege de ligging van die locatie in een paar uur tijd in meerdere landen kunnen zijn.” De IX-PD-36-A

• • • • • • • • • • •

MEAT&CO NR 6 2022 15 CONTROLE & INSPECTIE LOGISTIEKE ETIKETTERING OP VARIABELE HOOGTE MODULAIRE MULTIFUNCTIONAL-GATE-BOX NU OOK MET ETHERCAT-INTERFACE DE MODULAIRE MULTIFUNCTIONAL-GATE-BOX IS ER NU OOK MET ETHERCAT-INTERFACE. DE WERELD VAN ETHERCATGEBRUIKERS GROEIT ENORM EN HET WERD TIJD OM DE MGB2-MODULAR TE VOORZIEN VAN DEZE NIEUWE AANSLUITING. DE VRAAG OM DEZE INTERFACE KWAM OOK VAN ETHERCAT GEBRUIKERS, MET HUN BESTURINGSFABRIKANT VOOROP. MET GEZAMENLIJKE INPUT HEEFT HET ONTWIKKELINGSPROCES GELEID TOT DEZE NIEUWSTE INNOVATIE VAN EUCHNER. Ze zijn bovendien razendsnel: printen en aanbrengen tot drie labels per seconde, en kenmerken zich door éénvoud in gebruik en onderhoud. Zo ben je te allen tijde verzekerd van kwalitatief printen. Het sluitstuk van de productielijn is de Evolabel FlexWipe, een innovatieve pallet etiketteerder met flexibiliteit als grootste kenmerk. De pallet-labeler is bovendien erg snel en labelt per minuut vijf pallets tweezijdig en doet een validatiecheck van alle geprinte barcodes. SOFTWARE Alle etikettenprinters, etiketteersystemen en codeersystemen kunnen worden aangestuurd via NiceLabel, met één unieke Windows-driver. Zowel eenvoudige toepassingen als complete integraties zijn mogelijk. Codipack Group is gespecialiseerd in productidentificatie: etiketten, printen, etiketteren, coderen, software en barcodescanning. Door de modulaire structuur zit de bus-interface maar in één specifieke module: de zgn. bus-module. Daarvan is nu deze nieuwe variant verkrijgbaar, met EtherCAT en EtherCAT P. Vanzelfsprekend worden de veiligheidsgerelateerde signalen binnen dit bussysteem verzonden met het FSoE-protocol. Het veiligheidsniveau is altijd PL e - Cat 4 - SIL3. Door middel van dip-switches geef je handmatig een adres aan de bus-module. EENVOUD IN COMPLEXE WERELD Het EtherCAT-bussysteem brengt eenvoud in de complexe wereld van veiligheid. Dat klinkt vreemd, maar het configureren van machineveiligheid is bij een bus-systeem juist gemakkelijker dan bij traditioneel bedrade systemen. Daarnaast is EtherCAT gebaseerd op Windows en ‘draait’ het TwinCAT op elke (industriële) PC. Het uitbreiden, inkrimpen van het bussysteem, of vervangen van een bus-deelnemer is eenvoudig. Het is slechts nodig om wijzigingen in de topologie door te voeren. Kennis van functionele machineveiligheid is daarbij wel een vereiste. De engineers en trainers van Euchner hebben een praktische kijk op machineveiligheid. Zij delen graag hun kennis over functionele veiligheid. Euchner verzorgt daarom trainingen die inzichtelijk maken hoe veiligheidscomponenten met elkaar communiceren. Meer informatie: Euchner Benelux | Tel. +31 (0)78-6154766 | info@euchner.nl | www.euchner.nl Meer informatie: Codipack Group Tel. +31 (0)40-241 00 30 (Nederland) of +32 (0)14-25 40 40 (België) info@codipack.com | www.codipack.com DE EVOLABEL PRINT & APPLY-ETIKETTEERMACHINES VAN CODIPACK STAAN GARANT VOOR EEN BETROUWBARE, KWALITATIEVE LABELING VAN PRODUCTEN EN ZIJN MAKKELIJK TE INTEGREREN OP AUTOMATISCHE PRODUCTIELIJNEN. ZE ONDERSCHEIDEN ZICH DOORDAT ZE ETIKETTEN KUNNEN AANBRENGEN OP PRODUCTEN OF VERPAKKINGEN MET VARIABELE HOOGTES.

