Meat&Co Nr 2-2024 Online

Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | April 2024 | 19e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 Special Verpakkingsmachines & End-of-Lineoplossingen Coverstory Schmersal Nederland Deurgreepsysteem DHS voor veilige en ergonomische machines

Voedselverwerking van A tot Z Bij Van Uhm professionals in food processing weten we precies wat er nodig is om een foodproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Machines mogen niet stil te komen staan en het productieproces moet op rolletjes verlopen, elke dag weer. Vlees, vis, kaas, groente, fruit, vegetarische en kant-en-klaar producten: onze professionals weten precies hoe uw food- proces verloopt en voorzien u van de juiste adviezen voor een optimaal productieproces. De Bieffel 3, 7622 BM Borne T 074-2662905 E info@vanuhm.nl W vanuhm.nl Morseweg 6, 1131 PK Volendam T 0299-366199 E info@habuba.nl Van Uhm in één oogopslag Passie en liefde voor food De beste machines van de beste merken Persoonlijk advies op maat van ervaren experts Korte communicatielijnen Eigen servicemonteurs bij calamiteiten Benieuwd naar de beste machines voor uw foodproces? Vraag vrijblijvend een persoonlijk advies of een demo aan op www.vanuhm.nl/contact ONZE MERKEN VAN UHM ZORGT VOOR Een optimaal foodproces W & G BRINKHORST “Van Uhm heeft de Twentse nuchterheid; wat we afspreken komen we na.”

MEAT&CO NR 2 2024 3 COLOFON EN DE VISIE Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Koen Fens (redacteur) k.fens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2024 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | April 2024 | 19e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 Special Verpakkingsmachines & End-of-Lineoplossingen Coverstory Schmersal Nederland Deurgreepsysteem DHS voor veilige en ergonomische machines Nationale Complimentendag (1 maart) ligt alweer enige weken achter ons, maar toch wil ik ‘De Visie’ van deze editie beginnen met een compliment. U ontving hem immers al eerder dit jaar, maar niemand die er tot nu toe aandacht aan besteedde… Wat is het geval? Voor ons vaktijdschrift Fish&Co was ik onlangs bij een bijeenkomst van de Nederlandse Visfederatie. Karin Roossen van de Stichting Tegen Voedselverspilling was te gast en sprak tegenover alle grote visfabrikanten en exporteurs de volgende woorden: “De brancheorganisaties van de vleesverwerkende industrie (COV en VNV) zijn inmiddels gestart met het inzichtelijk maken hoeveel voedsel zij verspillen, maar ik kan alvast verklappen dat deze resultaten positief uitpakken en zodoende bijdrage aan een betere beeldvorming van de sector. Zoiets zou ook kunnen gelden voor de vissector. Een goede score qua voedselverspilling draagt bij aan een positief imago. De vleessector laat zien dat het kan.” Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl De Visie Roosen gaf verder aan dat voedselverspilling in de keten niet alleen een noodzaak is, maar ook volop kansen biedt. “Des te minder je verspilt, des te lager je kosten en des te lager je footprint. Bovendien is aangetoond dat iedere geïnvesteerde euro in een bewezen oplossing om voedselverspilling te voorkomen zichzelf veertien keer terugbetaalt.” Voorbeeldsector De vleesverwerkende industrie als voorbeeldsector voor andere aanverwante branches over hoe veranderende wetgeving omgezet kan worden in economische kansen. Zoals eerder vanuit de vis- en AGF-industrie al jaloersmakend gekeken werd naar de stappen die op het gebied van automatisering zijn gemaakt in onze sector. Overigens kunnen de branches veel van elkaar leren. Op Urk is de halve vissersvloot inmiddels gesloopt, maar wordt er meer (kweek)vis verwerkt dan ooit tevoren inclusief bijbehorende miljoenenwinsten. Een ‘best practice’ die in de nabije toekomst ook van toepassing kan worden op de vleesverwerkende industrie, met krimp van de veestapel. Laat Wakker Dier en PvdD maar lekker schreeuwen of Extinction Rebellion de A12 blokkeren; u bent goed bezig en het wordt gezien. Mijn complimenten! DES TE MINDER JE VERSPILT, DES TE LAGER JE KOSTEN EN DES TE LAGER JE FOOTPRINT. BOVENDIEN IS AANGETOOND DAT IEDERE GEÏNVESTEERDE EURO IN EEN BEWEZEN OPLOSSING OM VOEDSELVERSPILLING TE VOORKOMEN ZICHZELF VEERTIEN KEER TERUGBETAALT

4 MEAT&CO NR 2 2024 INHOUD 8 10 18 21 P. 21 SUBCOVER: DAWSONGROUP BENELUX “Wij willen écht de partner zijn om flexibel op te kunnen schalen. Onze focus ligt op het bieden van flexibele oplossingen binnen de geconditioneerde supply-chain”, verduidelijkt Rick Heijnen van Dawsongroup Benelux, dat onder meer verplaatsbare koel- en vriescellen en shockvriezers levert. P. 18 CASESTUDY PROVISUR BIJ JUCARNE S.L. Jucarne S.L. produceert vlees voor de Canarische Eilanden met behulp van machines van Provisur Technologies. “Vanwege onze ligging en de speciale omstandigheden die daarmee gepaard gaan, hebben we betrouwbare, hoogwaardige verwerkingstechnologie nodig, vooral voor ontdooien.” P. 10 INTERVIEW: FOOD TECH EVENT Op woensdag 15 en donderdag 16 mei zijn de Brabanthallen gastheer van het Food Tech Event. “We hebben gemerkt dat in de foodsector de behoefte aan een technisch vakevenement gericht op de Nederlandse markt groot is”, vertelt Judith van den Nieuwenhuijzen van organisator Mikrocentrum. P. 8 VEMAG-SEYDELMANN: NIEUWE DOCHTERFIRMA Met ingang van 1 maart 2024 zijn alle commerciële activiteiten van Seydelmann in Nederland ondergebracht in een gezamenlijke dochteronderneming: VEMAGSeydelmann.nl. “Klanten mogen een meerwaarde verwachten op het gebied van processingoplossingen”, vertelt managing director Erik van Roekel.

MEAT&CO NR 2 2024 5 26 42 P. 38 NIEUWE ROOKKAMER UKM VERSATILE Mauting heeft een nieuwe rookkamer: de UKM Versatile. “Wat deze rookkamer uniek maakt is de veelzijdig in te stellen luchtstroming, waardoor karren met tot 42 rekken met producten gerookt kunnen worden”, vertelt Lex den Hollander van LEX Food Equipment, dat Mauting vertegenwoordigt in de Benelux. P. 30 LIJNOPLOSSING WEBER VOOR CONVENIENCE Weber Food Technology heeft een toonaangevende positie verworven binnen de foodsector, met name op het gebied van de productie van gesneden vlees. De Duitse systeemaanbieder presenteerde tijdens Anuga FoodTec een nieuwe lijnoplossing voor de geautomatiseerde productie van convenience-producten. P. 42 CHEP: PALLETPOOLING HEEFT DE TOEKOMST CHEP zet zich in voor een circulaire, regeneratieve supply chain door middel van palletpooling. In plaats van dat je pallets koopt of ruilt, huur je ze. CHEP regelt de infrastructuur, waarborgt de kwaliteit en zorgt ervoor dat klanten zich kunnen focussen op hun corebusiness. P. 26 COVERSTORY: SCHMERSAL NEDERLAND De Schmersal Group presenteert een nieuw deurgreepsysteem. Deze innovatie verbetert de ergonomie en transparantie van de mens-machine-interface en vereenvoudigt, vanuit het oogpunt van de fabrikant, de montage van het bedienings- en veiligheidssysteem op de veiligheidsdeur. 38 30

BRANCHENIEUWS 6 MEAT&CO NR 2 2024 ‘VOEDINGSBEDRIJVEN NEMEN TE WEINIG VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN EERLIJKE PRODUCTIEKETEN’ CIBUS NEXUM EN GROWINCO KONDIGEN EEN INTERNATIONAAL PARTNERSCHAP AAN ‘Voedingsbedrijven nemen te weinig verantwoordelijkheid voor eerlijke productieketens.’ Dat stelt Ceel Elemans, sector specialist Food bij ING Sector Banking, naar aanleiding van nieuwe EU-wetgeving die ervoor moet zorgen dat bedrijven in de foodsector rekening houden met mensenrechten en milieu. Cibus Nexum, onafhankelijke partner in voor Food Contract Manufacturing en Innovatie, is trots om zijn samenwerking met GrowinCo aan te kondigen. Met dit partnerschap wordt een strategische alliantie aangegaan met GrowinCo., het toonaangevende co-productieplatform voor de Consumer Packaged Goods (CPG)-industrie. GrowinCo’s expertise ligt in het naadloos verbinden van CPG-bedrijven met co-fabrikanten, co-verpakkers en leveranciers van ingrediënten en verpakkingen. “Na jarenlang werk van de Europese Commissie is de CSDDD-richtlijn die bedrijven verplicht tot meer aandacht voor mensenrechten en milieu in hun productie- en toeleverketens bijna een feit. Recent hebben de EU-lidstaten na aanvankelijk nieuw verzet alsnog een akkoord bereikt. Het is de hoogste tijd om werk te maken van eerlijke productieketens en op te komen voor arbeidskrachten in lokale gemeenschappen. Voedingsbedrijven doen er goed aan zelf actie te ondernemen. Zeker nu de ‘anti-wegkijk-wet’ voor de zoveelste keer nog verder is afgezwakt”, laat Elemans optekenen. “Het is begrijpelijk dat een Europese aanpak de voorkeur heeft om misstanden op een gelijke manier aan te pakken. Momenteel valt slechts 1/3e van de oorspronkelijke bedrijven onder het akkoord: bedrijven met >1000 werknemers (was 500) en met > 450 miljoen euro omzet (was 150 miljoen). Het zet veel meer zoden aan de dijk als voedingsbedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor eerlijke ketens.” Rapportage “De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote bedrijven al om over arbeidsomstandigheden en milieukwesties in hun toeleverketens te rapporteren. Deze Europese duurzaamheidsrapportage richtlijn geldt voor beursgenoteerde bedrijven vanaf het verslagjaar 2024. Grotere bedrijven die voldoen aan de CSRD-criteria moeten al rapporteren vanaf 2025”, aldus Elemans. Consumenten eisen steeds meer transparantie over de productie van hun voeding en onder welke omstandigheden die plaatsvindt. Nu welbevinden en inclusie steeds meer aandacht krijgen, is het des te belangrijker serieus werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elemans tot slot: “Voedingsbedrijven kunnen niet langer wegkijken van uitbuiting van tomatenplukkers in Zuid-Italië of mistanden op theeplantages in Kenia. Of dichter bij huis: ernstige werk- of huisvestingssituaties van arbeidsmigranten. Voor voedingsbedrijven en supermarkten is het tijd hun sociale hart (meer) te tonen door mensenrechtenmisstanden in hun productieketens echt serieus aan te pakken. Dat geldt ook voor bedrijven die niet onder de CSDDD vallen.” Meer informatie via www.ing.nl/zakelijk/sector/all-sectors Deze samenwerking benut de geavanceerde technologie en het uitgebreide netwerk van GrowinCo, waardoor Cibus Nexum zijn klanten een meer diverse en flexibele reeks productieopties kan bieden. De integratie van het platform van GrowinCo met de FoodFlow Methode van Cibus Nexum verbetert ons vermogen om onze klanten te ondersteunen gedurende de gehele levenscyclus van productontwikkeling, van idee tot lancering. GrowinCo’s toewijding aan het faciliteren van efficiënte en kosteneffectieve productieoplossingen sluit perfect aan bij onze missie om innovatieve en duurzame productiestrategieën voor de voedingsindustrie te bieden. “De samenwerking met het team van GrowinCo voegt veel toe aan ons aanbod, door merken en scale-ups te ondersteunen met de best passende co-productieopstelling. Gedurende het hele proces van idee tot lancering kunnen onze klanten rekenen op op-maatgemaakte ondersteuning en advies. Naast een aanzienlijk verminderde time-to-market door het inzetten van de platformtechnologie, kunnen ze nog steeds profiteren van de voordelen van incognito betrokkenheid met potentiële productiepartners”, zegt Arjen van der Wijk, Managing Partner bij Cibus Nexum. Meer informatie: Cibus Nexum | Tel. +31 85 4883687 | info@cibusnexum.com | www.cibusnexum.com

MEAT&CO NR 2 2024 7 BEURSNIEUWS SIAL PARIS VIERT ZES DECENNIA VAN INNOVATIE, DIVERSITEIT EN UITMUNTENDHEID SIAL Paris 2024 ontvangt dit jaar ruim 7.500 exposanten uit meer dan 130 landen, waarbij naar verwachting maar liefst 75% van de bezoekers internationaal zullen zijn. De SIAL Paris is de grootste foodvakbeurs van het jaar, waar wereldwijde innovators, opinieleiders en decisionmakers samenkomen. Naar verwachting zullen ongeveer 180 Nederlandse bedrijven acte de présence geven op de SIAL, waarvan een deel ondergebracht is in het Holland Paviljoen (georganiseerd door Gielissen). In de komende weken wordt een speciaal programma onthuld, dat de SIAL-ervaring verder aanvult. Gedurende het vijfdaagse evenement zal de Franse hoofdstad bruisen van vitaliteit en gezelligheid, zowel op de beurs als in de stad zelf, met culinaire evenementen van allerlei soort. Met een geschatte komst van 285.000 professionals, waaronder 8.000 grote inkopers met een gecombineerde koopkracht van 50 miljard euro, biedt de SIAL Paris ongeëvenaarde zichtbaarheid en zakelijke kansen op het wereldtoneel. Bovendien dient het evenement als uitgelezen mogelijkheid tot ‘culinaire diplomatie’, met meer dan 100 officiële delegaties. De internationale voedingsmiddelenvakbeurs SIAL Paris viert van 19 tot en met 23 oktober haar 60ste verjaardag. Dit topevenement voor de sector, aan de noordzijde van Parijs, biedt een unieke kans voor professionals uit de industrie om na te denken over zes decennia van baanbrekende innovaties en tegelijkertijd vooruit te kijken naar de toekomst van de voedingssector. Inspiratie uit het verleden Onder het thema ‘Own the Change’ wil SIAL 2024 professionals uit de industrie stimuleren om voortdurende transformaties te omarmen en wereldwijde voedseluitdagingen aan te pakken. Deze collectieve beweging zal worden gevoed door de MVO-initiatieven van exposanten onder de aandacht te brengen en expertise onder de aandacht te brengen door middel van initiatieven zoals SIAL Insights, een tweejaarlijkse analyse van trends in de sector, alsook SIAL Innovation, dat een kijkje biedt in toekomstige ontwikkelingen. Verder is er nog SIAL Startup, dat in 2024 twee keer zoveel veelbelovende startups zal bevatten als tijdens de vorige editie, inclusief concepten die zich in een vroeg stadium bevinden. Nieuwe indeling, nieuwe dynamiek Eén van de belangrijkste hoogtepunten is een nieuwe indeling van de beurshallen. Om de bezoekerservaring te verbeteren, komt de SIAL tegemoet aan de wens van 80% van de bezoekers om het aanbod per producttype te presenteren, om zodoende een efficiëntere gang over de beurs te kunnen maken. De nieuwe plattegrond groepeert de exposanten dan ook per thema. Op het gebied van vertegenwoordigde landen, strijden Frankrijk en Italië om de eerste plaats, waarbij Italië momenteel aan de leiding is qua oppervlakte, met meer dan 16.000 m2. Ook Nederland is zoals gebruikelijk sterk vertegenwoordigd op de SIAL, met onder meer een collectief Holland Paviljoen. Verschillende landen uit Afrika zullen prominent aanwezig zijn, met speciale paviljoens in hal 5a. Meer informatie via www.sialparis.com