MEAT&CO NR 6 2022 16 VERPAKKINGSOPLOSSINGEN ALS HET GAAT OM VERPAKKINGEN ZIJN DUURZAAMHEIDSTRENDS EEN HOT TOPIC. ER WORDT GEZOCHT NAAR MILIEUVRIENDELIJKE OPTIES, DIE OOK NOG EENS GEMAKKELIJK ZIJN VOOR DE CONSUMENT. NAAST HET VOLGEN VAN DE ACTUELE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT OP HET GEBIED VAN DUURZAME VERPAKKINGEN, STREEFT FAMILIEBEDRIJF BOIX MET HAAR VERPAKKINGSMACHINES NAAR HET GARANT STAAN VOOR BETROUWBAARHEID, FLEXIBILITEIT EN EEN LANGDURIGE SAMENWERKING MET HAAR KLANTEN. BETROUWBAARHEID EN FLEXIBILITEIT GAAN PERFECT SAMEN IN BOIX VERPAKKINGSMACHINES DJM Food Processing | De Rietkraag 7 | 8082 AA Elburg | Nederland | +31 525 652 088 | UW PRODUCTEN, ONZE OPLOSSINGEN Advertentie

MEAT&CO NR 6 2022 17 Meer dan de helft van de grootste vlees- en/of vegaleveranciers in Europa maken inmiddels gebruik van één of meer van de machines van Boix in de productielocatie. Door de flexibiliteit van de verpakkingsmachines kunnen meerdere verpakking op één en dezelfde machine verwerkt worden en kan de configuratie zowel in lijn als standalone ingezet worden. Er zijn door de jaren heen vele projecten voltooid bij diverse bedrijven, waarbij er begonnen werd met het implementeren van één trayopzetmachine, die standalone kartonnen opzet-trays aan het produceren was. Vervolgens werd de slag gemaakt naar automatisering door het in lijn plaatsen van de machine, zodat deze direct aansluit op het gehele verpakkingsproces. Gezien de toenemende vraag bij de klanten zijn er heden ten dage bij diverse fabrieken meer dan vijf Boix-machines - in lijn - de kartonnen verpakkingen aan het produceren. BETROUWBAAR, SNEL EN DUURZAAM Minder downtime, snelle service en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten bij Boix. Het bedrijf speelt ook in op de technologie van vandaag door de mogelijkheid te bieden om de machines online te verbinden voor het uitlezen van data of van afstand toegang geven tot haar eigen serviceafdeling om klanten zo spoedig mogelijk van service te voorzien. Naast de trayopzetmachines biedt Boix ook een breed gamma aan dozensluitmachines en schalenopzetmachines. Met name voor de export zijn de dozensluitmachines een perfect toevoeging op het assortiment. De schalenopzetmachines kunnen de vertaalslag maken in duurzaamheid om te switchen van plastic naar karton. Een mooi voorbeeld hierbij is de lopende ontwikkeling van de kartonnen top seal-schaal. PERFECTE SAMENWERKING GEZOCHT Samen met diverse kartonleveranciers, turnkey-suppliers voor de vleesverwerkende industrie en de klanten streeft Boix naar de perfecte samenwerking, waarbij alle facetten in de markt worden onderzocht. “Mede door onze vijftig jaar lange ervaring die Boix met zich meedraagt en de specialisatie op het gebied van opzet- en sluitmachines, zijn wij een gerenommeerd bedrijf in de verpakkingsindustrie.” Inmiddels zijn in ruim negentig landen wereldwijd Boixmachines te vinden die allemaal door de eigen state-ofthe-art fabriek in Alicante te Spanje worden gebouwd. Boix Europe, gevestigd in Eerbeek, heeft een eigen serviceafdeling en is verantwoordelijk voor alle verkoop, service en onderdelen in meer dan 25 landen. Meer informatie: Boix Europe Tel. +31 (0)313-670 460 sales@boixeurope.com www.boix.com | www.djmfoodprocessing.nl | info@djmfoodprocessing.nl | Advertentie MEDE DOOR ONZE VIJFTIG JAAR LANGE ERVARING EN ONZE SPECIALISATIE OP HET GEBIED VAN OPZET- EN SLUITMACHINES, ZIJN WIJ EEN GERENOMMEERD BEDRIJF IN DE VERPAKKINGSINDUSTRIE