8 MEAT&CO NR 2 2024 BRANCHENIEUWS VEMAG EN SEYDELMANN BUNDELEN HUN KRACHTEN OP DE NEDERLANDSE MARKT De commerciële activiteiten voor Seydelmann-machines in Nederland zijn met ingang van maart door de gezamenlijke dochteronderneming VEMAG-Seydelmann.nl overgenomen. “Seydelmann zal participeren in de Nederlandse BV. Deze dochter heeft twee moeders”, lacht Van Roekel. De officiële overdracht vond plaats tijdens Anuga FoodTec in Keulen, waar beide machinemerken groots naast elkaar stonden op de beursvloer. ‘Betere perspectieven voor de toekomst’ Seydelmann is al 70 jaar (via Selo B.V.) actief op de Nederlandse markt. Gedurende deze periode zijn er verschillende projecten succesvol uitgevoerd in de Nederlandse voedingsmiddelensector, en meer dan 300 machines van Seydelmann in de markt gebracht. Daarnaast is er in de afgelopen 12,5 jaar door de firma VEMAG.nl in Nederland gewerkt aan een stabiel en betrouwbaar netwerk voor portioneer- , vul- en vormmachines van VEMAG Maschinenbau. Tegelijkertijd wist Selo zich succesvol te profileren als onafhankelijk aanbieder van food processing- en petfoodsystemen, dat zich steeds meer tot corebusiness ontwikkelde. “Tegen deze achtergrond werd samen en in goed overleg een weg gevonden die zowel beide fabrikanten als onze partners nog betere perspectieven biedt voor de toekomst”, laten VEMAG, Seydelmann en Selo in een gezamenlijk schrijven weten. Met ingang van 1 maart 2024 zijn alle commerciële activiteiten van Seydelmann in Nederland ondergebracht in een gezamenlijke dochteronderneming: VEMAG-Seydelmann.nl. Beide merken werkten al nauw samen op projectbasis en slaan nu dus de handen in één. “Het samenvoegen van de kennis en kunde van twee marktleiders op hun vakgebied, alsmede het gezamenlijke serviceapparaat, zal ertoe bijdragen dat klanten een meerwaarde mogen verwachten op het gebied van processingoplossingen”, vertelt managing director Erik van Roekel van VEMAG-Seydelmann.nl. ‘Uitbreiding van productportfolio’ Managing director Erik van Roekel van VEMAG.nl legt uit: “Door deze samenwerking kunnen we ons productportfolio verder uitbreiden. Na een Seydelmannlijn staat altijd een trechter, veelal van VEMAG.nl, en voor onze machines staat niet zelden apparatuur van Seydelmann. Beide merken vullen elkaar uitstekend aan. Door de portfolio-verbreding kunnen we ons nog nadrukkelijker profileren als totaalleverancier voor alles wat met de verwerking van het (vlees) deeg heeft te maken. We hebben in het verleden al meerdere projecten in gezamenlijkheid uitgevoerd, maar voortaan kunnen klanten dus bij één leverancier terecht: VEMAG-Seydelmann.nl.” Willy Baalhuis is per 1 maart 2024 het team van VEMAGSeydelmann.nl komen versterken. “Zodat kennis en kunde behouden blijven en leveranciers te maken zullen hebben met dezelfde contactpersoon”, besluit Van Roekel. Ook de aftersales en service zullen in Nederland gewaarborgd blijven. De overgang van deze activiteiten van Selo naar VEMAG-Seydelmann vindt plaats per 1 juli 2024. Meer informatie: VEMAG-Seydelmann Tel. +31 (0)412-640 858 | info@vemag.nl | www.vemag.nl Andreas Seydelmann (Maschinenfabrik Seydelmann), Erik van Roekel (Vemag NL), Marcel M.P. Probst (Selo), Andreas Bruns (Vemag Maschinenbau), Willy Baalhuis (Vemag-Seydelmann NL) C M Y CM MY CY CMY K

Contact us today to let us help you move your business forward. Call +31-20-581-3220 EXACTASTACK® Flexible belt stackers that deliver cost-effective, high quality food processing solutions HIGH DENSITY MESH Patented mesh belting consists of spirals with intermediate loops to create more product support allowing for heavier product loads ASHWORTH FACTORY SERVICE Offering a full range of engineering services, including system refurbishment, troubleshooting, and belt installation SAVOR SUCCESS WITH THE CONVEYOR BELT EXPERTS LEARN MORE ABOUT OUR MEAT PROCESSING SOLUTIONS!

10 MEAT&CO NR 2 2024 FOOD TECH EVENT 2024 ‘TECHNIEK VOEDT DE TOEKOMST VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE’ Vanuit zes actuele thema’s worden beursbezoekers gedurende twee dagen helemaal op de hoogte gebracht met op food en beverage gerichte oplossingen die aansluiten bij ieders productie- of verwerkingsomgeving. Deze thema’s vallen allemaal onder dezelfde slogan: ‘Techniek voedt de toekomst van de voedingsindustrie’. “Voorheen organiseerden we de beurs Food Technology, maar vanuit exposanten en de voedingsmiddelensector kregen we terug dat er behoefte was aan een (Nederlandse) beurs waar de technische oplossingen voor de productie van voedsel specifiek aan bod komen. Dit betekende voor ons een wat andere focus, maar het plan werd direct enthousiast ontvangen door enkele toonaangevende machinebouwers, zoals Handtmann, GEA, HiTec, Spako en Hoppenbrouwers. Hierdoor is onze beurs bij uitstek geschikt voor voedingsproducenten”, aldus Van den Nieuwenhuijzen. “Er is in ons land nog geen overkoepelende beurs voor voedingsmiddelentechnologie. Je hebt wel wat deeltopics, zoals Empack of de VIV. Of je moet naar het buitenland, zoals Anuga FoodTec, maar die beurs is niet specifiek op de Nederlandse foodsector gericht. Food Technology trok eerst zo’n 80 exposanten. We komen voor het Food Tech Event ruim boven de 100 exposanten uit. We willen daarbij niet te snel groeien maar bouwen op een stevig fundament. Met andere woorden: als het aanslaat en de bezoekers zijn te spreken over dit concept, dan willen we pas verder uitbreiden. Het is de bedoeling dat we deze beurs elk jaar gaan organiseren.” Uitgebreid programma Behalve voor machinebouw, apparatenbouw en techniek voor productie- en verwerkingslijnen is op het Food Tech Event ruim aandacht voor de thema’s Hygiëne en Voedselveiligheid, Future Food Factory (digitaliseren en automatiseren), Kwaliteitsmanagement, Energiemanagement en -besparing plus een Leven Lang Ontwikkelen: kennisborging en -deling, omscholen en ontwikkelen. “Dat laatste thema zit als het ware in ons DNA, want Mikrocentrum is een platform bestaande uit 550 leden in de hightech- en maakindustrie. Kennis vergroten en delen is wat wij met al onze events en activiteiten beogen. Behalve het Food Tech Event houden wij exclusief voor onze leden nog elf events waar kennis vergroten en delen de rode draad is. Ook kunnen bij Mikrocentrum ruim 120 cursussen worden gevolgd, van spuitgieten tot machinerichtlijnen en communicatieskills voor technische bedrijven.” Op woensdag 15 en donderdag 16 mei zijn de Brabanthallen in Den Bosch gastheer van het Food Tech Event 2024. Op deze vakbeurs komen de laatste technieken, innovaties en technologische ontwikkelingen voor voedselproductie en -verwerking uitgebreid aan bod. Ook veel toonaangevende machinebouwers uit de vlees- en visindustrie geven acte de présence op het Food Tech Event. “We hebben gemerkt dat in de foodsector de behoefte aan een technisch vakevenement gericht op de Nederlandse markt groot is. We zien daarom ook kansen om in de toekomst nog verder uit te breiden”, vertelt programmamanager Judith van den Nieuwenhuijzen van organisator Mikrocentrum. Judith van den Nieuwenhuijzen

MEAT&CO NR 2 2024 11 ‘Van verschillende grote partijen kregen we terug dat zij het fijn vinden dat ze kunnen laten zien wat zij precies allemaal in huis hebben om de Nederlandse markt te bedienen’ Van den Nieuwenhuijzen vervolgt: “Vanuit onze organisatie ontstond afgelopen jaar het idee voor een vakbeurs gestoeld op food. Behalve goede invulling van de vierkante meters op de beursvloer is er daarom gekozen voor een uitgebreid rand- en congresprogramma dat volledig aansluit op de zes thema’s. Verder hechten wij veel waarde aan ontmoeting en netwerken. Wij zetten met ons Food Tech Event in op zo’n duizend bezoekers per dag.” Interessant voor de vlees- en vissector Een vluchtige blik over de exposantenlijst leert onze redactie dat de uitbreiding van de beurs, door ook machinebouwers uit te nodigen, het Food Tech Event óók erg interessant maakt voor Nederlandse en Vlaamse vlees- en visverwerkers en -fabrikanten. Baaijens Industrial Equipment, BECKER, Claever Systems, CSB-System Benelux, GEA Food Solutions, Handtmann Benelux, HiTec Food Systems, Jackit bv, Jansen Techniek, Normec Foodcare, Ruys Groep, Sanders Machinebouw, Schmersal Nederland, Spako Food Machinery, Stäubli VAN VERSCHILLENDE GROTE PARTIJEN KREGEN WE TERUG DAT ZIJ HET FIJN VINDEN DAT ZE KUNNEN LATEN ZIEN WAT ZIJ PRECIES ALLEMAAL IN HUIS HEBBEN OM DE NEDERLANDSE MARKT TE BEDIENEN Robotics en Van Beek zijn allemaal bedrijven die lezers van onze vakbladen niet onbekend in de oren zullen klinken. “Van verschillende grote partijen kregen we terug dat zij het fijn vinden dat ze kunnen laten zien wat zij precies allemaal in huis hebben om de Nederlandse markt te bedienen. Neem GEA, dat ook invulling geeft aan het congresprogramma. Dat bedrijf levert ook één van de keynote-sprekers. Ook Bolletje verzorgt een lezing”, zegt Van den Nieuwenhuijzen. “Duurzame productieprocessen, minimale verspilling, efficiënter produceren, producten langer houdbaar houden, efficiënter omgaan met energie en kwaliteitsborging zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen tijdens onze paneldiscussies en lezingen. En doordat de machinebouwers aanwezig zijn, hebben we ook weer verschillende toeleveranciers van de machinemerken, die hun oplossingen willen laten zien.” Live demonstraties De inzet van cobots, robots en Artificial Intelligence (AI) zijn onderwerpen die eveneens een prominente plek hebben gekregen op de beursvloer. “De nieuwste technieken worden natuurlijk door de standhouders gepresenteerd, maar er zijn ook twee exposanten die live de toepassingen van kunstmatige intelligentie demonstreren in onze ‘AI in Food Area’. Ook worden live machines gedemonstreerd in onze Demo Area door machinebouwers zoals GEA, Handtmann en Bakker Machinebouw. Het is het totaalplaatje dat het Food Tech Event zo interessant maakt”, besluit Van den Nieuwenhuijzen. Het Food Tech Event is op woensdag 15 en donderdag 16 mei (dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur) in de Brabanthallen in Den Bosch. Meer informatie en registratie voor gratis tickets via www.food-tech-event.nl