• Antibacterieel - door en door • Toplaag door en door antiviraal • 100% waterdicht • Snel en gemakkelijk reinigen • Uitstekend te printen • Geproduceerd uit gerecycled PVC en 100% recyclebaar • Brandklasse Bs1d0 • Antistatisch • Wij werken 365 dagen per jaar • Topkwaliteit opgebouwd door jarenlange ervaring Jack Pluim T 06-51964944 Hagenweg 27 7361 BN Beekbergen info@jackit.nl www.jackit.nl JacKit introduceert Sealwise WCB voor de voedingsindustrie Geograaf 8 | 6921 EW Duiven | T: +31 (0)26 741 00 00 | info@dekoningh.nl | www.dekoningh.nl X-RAY INSPECTIE VAN UW VLEESPRODUCTEN Ongekende inspectiemogelijkheden Hoogste kwaliteit productinspectie Complete detectie van verontreinigingen in producten Voldoet aan MID, OIML-R51, HACCP, FDA en wereldwijde GDO

MEAT&CO NR 6 2022 19 CONTROLE & INSPECTIE SCHMERSAL PRESENTEERT ONLINE BANDBEWAKINGSSYSTEEM VOOR TRANSPORTBANDEN Het voordeel:debeschikbaarheidvande installatiestijgt aanzienlijk. In het bijzonder bij transportinstallaties die belangrijk zijn voor de productie verderop, is de toestandsbewaking doorslaggevend voor het behoud van het productieniveau en de doorvoer. De HX170 is gebaseerd op een optische 3D-bandoppervlaktescanning in realtime die alle mogelijke soorten beschadiging herkent. Het innovatieve en compacte systeem is vooral ontworpen voor korte transportbanden met verhoogde slijtage. Samen met de geïntegreerde banddiktemeting zorgt het systeem voor een efficiënt onderhoud en een verhoging van de levensduur. BANDSCHEEFLOOPSCHAKELAAR VOOR DE PROCESVEILIGHEID Ook bandscheefloopschakelaars dienen voor de procesveiligheid: ze bewaken de rechte loop op transportinstallaties. Bij ongelijkmatige lading kunnen positieafwijkingen ontstaan die in extreme gevallen tot beschadigingen en materiaalverlies leiden. Om dat te voorkomen, activeren de bandscheefloopschakelaars bij positieafwijkingen van de transportband een oplopend signaal. Terwijl het voorwaarschuwingssignaal voor de bandcorrectie gebruikt wordt, dient het stopsignaal voor de uitschakeling van de transportinstallatie. Bij de modulair opgebouwde HDS-serie van Schmersal is zowel de functie van de bandscheefloop als de functie van de ‘Noodstop’, in de vorm van de trekkoord-noodschakelaar, op een hardwareplatform TIJDENS DE RECENTE VAKBEURS BAUMA 2022 PRESENTEERDE DE SCHMERSAL GROUP EEN REEKS CONDITION MONITORING VOOR EEN VEILIG EN EFFICIËNT BEDRIJF. EEN BIJZONDERE INNOVATIE IS DE HX170, EEN NIEUW ONLINE (CONTINU) BANDBEWAKINGSSYSTEEM VOOR TRANSPORTBANDEN, WAARMEE SCHADE - ZOALS SCHEUREN, GATENOF BESCHADIGDE RANDEN - OP TIJD WORDEN HERKEND EN DOOR ONDERHOUDSTEAMS KUNNEN WORDEN VERHOLPEN. DAARDOOR WORDT GROTERE SCHADE VOORKOMEN. Oplossingen voor de procesveiligheid – zoals bandscheefloopschakelaars uit de HDSserie en bandbewakingssystemen – verhogen het rendement van transportinstallaties DOOR DE OVERDRACHT VAN DE STATUSINFORMATIE KUNNEN AFWIJKINGEN GEÏDENTIFICEERD EN STORINGEN SNELLER VERHOLPEN WORDEN. DIT VERMINDERT UITVAL- EN STILSTANDTIJDEN geïntegreerd. Daardoor is de HDS-serie heel flexibel en bruikbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. De schakelaars van de HDS-serie kunnen optioneel op de Dupline-installatiebus worden aangesloten, zodat de schakelaars in serie geschakeld en diagnosegegevens gemakkelijk overgebracht kunnen worden. Door de overdracht van de statusinformatie kunnen afwijkingen geïdentificeerd en storingen sneller verholpen worden. Dit vermindert uitval- en stilstandtijden. Meer informatie: Schmersal Nederland Tel. +31 (0)341-432525 info-nl@schmersal.com www.schmersal.nl