MACHINES, PRODUCTIELIJNEN EN AUTOMATISERING 12 MEAT&CO NR 2 2024 ‘ONZE OPLOSSINGEN ZIJN VOLLEDIG ELEKTRISCH EN ZEER ENERGIEZUINIG’ VOLAUTOMATISCH TRAYSEALEN MET DE TRAMPER S-340 Al meer dan 40 jaar ontwikkelt SAIREM op maat gemaakt en zeer gespecialiseerde apparatuur en processen op basis van Microwave (MW) en Radiofrequentie (RF) en blinkt het uit in het waarborgen van voedselveiligheid en procesefficiëntie. De op maat gemaakte voedingsoplossingen leiden tot producten die gezond zijn, van constante hoge kwaliteit en lang houdbaar zijn. Sylvain Tissier, Business Development Manager bij SAIREM, legt uit: “Onze oplossingen zijn volledig elektrisch en zeer energiezuinig. Bovendien zijn ze eenvoudig te installeren en gemakkelijk te onderhouden, waardoor ze maximale betrouwbaarheid bieden met weinig bewegende delen.” Tramper Technology, partner voor het ontwerpen en realiseren van verpakkingsmachines en -lijnen voor de vlees- en overige voedingsindustrie, demonstreerde een instapmodel traysealer tijdens de recente vakbeurs Empack in Gorinchem. De Tramper S-340 is uitgerust met een hygiënisch ‘walking beam’-transportsysteem. De snelheid en uniformiteit van SAIREM MW- en RF-processen minimaliseert productdruppelverliezen en degradatie. Het gehele product wordt snel en homogeen getemperd, wat ervoor zorgt dat bacteriën geen tijd hebben om te groeien. Deze processen zijn ideaal voor vlees, vis, zeevruchten, groenten en fruit en boter. De kleur, het gewicht, de smaak en de vitamines van het product blijven volledig behouden. Klanten krijgen flexibiliteit omdat het niet nodig is om ingrediënten uit te pakken - ze kunnen worden verwerkt in de plastic folie, karton of plastic doos. Verbetering smaak, kwaliteit en houdbaarheid SAIREM-apparatuur voor MW-pasteurisatie omvat tunnels voor kant-enklaarmaaltijden en in-line verwarmers voor verpompbare producten. Dankzij het snelle en gelijkmatige verhittingsproces wordt een aanzienlijke vermindering van de microbiële belasting snel bereikt, zowel in de kern als aan het oppervlak van het voedsel. Consumenten eisen veiligere en gezondere producten die smaak en goedheid behouden en tegelijkertijd het gebruik van conserveringsmiddelen of additieven elimineren, vooral als het gaat om kant-en-klaarmaaltijden. MW-pasteurisatie biedt al deze voordelen. Meer informatie: Sairem welcome@sairem.com | www.sairem.com/nl/ De volautomatische Tramper S-340 traysealer is geschikt voor het verpakken van verse levensmiddelen onder MAP-condities. Dit kan in verschillende typen trays, zoals kunststof, aluminium en karton. Ook kan er worden gevarieerd met bedrukte, onbedrukte of geperforeerde sealfolie. Robuust en betrouwbaar De S-340 is een robuuste en betrouwbare verpakkingsmachine, die tot 18 cycli per minuut kan draaien. De machine is standaard uitgerust met servo-gestuurde aandrijvingen. Dit biedt in de praktijk diverse voordelen: eenvoudig instelbare snelheden, hoge sealdruk, laag energieverbruik, geen waterkoeling en een instelbaar foliekoppel. Meer informatie: Tramper Technology Tel. +31 (0)113 31 28 11 | sales@trampertechnology.nl www.trampertechnology.nl ◀ De tempereertunnel van Sairem ▲ De volautomatische Tramper S-340 traysealer is geschikt voor het verpakken van verse levensmiddelen onder MAP-condities

MEAT&CO NR 2 2024 13 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN EN AUTOMATISERING Flexibele laadmogelijkheden De WW U200 biedt zeer flexibele beladingsmogelijkheden. “Het maakt niet uit of iemand een transportband gebruikt of een lift voor 200 liter normwagens, de manier en de zijde van waaruit grondstoffen in de WW U200 worden geladen, kunnen worden aangepast aan de beschikbare ruimte en de werkprocessen van de klant. Deze flexibiliteit op het gebied van snel en betrouwbaar laden is een groot pluspunt omdat de machine optimaal is afgestemd op de betreffende batch”, verduidelijkt Van Uhm. Optioneel is de WW U200 verkrijgbaar met een groot touchpanel. Dit geeft de klant visuele aanwijzingen over de mogelijke snijsetconfiguraties voor verschillende toepassingen en informeert ook over de optimale machineinstellingen voor elke toepassing. Dit maakt de bediening eenvoudig en veilig en garandeert de allerbeste productkwaliteit. Hoge mate van hygiëne Dankzij de geavanceerde Hygienic-Secure-functies (standaard op de machines van K+G Wetter) is de WW U200 snel en perfect schoon te maken. De vakkundig met de hand gepolijste roestvrijstalen oppervlakken zijn gemakkelijk schoon te houden. De toevoerbak en vleesworm kunnen in slechts enkele eenvoudige stappen zonder gereedschap worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst. Dit maakt ook een hygiënisch veilige en onberispelijke reiniging mogelijk. Dankzij de eentraps opklapbare trede is de trechter van de WW U200 snel en veilig toegankelijk en heeft hij slechts een minimum aan ruimte nodig – een perfecte oplossing op het gebied van bediening en hygiëne. De in alle K+G Wetter-machines geïnstalleerde reinigingskamer elimineert hygiënerisico’s door verborgen vervuiling bij de aandrijfasafdichtingen. De afdichtingen die in contact komen met het product worden immers aan beide zijden gereinigd, waardoor micro-organismen geen kans krijgen zich te koloniseren. Een extra afdichting beschermt de aandrijfelementen. K+G Wetter hecht zeer veel waarde aan het hygiënische design van haar machines, dit aspect zie je overal terug en dit maakt K+G Wetter één van de meest vooruitstrevende producenten van wolven en schotelcutters. Meer informatie: Van Uhm bv Tel. +31 (0)74-2662905| verkoop@vanuhm.nl | www.vanuhm.nl NIEUWE BREKERWOLF K+G WETTER VERWERKT ZOWEL VERSE ALS BEVROREN VLEESPRODUCTEN De grote trechter van de WW U200 heeft een inhoud van ongeveer 500 liter. Dankzij de asymmetrische trechtervorm worden vlees en andere ingrediënten na het laden gelijkmatig aan de worm gevoerd. Het op maat gemaakte design van de trechter van de molen voorkomt dat zelfs grote diep bevroren vleesblokken vastlopen en zorgt ervoor dat ze veilig worden vastgegrepen door de worm. De speciale diepvriesvleesworm met haakse snijkant snijdt de blokken in de eerste verwerkingsstap in stukjes, terwijl ze naar de worm worden getransporteerd. Het voordeel hiervan is dat het vlees precies uit het blok wordt gesneden en niet wordt geplet. Dit zorgt voor een duidelijk snijpatroon van het eindproduct. Omdat het product aan slechts een geringe mate van spanning wordt blootgesteld, wordt een eventuele temperatuurstijging geminimaliseerd. Met de nieuwe WW U200 brekerwolf biedt K+G Wetter een machine voor de voedselverwerking die vrijwel alles mogelijk maakt voor middelgrote bedrijven en industrie: “Wat deze automatische brekerwolf uniek maakt, is dat de machine zowel verse producten als bevroren vleesblokken zonder voorsnijden verwerkt. Deze flexibiliteit is ongeëvenaard, waardoor het perfect is voor bedrijven die werken met een mix van vers en diepgevroren vlees”, aldus Stephen van Uhm van Van Uhm bv, dat K+G Wetter vertegenwoordigt in Nederland. De WW U200 verwerkt zowel verse als bevroren producten en kent een inhoud van ongeveer 500 liter De presentatie van de WW U200 op Anuga FoodTec trok veel bekijks

Henkovac vacuümverpakkingsmachines Weber ontvlies- en ontzwoerdmachine Totaalleverancier slachttechniek van Freund en Karl Schermer Trimmer D3 dubbelkamer ASB 560 ontzwoerdmachine Spareribs cutter Karkassen bandzaag SB46-24 AMS 533 ontvliesmachine MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk info@mess-nederland.nl mess-nederland.nl Messe 1/2.indd 1 07-04-2022 14:46 Henkovac vacuümverpakkingsmachines Weber ontvlies- en ontzwoerdmachine Totaalleverancier slachttechniek van Freund en Karl Schermer Trimmer D3 dubbelkamer ASB 560 ontzwoerdmachine Spareribs cutter Karkassen bandzaag SB46-24 AMS 533 ontvliesmachine MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk info@mess-nederland.nl mess-nederland.nl Messe 1/2.indd 1 07-04-2022 14:46 Henkovac vacuümverpakkingsmachines Weber ontvlies- en ontzwoerdmachine Totaalleverancier slachttechniek van Freund en Karl Schermer Trimmer D3 dubbelkamer ASB 560 ontzwoerdmachine Spareribs cutter Karkassen bandzaag SB46-24 AMS 533 ontvliesmachine MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk info@mess-nederland.nl mess-nederland.nl Messe 1/2.indd 1 07-04-2022 14:46 Henkovac vacuümverpakkingsmachines Weber ontvlies- en ontzwoerdmachine Totaalleverancier slachttechniek van Freund en K Trimmer D3 dubbelkamer Spareribs cutter Karkassen bandzaag SB46-24 MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk Messe 1/2.indd 1 Henkovac vacuümverpakkingsmachines Weber ontvlies- en ontzwoerdmachine Totaalleverancier slachttechniek van Freund en Karl Schermer Trimmer D3 dubbelkamer ASB 560 ontzwoerdmachine Spareribs cutter Karkassen bandzaag SB46-24 AMS 533 ontvliesmachine MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk info@mess-nederland.nl mess-nederland.nl 07-04-2022 14:46 A5000 automatische verpakkingslijn MESS-Nederland.indd 1 18-08-2023 14:30 Trimmer_Evo3 ORGA NISED BY Food Tech Event Pushing possibilities in FOOD TECHNOLOGY Techniek voedt de toekomst van de voedingsindustrie 15 & 16 MEI 2024 | BRABANTHALLEN | ‘S-HERTOGENBOSCH DIRECT GRATIS AANMELDEN WWW.FOOD-TECH-EVENT.NL

MEAT&CO NR 2 2024 15 VERPAKKINGSMACHINES, VERPAKKINGEN EN END-OF-LINE-OPLOSSINGEN DÉ END-OF-LINE-OPLOSSINGEN VAN NU VOOR UW VLEESPRODUCTIE De Proseal Case Packer is een zeer snel, volautomatisch systeem, dat op hoge snelheid kratten en dozen vult tot wel 160 verpakkingen per minuut, afhankelijk van het type machine, het te verwerken verpakkingsformaat en patroon. De Case Packer is in staat om een breed scala aan verpakkingsformaten te verwerken van verschillende materialen. Bovendien maakt het gebruiksvriendelijk bedieningspaneel de machine voor operators heel toegankelijk. Indien het product veranderd moet worden, kan dit snel en automatisch worden opgelost door een ander programma te selecteren op het bedieningspaneel. Een bijkomend voordeel is dat de Case Packer met elke traysealmachine uit de voeten kan om klanten een complete verpakkingsoplossing te bieden. De machine kan ook geïntegreerd worden met dozenopzetters, bestaande transportsystemen, etiketteerders en codeerders. Uiteraard is de Case Packer ook te integreren in bestaande kratten systemen. Voordelen van aanschaf Door veranderingen in de markt zijn veel bedrijven momenteel op zoek naar een oplossing in hun verpakkingsproces. Bedrijven hebben de optie: investeren in machines of in arbeid. Kratten of dozen inpakken is een arbeidsintensieve werkzaamheid en productiemedewerkers zijn lastig te vinden. Door automatisering van dit deel van het verpakkingsproces, wordt deze ‘zorg’ weggenomen. Er vindt een besparing op arbeidskosten plaats. Vervolgens heeft men de mogelijkheid tot automatische of handmatige invoer van kratten en dozen en is er een hoge mate van flexibiliteit in het verwerken van diverse verpakkingen met korte omsteltijden. Tenslotte is de Case Packer eenvoudig te integreren in uw (bestaande) verpakkingslijn(en). Sismatec & Sismation Automatisering speelt een grote rol in de huidige productie- en verpakkingsprocessen. Sismatec is ook daarvoor uw partner. Met de automatiseringstak ‘Sismation’ bieden we een extra merk onder hetzelfde vertrouwde dak om klanten maatwerk te leveren. Smart Handling op vier hoofdgebieden: Product handling systemen, Casepackers, Palletizers en Material handlingsystemen Werkwijze “Wij komen graag op bezoek om mee te kijken naar de huidige processen. We brengen de wensen en eisen in kaart en nemen zoveel mogelijk aspecten mee in het plan. Vervolgens werken de engineers en het projectmanagementteam één of meerdere concepten uit. Daarbij houden we natuurlijk rekening met efficiëntie, simpel werken en de continuïteit van het proces. Deze concepten bespreken we met de klant. Na goedkeuring van een van de concepten, werken we een detailtekening uit. De projectmanagers koppelen tijdens dit proces frequent terug, zodat we samen met de klant tot een juist ontwerp komen. Engineering, software en assemblage doen wij allemaal zelf, totdat de oplossing gereed is voor een Factory Acceptance Test”, laat het bedrijf weten. Sismatec heeft dus alles in eigen huis: van het eerste concept tot de totaaloplossing, van lay-out tot en met programmering. Wij verzorgen de installatie en training van de medewerkers. Onze projectleiders werken het hele traject tot in de puntjes uit, zodat alles vlekkeloos verloopt. Na oplevering is de service-afdeling van Sismatec verantwoordelijk voor de after sales en service support. “Wenst u meer informatie over onze end-of-line oplossingen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van automatisering voor huidige of nieuwe processen? Dan kunt u contact opnemen met ons verkoopteam via onderstaande gegevens.” Meer informatie: Sismatec BV Tel. +31 (0)546-874 115 | info@sismatec.nl | www.sismatec.nl | www.sismation.nl Sismatec biedt end-of-line oplossingen voor de vleesproductie middels een Case Packer van Proseal. “Naast dit standaardassortiment, zijn wij met de combinatie Sismatec en Sismation in staat om klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden, dankzij slimme automatiseringsmogelijkheden.” Kwaliteitscontrole