Kempenbaan 1 5121 DM Rijen Nederland +31 (0)161 22 65 97 food@vanabeelen.eu vanabeelen.eu Service dat is onze kracht! Bij Van Abeelen weten wij hoeveel uw vriezer voor u betekent, en dat stilstand veel geld kost. Daarom bieden wij onze klanten de optimale service voor hun machines. Of het nu gaat om ons eigen merk of een vreemd merk, wij bieden voor iedere vriezer de juiste service. Servicegericht en innovatief! Voor al uw Roestvaststalen aandrijvingen Dertec Nijverheidsweg41 2215 MH Voorhout The Netherlands www.dertec.com +31 71 409 24 09 info@dertec.com Einsteinpark 1 171 TX Sassen eim therlands T +31 71 409 2 409 www.dertec.com i f dertec.com GECONDITIONEERDE RUIMTEN INOFLEX - Gespecialiseerd in het bouwen van geconditioneerde ruimten. We zijn o.a. actief in de vleesverwerkende sector, waar we koel- en vrieshuizen en cellen op maat leveren. Naast de nieuwbouw kunt u ook bij ons terecht voor het verduurzamen van bestaande koel- en vriesruimten. Ook leveren we koel- en vriesdeuren van een aantal gerenommeerde fabrikanten! GECONDITIONEERDE RUIMTEN

MEAT&CO NR 6 2022 21 COVERSTORY JASCA FOOD TECHNOLOGY ‘HET WAS 25 JAAR LANG PIONIEREN, MAAR DE BASIS IS MEER DAN SOLIDE’ JASCA FOOD TECHNOLOGY VERSTAAT ALWEER 25 JAAR DE KUNST VAN HET VERNEVELEN. TOEN PAUL GRIMBERG ‘VERNEVELING’ INTRODUCEERDE IN DE BAKKERIJ- EN VLEESSECTOR VIEL HOON DE EIGENAAR VAN JASCA TEN DEEL. INMIDDELS IS VERNEVELEN EEN BEPROEFD CONCEPT OM INDROOGVERLIES TE VOORKOMEN OF PRODUCTIERUIMTES TE DESINFECTEREN. “VERNIEUWING IN DE VOEDINGSSECTOR LIGT ALTIJD HEEL ERG MOEILIJK. ZEKER ALS JE RICHTING DURFT TE GEVEN AAN ZAKEN DIE IN DE TOEKOMST LIGGEN. EIND JAREN NEGENTIG WAS VERNEVELING EEN TABOE EN MARKTDOORBREKEND, NU ALOM GEACCEPTEERD”, VERTELT GRIMBERG. Artikel gaat verder op de volgende pagina ►