16 MEAT&CO NR 2 2024 VERPAKKINGSMACHINES, VERPAKKINGEN EN END-OF-LINE-OPLOSSINGEN HANDTMANN WINT FOODTEC AWARD VOOR CONPROSACHET-SYSTEEM het in een samenhangende keten van individuele porties. Zodra de sealpunten volledig zijn verzegeld, wordt de flowpack gescheiden in afzonderlijke porties. De individuele sachets, die omhuld zijn met een elastisch alginaat omhulsel, kunnen dan verder behandeld en verpakt worden. Het ConProSachet systeem blinkt uit in flexibiliteit en gebruiksgemak. Met minimale aanpassingen kan het worden omgebouwd om verschillende sachetformaten te produceren, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen in de voedingsindustrie, waaronder kaas en salami. “Dat de vakjury van Anuga FoodTec 2024 deze innovatie een International FoodTec Award toebedeelt, is een bevestiging dat ook de kenners in onze industrie overtuigd zijn van deze baanbrekende oplossing voor het verminderen van plasticverpakkingsafval”, vertelt Mark Marrink, Global Brand Ambassador van Handtmann. Meer informatie: Handtmann Benelux | Tel. +31 (0)33-455 43 33 (Nederland) Tel. +32 (0)56-353 254 (België) | info.benelux@handtmann.com | www.handtmann.com Meer over onze oplossingen voor vleesverwerkingsbedrijven: www.csb.com Mijn ERP. Daarmee heb ik alles onder controle. Efficiëntie, transparantie, flexibiliteit – daar gaat het nu om. IT is hiervoor de sleutel. Of het nu gaat om ERP, MES, snijberekening of intelligente planningssoftware: het CSB-systeem is de complete oplossing voor vleesverwerkings-bedrijven. U kunt vandaag uw productie optimaliseren en morgen uw hele bedrijf digitaliseren. Co-extrusie technologie voor het verpakken van voedingsmiddelen en voedingssupplementen in een omhulsel van alginaat biedt een veelbelovend alternatief voor traditionele plastic verpakkingen. Alginaat, afkomstig van zeewier, wordt steeds meer erkend als een ecologisch verantwoorde grondstof die binnen enkele weken volledig biologisch afbreekbaar is. Het bijbehorende ConProSachet-systeem van Handtmann won tijdens Anuga FoodTec een award. Het feit dat het omhulsel (sachet) samen met de inhoud kan worden geconsumeerd, draagt niet alleen bij aan het verminderen van plasticvervuiling, maar biedt ook een gebruiksvriendelijke en duurzame oplossing voor consumenten. Het co-extrusieproces produceert een alginaat flowpack parallel aan het vulproces met behulp van een speciaal gevormde co-extrusiekop. Vervolgens wordt het product gevuld. Circulerende verdeelelementen persen het gevulde flowpack samen en scheiden Advertentie De sachets zijn omhuld met een elastisch alginaat omhulsel

MEAT&CO NR 2 2024 17 Henk Hoogenkamp, vaste columnist van ons vaktijdschrift, is een interdisciplinaire schrijver die in boeken, lezingen en artikelen voor diverse media de balans zoekt tussen voedselproteïnen, sociale interacties, omgeving en de verstoring van de marketingdynamiek. Henk Hoogenkamp COLUMN Zo zijn er bijvoorbeeld activistische initiatieven van Overheid en self-interest groepen die de voedingsindustrie aan de schandpaal nagelen door te stellen dat er een overdaad aan ongezonde voeding geproduceerd wordt en zware milieuschade door CO2-uitstoot, ontbossing en teloorgang van biodiversiteit. Er is inderdaad een kern van waarheid dat voeding volgeladen wordt met giga-hoeveelheden goedkope suiker en verharde vetten, die aan de basis staan van de obesitas epidemie en de wereld steeds meer in haar greep krijgt. Anderzijds is het kort door de bocht om de voedingsindustrie als verantwoordelijke gangmaker van ongezonde voeding te bestempelen. Het is makkelijk scoren door de veelal woke voedingsmaffia die zich het recht toe-eigenen anderen de maat te nemen. Kip of het ei? Zoals vaak is het ook nu weer het kip- of het eiverhaal. Produceert de industrie goedkope voeding voor winstmaximalisatie, of eist de mondige consument lekker smakende ‘voeding’ tegen aanbiedingen waarmee de supermarktkar volgeladen kan worden? Natuurlijk heeft het huidig eetgedrag forse aanpassingen nodig. Al is het alleen maar om moderne welvaartsziekten te voorkomen. Dus meer groenten, fruit, granen, vezels en kleinere porties vlees en zuivel. Maar ja, als er dan ook nog tweeverdieners nodig zijn om de hypotheeklasten op te hoesten, resteert er bar weinig tijd om ook nog een vers-gekookte superieure nutritionele maaltijd voor het gezin op tafel te zetten. Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor gemaksvoeding als alternatief: fantasieloos, goedkoop, lekker, hapklaar en bovendien ideaal te combineren met jezelf onderdompelen in social media of te Netflixen met een glas bier of wijn binnen handbereik. Ondertussen werken de fabrikanten overuren de voedingsmiddelen nog goedkoper te maken en doen de supermarkten alle mogelijke moeite de inkoopprijs nog lager te krijgen. Want marge is het allesomvattende doel waarvoor alles moet wijken. Uiteindelijk gaan deze tegengestelde belangen schuren met als gevolg dat de nutritionele kwaliteit steeds slechter wordt in plaats van beter. Als we dit plaatje mondiaal bekijken is het toch niet te geloven dat anno 2024, zelfs in de armste ontwikkelingslanden, zowel hongersnood als obesitas dezelfde grote bevolkingsgroepen aantasten. ‘Veel voor weinig’, resulteert dan als enige maagvullingoptie. ‘Geen vleesaanbiedingen’ is lekker scoren, maar de tijd zal leren of er rendement te halen valt uit deze strategie? Ga er maar aanstaan: goedkope maar wel lekkere voeding -liefst met veel plantaardig eiwit, geen CO2-uitstoot, geen e-nummers, geen glyfosaat, geen plastic verpakkingen, maar wel een lange houdbaarheidsdatum. Plantaardig eiwit is nog altijd inferieur van smaak in vergelijk met vlees, ei en zuivel.Ondanks alle goedbedoelde richtlijnen van overheid en activisten blijkt het steeds opnieuw dat de consument het eigen ‘ik’ en de lekker smakende voeding een hogere prioriteit geven dan een gezond klimaat van Moeder Aarde. Na mij de zondvloed is meestal het consumentenadagium. De maakbaarheid van de gezondheidsdoelstellingen laat zich niet vangen in geforceerde urgentie van klimaatbeheersing, maar veeleer een generatielang proces om nieuwe voeding een kans te geven. In dat opzicht is het goed dat nieuwe technologieën aan de horizon verschijnen, zoals precisiefermentatie en moleculaire landbouw, die echte voedingstransitie mogelijk maken. MAKKELIJK SCOREN ‘Gezondsheidsdoelstellingen’ gaan ongetwijfeld het nieuwe trendwoord van de voedingsindustrie worden. We moeten alleen nog bezien of het de gezondheid van de mens, dan wel de gezondheid van de planeet aarde betreft. Meer en meer liggen deze twee mogelijkheden op ramkoers, simpelweg omdat de keuzemogelijkheden steeds groter en tegelijkertijd steeds beperkter worden.

18 MEAT&CO NR 2 2024 CASESTUDY: PROVISUR TECHNOLOGIES BIJ JUCARNE S.L. VLEES PRODUCEREN ONDER UITDAGENDE OMSTANDIGHEDEN Jucarne S.L. produceert vlees voor de Canarische Eilanden met behulp van machines van Provisur Technologies. De innovatieve ontdooikamers, injectoren, tumblers voor het marineren en de zeer efficiënte Lutetia® kookkamers van de Amerikaanse systeembouwer zorgen ervoor dat Jucarne ideaal is uitgerust om een breed scala aan producten te produceren. Bovendien stelt de uitgebreide klantenservice van Provisur Jucarne in staat om een efficiënte en betrouwbare vleesproductie op het eiland te bieden. “Vanwege onze ligging op het eiland en de speciale omstandigheden die daarmee gepaard gaan, hebben we betrouwbare, hoogwaardige verwerkingstechnologie nodig, vooral voor ontdooien”, zegt Davinia Cabrera del Rosario van Jucarne Management. Vleesproducent Jucarne S.L. van de Canarische Eilanden, gevestigd op Gran Canaria, werkt onder speciale voorwaarden: alle grondstoffen voor de productie worden diepgevroren op het eiland afgeleverd. Het bedrijf produceert een uitgebreid assortiment vleesproducten van ongeveer 800 verschillende artikelen en levert aan de regionale levensmiddelendetailhandel en de horeca op de Canarische Eilanden. De producten worden in supermarkten verkocht onder het eigen merkmerk van Jucarne, maar ook onder merkmerken. Jucarne werkt samen met alle grote winkelketens en een deel van de producten wordt geëxporteerd naar het (nabijgelegen) Afrikaanse continent. Al meer dan tien jaar vertrouwt de vleesproducent op de productieapparatuur van Provisur Technologies, een volledige dochteronderneming van CC Industries (CCI). De leverancier verenigt een aantal bekende merken onder één paraplu. Onder hen is Lutetia®, een wereldleider op het gebied van betrouwbare ontdooitechnologie. “Ongeveer tien jaar geleden, tijdens de SIAL-voedingsbeurs in Parijs, overtuigde de uitstekende kwaliteit van Lutetia-apparatuur® ons om in dit merk te investeren. Sindsdien gebruiken we Lutetia en zijn we onder de indruk van de uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en opbrengst”, zegt Antonio Falcon, commercieel manager bij Jucarne. Snel en behoedzaam ontdooien Bij Jucarne zijn twee Lutetia-ontdooikamers in gebruik, die het mogelijk maken om bevroren vlees snel te ontdooien. Ze werken met Lutetia’s gepatenteerde koude convectietechnologie. Dit regelt de oppervlaktetemperatuur van het product en optimaliseert de warmteafgifte om sneller ontdooien en een uitstekende voedselkwaliteit en -veiligheid te garanderen. Het systeem zorgt voor een snelle luchtcirculatie, die de warmteoverdracht versnelt, waarbij zowel de warmtetoevoer (lucht, water, stoom) als de koudetoevoer (lucht, water) worden geregeld. De luchtvochtigheid en het oppervlak worden op peil gehouden door stoominjectie en sproeiwater. Dit vermindert uitdroging van het product. Het proces, zelfs van de meest kwetsbare producten, verkort de ontdooitijd van 24 tot 96 uur tot slechts vier tot 12 uur en het verbetert tegelijkertijd de opbrengst. Zouten en injecteren Het assortiment apparatuur bij Jucarne wordt aangevuld met twee Lutetiamachines voor het zouten, injecteren en toevoegen van aroma’s of pekel. Dit geeft smaak aan de producten. De twee injectoren zijn geschikt voor producten gemaakt van puur spiervlees, producten met en zonder been. Het zijn zeer nauwkeurige instrumenten die kunnen worden gereguleerd om altijd de gewenste oplossing in de juiste hoeveelheid en voor elk type product te injecteren. Hun nieuwe, verbeterde design betekent een enorme sprong voorwaarts op het gebied van hygiëne. Davina Cabrera del Rosario met haar vader Juan Cabrera, president en eigenaar van Jucarne S.L. Geen verlies van kwaliteit of opbrengst na het ontdooien van kippenborsten

MEAT&CO NR 2 2024 19 Efficiënt en gelijkmatig marineren Jucarne heeft ook een Lutetia® vacuümtumbler om vleesproducten te marineren. Dit wordt door het bedrijf op de Canarische Eilanden gebruikt om vers vlees fijn te maken, zoals kip- en varkenskoteletten. De opvallende kenmerken van de tumbler zijn onder meer continu vacuüm en volautomatische cyclusregeling. Een unieke spiraalvormige plaat zorgt voor een soepele rotatie die geschikt is voor alle verwerkte producten en zorgt voor homogene resultaten. Het systeem regelt perfect het samenspel van vacuüm, temperatuur, mechanische actie en tijd, wat zorgt voor efficiënte processen en een optimale productkwaliteit. Lutetiatumblers kunnen worden gebruikt voor ontdooien, marineren, rehydrateren, stomen of droog koken, PRO-activering, steaken, vloeibaar en traditioneel roken, drogen en vele andere toepassingen. Kortere kooktijden en maximale doorvoer Wanneer worsten of hammen op de agenda staan bij Jucarne, wordt de veelzijdige Lutetia kookkast gebruikt om efficiënt producten van constante kwaliteit te produceren. Dit systeem kan worden geconfigureerd voor droog, nat en vacuüm koken. Jucarne gebruikt stoom om zijn producten te koken. Hiervoor beschikt de installatie over een krachtig ventilatiesysteem dat zorgt voor een perfecte luchtverversing en gelijkmatige temperaturen. Dit verkort de cyclustijden tijdens het koken en zorgt voor efficiënte processen. Het voorkomt ook dat het product uitdroogt, zodat worsten en hammen van uniforme hoge kwaliteit uit het kookproces komen. ‘Betrouwbaarheid enorm belangrijk’ Dankzij de veelzijdige systemen van Provisur acht Jucarne zich optimaal uitgerust om zijn enorme assortiment (uiteenlopende) vleesproducten te produceren - van kipfilet tot varkenskoteletten tot bloedworst en nog veel meer. “Zes dagen per week zijn de systemen in onze fabriek in bedrijf om een grote verscheidenheid aan producten te produceren. Naast het garanderen van reproduceerbare, uniforme resultaten en een hoog niveau van voedselveiligheid, is de betrouwbaarheid van het systeem voor ons bijzonder belangrijk vanwege onze eilandligging. Vanaf het begin hadden we een zeer goede samenwerking met Provisur. Dit omvat persoonlijke consultaties waarin onze behoeften werden behandeld en oplossingen werden geïmplementeerd”, legt Davinia Cabrera del Rosario uit. “De hoge mate van betrouwbaarheid en service van Provisur, in combinatie met de beschikbaarheid van reserveonderdelen, enorm belangrijk voor ons, heeft geresulteerd in soepele werkprocessen”, vervolgt ze. Antonio Falcón Delgado vult tot slot aan: “Daarnaast is en blijft kostenbeheersing een belangrijke factor die de continuïteit van een bedrijf garandeert. Energie-efficiëntie speelt hierbij een belangrijke rol. Een bedrijf als het onze, met een breed scala aan machines, moet aan al deze eisen voldoen. Dat is cruciaal voor succes.” Meer informatie: Provisur Technologies Tel. +31 (0)20-659 0800 | info@provisur.com | www.provisur.com De ontdooikamers van Lutetia® Jucarne heeft ook een Lutetia® vacuümtumbler om vleesproducten te marineren, zoals varkenskoteletten en -lenden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4