MEAT&CO NR 6 2022 22 COVERSTORY JASCA FOOD TECHNOLOGY Aan de lange tafel in zijn onlangs geopende Experience Hall in hartje Ootmarsum vertelt Grimberg uitvoerig over de weg die hij heeft bewandeld om verneveling gemeengoed te maken in de bakkerijsector en vleesverwerkende industrie. Volgend jaar viert Jasca alweer zijn 25-jarig jubileum. “Vaak is er een crisis nodig om mensen alert te maken op innovatie. Zoals in de huidige tijd. Door de energiecrisis wordt iedereen gedwongen om slimme oplossingen te bedenken. Toen wij verneveling introduceerde, was het echt nog uit den boze. Het leverde veel weerstand op. Vlees en vocht gaan van nature niet samen. Als je vertelt dat je door onze nevel kunt lopen zonder nat te worden, dan zeggen mensen standaard: ‘Het kan niet, dus het werkt niet!’ Inmiddels hebben we meerdere klanten waar ik belangstellenden mee naartoe kan nemen, zodat ze met eigen ogen met kunnen zien hoe het werkt en wat het ze oplevert. Vroeger moest je écht pionieren. Iedereen zit toch met een soort van douche in zijn hoofd en denkt automatisch dat verneveling ervoor zorgt dat alles nat wordt.” ‘VOCHTIGHEID IS ESSENTIEEL VOOR TRANSPORT’ “We hebben veel discussies moeten voeren, maar de basis is inmiddels meer dan solide”, vervolgt hij. “De Irish Food Institute wilde aanvankelijk zelfs een verbod op ons systeem, maar toen zij onafhankelijk onderzoek lieten uitvoeren, zagen zij dat het vlees na beneveling een lager kiemgetal had dan ervoor. Fysiologisch is het echter heel logisch allemaal: door de verneveling krijg je een betere overdracht van koude of warmte op je product. Vochtigheid is essentieel voor transport van warmte of kou. De kwaliteit wordt beter, het rendement gaat omhoog en de kosten voor energie juist omlaag. Water is belangrijker in de foodindustrie dan mensen denken. Met onze vernevelingsunits bewijzen we dat keer op keer.” De vernevelingstechnologie werd aanvankelijk vooral toegepast in de vleesindustrie. Daar kwam later de bakkerijsector bij. Grimberg, afgestudeerd vleestechnoloog én zoon van een bakker, vertelt daarover: “De worstafdeling van een grote supermarktketen had een probleem: indroogverlies van zijn worsten en karkassen. ‘Kun je mij helpen zonder dat ik de halve koelcel moet verbouwen?’, vroeg hij. Het probleem van indrogen is dat het product verschrompelt en dus lelijk wordt. Zijn probleem was voor mij een mooie trigger om een goede oplossing te vinden. Eentje die monkey-proof was en met normaal water gerealiseerd kon worden. Zo basic mogelijk dus”, herinnert Grimberg. “Veel koelcellen hebben geen optimale stroming van koude lucht, waardoor condensvorming mogelijk is. Dat is weer een voedingsbodem voor schimmels en micro-organismen. Ons systeem functioneert goed en vernevelt de gehele ruimte. Hiermee wordt indroogverlies voorkomen, maar ook gewonnen aan kwaliteit en gewicht van het vlees.” BETERE KLEURVORMING DANKZIJ VERNEVELING Een hogere kwaliteit, ietwat meer gewicht en een sappiger product uiten zich in een betere kleurvorming van het karkas of de worst. Grimberg maakt een vergelijking die voor iedereen te begrijpen is: “Waarom smeren dames elke dag een crème op de huid? Juist, om de huid vochtig, en dus vitaal te houden. Een vleescel bestaat uit een celmembraan. Als je die kapot maakt, Door verneveling ontstaat een betere overdracht van koude of warmte op vleesproducten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4